Primăria municipiului Călăraşi – proiectele şedinţei ordinare din 25 septembrie

Media 10:32 am - 21 septembrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru Primăria municipiului Călăraşi – proiectele şedinţei ordinare din 25 septembrie

Consiliul Local Municipal Călăraşi se întruneste în şedinţa ordinară marţi, 25.09.2012, ora16 00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Municipal Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

1.              Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2012.

2.              Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţarii Asociaţiei Internaţionale a Oraşelor Înfrăţite – A.I. ,, Oraşe fără frontiere,, şi aprobarea statutului acesteia.

3.              Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 646 bis din 16 iulie 2004, poziţia 12 B 029, cod CL-II-m-B-14630, sub denumirea ,,CASA locuit 1930” în intravilanul municipiului Călăraşi, B-dul Gării, nr. 11, judeţul Călăraşi.

4.              Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Spălătorie Auto 3 Posturi şi Împrejmuire, municipiul Călăraşi, strada Luceafărului, nr. 16.

5.              Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Ansamblu Rezidenţial, Municipiul Călăraşi, zona Cornişei.

6.              Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.

7.              Proiect de hotărâre privind stabilirea reprezentantului Consiliului local în consiliul de administraţie al PALATULUI COPIILOR din municipiul Călăraşi.

8.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Călăraşi.

9.              Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Călăraşi.

10.          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Călăraşi.

11.          Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unor suprafeţe de teren, prevăzute în Anexa 1, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în vederea amplasării unor chioşcuri de difuzare a presei.

12.          Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Călăraşi pe perioada 01.10.2012-31.12.2012.

13.          Diverse.

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.