Pompierii militari desfășoară în următoarele două săptămâni o serie de acțiuni de control și informare preventivă la nivelul tuturor lăcașurilor de cult din județ

Media 9:56 pm - 23 aprilie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Pompierii militari desfășoară în următoarele două săptămâni o serie de acțiuni de control și informare preventivă la nivelul tuturor lăcașurilor de cult din județ

Pe parcursul următoarelor două săptămâni, cadrele Inspecției de Prevenire (structură specializată a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași) vor efectua la nivelul întregului județ, o serie de acțiuni de informare preventivă și control, care au menirea de a preîntâmpina situațiile de urgență, care s-ar putea produce în perioada Sărbătorilor Pascale.
În acest sens, cetățenii și în mod deosebit, factori responsabili de organizarea și desfășurarea slujbelor religioase în lăcașurile de cult, pentru a preveni producerea unor situații de urgență, trebuie să cunoască și să respecte următoarele reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea construcțiilor și spațiilor aferente lăcașurilor de cult.

Menținerea ușilor de pe căile de acces și evacuare în poziția „deschis”, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros, iar în condițiile unui număr foarte mare de participanți se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber.

Amenajarea de locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, realizate din materiale incombustibile, precum beton, cărămidă, metal ori altele similare, în exteriorul lăcașului de cult și la distanțe de siguranță față de construcții, parcări, vegetație, arbori și materiale combustibile. Lumânările aprinse se introduc în tăvi metalice umplute cu nisip sau cu apă, iar arderea acestora se supraveghează permanent.
Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros, a atelajelor, autocarelor și microbuzelor se face astfel încât sa nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție ale serviciilor pentru situații de urgență la un eventual incendiu.
Asigurarea întreținerii corespunzătoare și verificării periodice a instalațiilor electrice, a sistemelor de încălzire utilizate, a aparatelor de preparat și încălzit hrana și a coșurilor de fum, precum și remedierea tuturor defecțiunilor constatate la acestea, de către personal autorizat.
Evacuarea pe timpul desfășurării slujbelor religioase cu public numeros din interiorul lăcașului de cult a covoarelor, mochetelor, scaunelor și băncilor nefixate de pardoseala și care pot îngreuna evacuarea persoanelor în caz de incendiu, cu excepția celor care constituie obiecte de cult sau care se utilizează potrivit tradiției ori ritualurilor religioase.
Asigurarea dotării cu stingătoare portative de incendiu adecvate, în număr de cel puțin unul la o suprafață de 200 mp, dar minimum doua stingătoare pe nivel.
Asigurarea dotării cu scări care să permită accesul personalului de intervenție până la streașina acoperișului.
Dotarea construcțiilor aparținând obiectivelor de cult cu rezerve suficiente de apă ce se păstrează în butoaie și cu găleți necesare, în cazul în care nu este asigurată rețea de hidranți exteriori de incendiu.
Verificarea, întreținerea și exploatarea cu asigurarea integrității tuturor elementelor componente, a instalațiilor de protecție împotriva trăsnetului.
Interzicerea amenajării de arhive, precum și depozitarea materialelor, registrelor, cărților, albumelor, lumânărilor, icoanelor, coroanelor, jerbelor in poduri, turnuri, balcoane, subsoluri, spații comerciale ori pe circulațiile interioare și scările din lăcașurile de cult.
Asigurarea supravegherii sobelor și a celorlalte mijloace de încălzire cu/fără acumulare de căldură, din construcții, pe tot timpul funcționării și întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase.
Amplasarea mijloacelor de încălzire la distanțe de siguranță față de elementele de construcție, decorurile sau mobilierul combustibile.
Persoanele care exercită funcția de preot sau orice altă funcție care presupune exercitarea atribuțiilor de preot, recomandă participanților la activitățile de cult specifice sau la slujbele religioase, măsuri principale pentru apărarea vieții și bunurilor împotriva incendiilor.
La efectuarea de amenajări temporare ce se utilizează la desfășurarea manifestărilor religioase cu public numeros se are în vedere neafectarea posibilităților de evacuare a persoanelor și amplasarea acestora la distanțe de siguranță de construcții.
La terminarea programului de lucru se asigură, de către persoana cu responsabilități în domeniul apărării împotriva incendiilor, controlul vizual al spațiilor, pentru a fi eliminate cauzele potențiale de incendiu ce pot fi datorate activităților care s-au desfășurat.
La terminarea activităților de cult specifice sau a slujbelor religioase, instalația electrică din aceste spații se deconectează de la sursele de alimentare, cu excepția iluminatului de siguranță și a circuitelor care alimentează sistemele și instalațiile de detectare, semnalizare și stingere a incendiilor și de protecție contra efracției.

Comentariile sunt inchise.