PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI A N U N Ţ

Media 12:00 am - 6 octombrie, 2017 Comentariile sunt închise pentru PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CALĂRASI A N U N Ţ

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocuparii funcțiilor publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, grad superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice și Persoane Juridice și Amenzi, consilier superior – Compartimentul Urmărire Persoane Fizice și Persoane Juridice, consilier, clasa I,grad principal Compartimentul Executare Persoane Fizice și Persoane Juridice – Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Urmărire Persoane Fizice și Persoane Juridice la Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Executare Persoane Fizice și Persoane Juridice la Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartimentul Impunere Persoane Fizice și Persoane Juridice și Amenzi la Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
– studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 9 ani;

Concursul se organizeaza la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din strada București nr.140 A , în data de 07.11-2017, ora 11,00 – proba scrisa și 09.11.2017, ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ in Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi
Dosarul de inscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

PRIMAR,
DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

Comentariile sunt inchise.