Pregătirea perioadei de programare 2014 – 2020

Media 4:52 pm - 5 februarie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Pregătirea perioadei de programare 2014 – 2020

Una dintre activitățile principale desfășurate de ADR Sud Muntenia este aceea de elaborare a Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020, document fundamental privind necesarul de finanțare din fonduri europene și alte fonduri internaționale și naționale la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic și social, reprezentând în același timp contribuția regiunii la elaborarea Planului Național de Dezvoltare.

Elaborarea acestui document se face în parteneriat, atât la nivel județean, cât și la nivel regional, cu autoritățile publice locale, instituții deconcentrate, mediul academic, mediul privat, patronate/sindicate, ONG-uri constituite în Comitetul Regional pentru elaborarea planului (CRP), Grupuri tematice regionale (GTR) și Grupuri de parteneriat local (GPL).

Cadrul legal ce reglementează activitatea de elaborare a Planului de Dezvoltare Regională îl constituie prevederile Memorandumului cu tema: Aprobarea acțiunilor și documentelor privind pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014 – 2020 și a Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Andministrației Publice (fost MDRT) privind Regulamentul-Cadru pentru organizarea și funcționarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională 2014 – 2020.

Pe parcursul anului 2012, ADR Sud Muntenia a susținut o serie de întâlniri cu membrii parteneri, în care au fost prezentate documentele europene ce stau la baza planificării etapei 2014 – 2020 (Strategia Europa 2020, Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării), precum și documentele naționale (Programul Național de Reformă). Tot în cadrul acestor întâlniri s-a discutat despre problemele socio-economice existente la nivel județean și s-au stabilit anumite jaloane de urmat în elaborarea planului.

La ora actuală, ADR Sud Muntenia a elaborat:
Ø      Analiza socio-economică este un capitol al planului ce presupune colectarea de date și indicatori statistici aferenți perioadei 1999 – 2010, date și rapoarte administrative, prelucrarea și interpretarea acestora;

Ø      Analiza SWOT a regiunii Sud Muntenia.

Până în luna iulie 2013, ADR Sud Muntenia trebuie să finalizeze Planul de Dezvoltare Regională. Acest lucru presupune elaborarea celorlalte capitole ale planului (Strategia de dezvoltare, Estimarea nevoilor de finanțare, Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei, Sistemul de implementare, Monitorizarea PDR).

Alături de acest plan, ca o anexă, trebuie prezentat și un Portofoliu de proiecte care să includă proiectele regionale integrate menite să contribuie la realizarea priorităților și măsurilor incluse în Planul de Dezvoltare Regională și la îndeplinirea obiectivelor stabilite de România în ceea ce privește Strategia Europa 2020. Colectarea și clasificarea acestor proiecte se va face ținându-se cont de criteriile de selecție ce vor fi elaborate cu reprezentanții parteneriatului.

În vederea argumentării științifice a Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020, ADR Sud Muntenia a subcontractat, în cadrul Asistenței Tehnice POR, elaborarea de studii privind analiza stadiului actual și tendințe de dezvoltare a mediului social și privat, a cercetării – dezvoltării – inovării, a infrastructurii de tip socio-economic, a disparităților inter și intrajudețene, precum și a județelor aflate în zona dunăreană a regiunii Sud Muntenia.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este instituția responsabilă pentru elaborarea strategiei și a Planului de Dezvoltare Regională pentru următoarea perioadă de programare. Experții din cadrul Direcției Dezvoltare coordonează activitatea Grupurilor de Parteneriat Local și a Grupurilor Tematice de Parteneriat. Mai multe detalii despre această activitate puteți obține contactând Serviciul Strategii, Dezvoltare, Cooperare din cadrul Direcției Dezvoltare, e-mail programe@adrmuntenia.ro.
 
 httpv://youtu.be/vA9ItYEjbTs
 
httpv://youtu.be/dmMONAMRqpc
 
 httpv://youtu.be/wUTzR2R1BT4

Comentariile sunt inchise.