PRIMARUL DULCE MARIUS GRIGORE NU O MAI SUSȚINE PE DIRECTOAREA DE LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ?

Media 8:45 pm - 31 ianuarie, 2023 0

Cu ceva timp în urmă, prin articolul „Fraudă cu bani publici pentru apărarea directoarei de la Grădina Zoologică”, am semnalat opiniei publice escrocheria pe care primarul Dulce Marius Grigore a pus-o la cale împreună cu protejata lui, directoarea Blebea Valentina Georgiana, pentru a frauda bugetul local cu suma de 30.000 lei, pentru achiziționarea unor pretinse servicii juridice în baza Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice. Vezi articol:

FRAUD? CU BANI PUBLICI PENTRU AP?RAREA DIRECTOAREI DE LA GR?DINA ZOOLOGIC?

La acel moment, precizăm că nu aveam reprezentarea escrocheriei și nici informații privind „înțelegerea” politicienilor pentru a o sprijini pe directoarea Blebea, însă acum suntem în măsură să prezentăm înscrisurile din care rezultă modul în care care primarul Dulce și consilierii locali își bat joc de bugetul local și aruncă 30.000 lei pentru a fi plătit, din banii tuturor cetățenilor, un avocat din Baroul Ialomița, însă nu pentru rezolvarea problemelor municipiului, ci pentru a fi apărată Blebea Valentina în fața instanțelor de judecată în două litigii civile, particulare, pe care le-a provocat prin abuzurile pe care le-a săvârșit și despre care noi am scris numeroase articole, în baza cărora s-au sesizat din oficiu și procurorii.

Și ca să fim foarte clar înțeleși, precizăm că, nu Complexul de Agrement Dumbrava, ca entitate juridică, este acuzat în fața instanțelor de judecată de săvârșirea abuzurilor pe care le-am semnalat și care sunt cercetate de organele competente, ci exclusiv directoarea Blebea Valentina, care a confundat proprietatea publică cu moșia proprie unde și-a angajat rudele, iar soțul său se comporta ca un adevărat vătaf până la momentul când au început dezvăluirile despre teroarea pe care familia Blebea a instalat-o la Grădina Zoologică.

Vezi HCL nr.321/21.12.2021:

Pentru a verifica cine se face vinovat de fraudarea bugetului local cu suma de 30.000 lei, care va fi suportată de toți cetățenii municipiului prin plata taxelor și impozitelor, în baza Legii nr.544/2001, am solicitat relații de la Consiliul Local al municipiului Călărași și de la Prefectul județului Barbu Valentin, iar din răspunsurile care ne-au fost comunicate, am descoperit că lucrurile sunt mult mai grave decât ne așteptam.

Din adresa care ne-a fost comunicată de primarul Dulce, am constatat că a ignorat cu desăvârșire faptul că HCL nr.321/21.12.2022 a fost adoptată cu majoritatea PSD – PMP, fiind supus analizei proiectul de hotărâre pe care acesta l-a inițiat pe repede înainte și care a fost dezbătut în ședință extraordinară, convocarea fiind făcută în baza dispoziției pe care a emis-o la 21.12.2022, adică chiar în ziua în care a avut loc ședința de consiliu prin intermediul aplicației whats app, în dezacord cu opinia minoritară a consilierilor locali, care și au votat împotriva adoptării hotărârii.

Lăsând la o parte problemele de procedură și încălcările legii (pentru că vor fi analizate de instanța de judecată pe care o vom învesti cu anularea celor două hotărâri de consiliu care au fost adoptate în această ședință), precizăm că am constatat cu surprindere faptul că primarul Dulce ne comunică că a cerut lămuriri Direcției economice cu privire la suma de 30.000 lei care a fost cheltuită de directoarea Blebea pentru cumpărarea serviciilor juridice aprobate prin HCL nr.321/21.12.2022, abia după ce noi am solicitat lămuriri Consiliului local.

Și pentru ca surpriza să fie și mai mare, am constatat din adresa de răspuns, că primarul Dulce s-a distanțat de protejata lui Blebea Valentina, pe care o acuză ca fiind singura vinovată de cheltuirea, spunem noi în mod nelegal (așa cum vom dovedi în fața magistraților), a sumei de 30.000 lei, comunicându-ne că nu există nicio hotărâre de consiliu pentru aprobarea acestei sume pentru achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Complexul de Agrement Dumbrava, dar și că acesta este ordonator terțiar de credite (n.r. directoarea Blebea exercită atribuțiile ordonatorului de credite conform fișei postului pe care noi am publicat-o într-un alt articol), are un buget propriu aprobat, astfel încât serviciile juridice au fost plătite din bugetul propriu, respectiv din suma care i-a fost repartizată prin HCL nr.36/09.02.2022.

Așteptăm și rezultatul verificărilor Curții de Conturi a României care a fost deja sesizată și care a comunicat ca va avea în vedere verificarea acestui aspect cu ocazia activității de audit care va fi desfășurată la Primăria municipiului Călărași, după care vom publica actul de control.

Lăsând la o parte faptul că primarul Dulce a încercat să ne inducă în eroare prin informațiile care ne-au fost comunicate cu privire la acest subiect, de subliniat este faptul că acesta se dezice în mod evident de protejata lui Blebea Valentina și, mai grav, o consideră singură vinovată de cheltuirea sumei de 30.000 lei, despre care ne spune că nu a fost aprobată de consiliul local și că ar fi avut-o la dispoziție în bugetul propriu care i-a fost alocat prin HCL nr.36/09.02.2022.

