PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI A N U N Ţ

Media 12:00 am - 6 octombrie, 2017 Comentariile sunt închise pentru PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI A N U N Ţ

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Achizitii, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Transport Public Local, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local, referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local, consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Licitații Publice și consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Transport Public Local, consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Informatica , la Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local – la Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Transport Public Local 2 posturi și Compartimentul Informatică – la Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile:
– construcții civile, industriale

– îmbunătățiri funciare / ingineria mediului

– inginerie electrica

– inginerie mecanica

– transporturi

-Inginerie Aerospatiala

– automatica si calculatoare

– economice

– inginerie economica

– juridice

– administratie publica

– matematica – informatica

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Investiții și Infrastructură și Transport Public Local, Compartimentul Achiziții – Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile:
– construcții civile, industriale

– îmbunătățiri funciare / ingineria mediului

– inginerie electrica

– inginerie mecanica

– transporturi

-Inginerie Aerospatiala

– automatica si calculatoare

– economice

– inginerie economica

– juridice

– administratie publica
– matematica – informatica
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Transport Public Local și Compartimentul Licitații Publice – Direcția Tehnica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile:
– construcții civile, industriale

– îmbunătățiri funciare / ingineria mediului

– inginerie electrica

– inginerie mecanica

– transporturi

-Inginerie Aerospatiala

– automatica si calculatoare

– economice

– inginerie economica

– juridice

– administratie publica
– matematica – informatica
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 an;

Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din strada București nr.140 A , în data de 07.11.2017, ora 11,00 – proba scrisa și 09.11.2017, ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

PRIMAR,
DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

Comentariile sunt inchise.