Primarul Dulce nu ne poate păcăli atunci când susține că directoarea Blebea nu ar fi avut aprobarea consiliului local pentru cheltuirea sumei de 30.000 lei pentru servicii juridice, dar și că ar fi fost aprobată în bugetul complexului o sumă de bani cu această destinație, deoarece, subliniem că, la data de 09.02.2022, când a fost emisă HCL nr.36/2022 invocată în adresă, nu erau înregistrate la instanțele de judecată cele două dosare civile.

Totodată, apreciem că directoarea Blebea Valentina nu avea de unde să anticipeze că va avea nevoie de cumpărarea unor servicii juridice la data întocmirii proiectului de buget al complexului pe anul 2022 și să includă o sumă cu această destinație, deoarece nu avea de unde să cunoască că, în dosarul nr.633/116/2022, Tribunalul Călărași va constata abuzul primarului Dulce, care l-a obligat nelegal pe pensionarul special Ionescu Mihai să asigure apărarea Complexului de Agrement Dumbrava în fața instanțelor de judecată, acesta fiind dat afară din dosar abia în luna noiembrie 2022.

Mai trebuie să menționăm și faptul că prefectul județului Barbu Valentin ne-a comunicat prin adresa pe care o publicăm, faptul că HCL nr.321/21.12.2022 se află în procedura de verificare a legalității, fiind în termenul de verificare, dar și că are cunoștință de faptul că au mai fost situații în care ședințele de consiliu s-au desfășurat prin intermediul mijloacelor electronice, nefiind prezenți consilierii locali la sediul autorității locale. Pentru a ne convinge că s-a procedat legal, Barbu Valentin ne-a indicat și niște dispoziții din Codul administrativ, dar care reglementează de principiu,  această posibilitate și numai în cazuri de excepție.

De altfel, din adresa primarului Dulce rezultă că ședința din 21.12.2022 și alte 10 ședințe de consiliu, au fost desfășurate prin intermediul aplicației whats app, fiind indicate generic dispozițiile OUG nr.57/2019.

Dacă avem în vedere că ședințele consiliului local sunt lunare (12 ședințe într-un an calendaristic), considerăm că există dovada că am plătit degeaba, din bani publici, indemnizațiile consilierilor locali fără să se prezinte la sediul autorității, iar în timpul în care ar fi trebuit să fie prezenți la ședințele de consiliu, aceștia să își fi desfășurat activitatea la locul de muncă.

Și pentru acest motiv vom sesiza organele competente pentru că indemnizațiile consilierilor locali sunt plătite din bani publici și trebuie să fie temeinic justificate.

Pentru a dovedi că prefectul Barbu Valentin se face degeaba că nu vede care este problema cu care l-am sesizat, fiind clar pentru noi că încearcă să „îi albească” pe primarul Dulce și pe consilierii locali (care pot fi numiți „chiulangii” atunci când nu se prezintă la sediul autorității locale în zilele de ședință), și pentru corecta informare a cetățenilor municipiului, care suportă din banii lor plata indemnizațiilor de ședință ale consilierilor locali, publicăm Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Călărași aprobat prin HCL nr.67/26.03.2020, din care rezultă că desfășurarea ședințelor de consiliu fără prezența fizică a consilierilor locali la sediul autorității, prin intermediul mijloacelor electronice, printr-o platformă on line de videoconferință/prin e-mail sau sms, este prevăzută doar în cazurile de excepție la art.31 alin.4 indice 1 lit.b, respectiv în situații de urgență, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare.

Download (PDF, 5.76MB)

Nu cunoaștem ca în anul 2022, când 11 ședințe de consiliu local au fost desfășurate prin intermediul aplicației whats app (adică, aproape toate!!!), să fi fost vreo pandemie, epidemie, cutremur, acte de terorism etc, care a împiedicat desfășurarea ședințelor de consiliu local la sediul Primăriei municipiului Călărași, motiv pentru care îi solicităm imperativ prefectului județului Barbu Valentin să își facă treaba și să nu acopere măgăria primarului Dulce și a consilierilor locali atât timp cât sunt plătiți de cetățeni să respecte legea.

Pe această cale dorim să dăm bătăi de cap prefectului Barbu Valentin și pentru că îi solicităm să verifice cu atenție legalitatea celor două hotărâri care au fost adoptate în ședința de consiliu care a avut loc la data de 21.12.2022, întrucât, nu numai aprobarea sumei de 30.000 lei este problema pe care trebuie să o rezolve, ci și problema rectificării bugetului municipiului Călărași pe anul 2022 într-o procedură profund nelegală.

Spunem noi că mai spinoasă este problema aprobării rectificării bugetului municipiului Călărași pe anul 2022 într-o procedură extraordinară și într-o ședință desfășurată prin intermediul aplicației whats app, deoarece în astfel de situații, prefectul județului a atacat la instanță hotărârile de consiliu tocmai pentru că a constatat că au fost încălcate dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, care reglementează procedura de elaborare și de adoptare a unui act normativ, cum este și cea privind rectificarea bugetului municipiului Călărași pe anul 2022.

Totodată, îl informăm pe prefect că ar fi bine să își facă rapid treaba pentru a nu fi considerat părtaș la ilegalitățile primarului Dulce și ale consilierilor locali, mai ales că vom sesiza Tribunalul Călărași cu o acțiune în anularea celor două hotărâri de consiliu, dar și procurorii, deoarece apreciem că fraudarea bugetului local cu sume care intră în buzunarul unui avocat sau sunt direcționate către firmele de casă ale politicienilor aflați la putere, poate fi analizată de organele competente din perspectiva dispozițiilor Codului Penal și ale Legii nr.78/2000, motiv pentru care vom reveni și cu alte informații.

Lasă răspuns »