POIENARU ȘTEFAN, administrator al SC Agrofam Holding SRL și S.C. Agrofam Prod SRL, condamnat la închisoare cu executare în regim de detenţie

Media 10:18 pm - 9 mai, 2018 0

Magistrații Tribunalului Călărași l-au condamnat miercuri pe POIENARU ȘTEFAN, administrator al SC Agrofam Holding SRL și S.C. Agrofam Prod SRL,  la 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare în regim de detenţie pentru infracțiuni de corupție, potrivit portalului instanțelor de judecată.

Vezi solutia pe scurt: ”Respinge cererea de achitare formulată de către inc. POIENARU ŞTEFAN, prin apărător, în baza art. 16 al. 1 lit. a c.pr.pen., cerere ce vizează toate infracţiunile deduse judecăţii şi prezumtiv comise de către acesta. Respinge cererile de achitare formulată de către inc. VĂLEANU – TRAICU MARIA – ECATERINA, prin apărător, în baza art. 16 al. 1 lit. a c.pr.pen., în baza art. 16 al. 1 lit. c c.pr.pen., în baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a c.pr.pen. şi în baza art. 16 al. 1 lit. d c.pr.pen., cereri ce vizează toate infracţiunile deduse judecăţii şi prezumtiv comise de către aceasta şi cererea de schimbare a încadrării juridice. În baza art. 386 al. 1 c.pr.pen., admite cererea formulată de către Parchetul de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de combatere a corupţiei şi dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prezumtiv comise de către inc. Poienaru Ştefan din 1. art. 48 rap. la art. 18′ al. 1 din legea nr. 78/2000, 2. art. 48 rap. la art. 244 al. 1 c.pen., ambele cu apl. art. 5 al. 1 c.pen., 3. art. 52 al. 1 c.pen., rap. la art. 32 c.pen., rap. la art. 18′ al. 1 şi art. 184 din legea nr. 78/2000, 4. art. 52 al. 1 c.pen., rap. la art. 32 c.pen., rap. la art. 244 al. 1 c.pen., ambele cu apl. art. 5 al. 1 c.pen. şi 5. art. 52 al. 3 c.pen., rap. la art. 326 c.pen., toate cu apl. art. 38 al. 1 c.pen., în 1. art. 48 c.pen., rap. la art. 18′ al. 1 şi al. 3 din legea nr. 78/2000, cu apl. art. 5 al. 1 c.pen., 2. art. 52 al. 3 c.pen., rap. la art. 32 c.pen., rap. la art. 18′ al. 1 şi art. 184 din legea nr. 78/2000, cu apl. art. 5 al. 1 c.pen., şi 3. art. 52 al. 3 c.pen., rap. la art. 326 c.pen., cu apl. art. 5 al. 1 c.pen., toate cu apl. art. 38 al. 1 c.pen. În baza art. 386 al. 1 c.pr.pen., admite cererea formulată de către Parchetul de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de combatere a corupţiei şi dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prezumtiv comise de către inc. Văleanu – Traicu Maria – Ecaterina din 1. art. 18′ al. 1 din legea nr. 78/2000 şi 2. art. 244 al. 1 c.pen., ambele cu apl. art. 5 al. 1 c.pen. şi art. 38 al. 1 c.pen., în art. 18′ al. 1 şi al. 3 din legea nr. 78/2000, cu apl. art. 5 al. 1 c.pen. În baza art. 48 c.pen., rap. la art. 18′ al. 1 şi al. 3 din legea nr. 78/2000, cu apl. art. 5 al. 1 c.pen., condamnă pe inc. POIENARU ŞTEFAN la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, g şi k c.pen., ca pedeapsă complementară. În baza art. 52 al. 3 c.pen., rap. la art. 32 c.pen., rap. la art. 18′ al. 1 şi art. 184 din legea nr. 78/2000, cu apl. art. 5 al. 1 c.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, g şi k c.pen., ca pedeapsă complementară. În baza art. 16 al. 1 lit. f c.pr.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru infracţiunea prev. de art. 52 al. 3 c.pen., rap. la art. 326 c.pen., cu apl. art. 5 al. 1 c.pen., răspunderea penală fiind prescrisă. În baza art. 85 c.pen. 1969, dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare, în condiţiile aplicării art. 81-82 c.pen. 1969, aplicată inculpatului Poienaru Ştefan prin sent. pen. nr. 25/15.01.2014 a Judecătoriei Călăraşi, în dos. nr. 2889/202/2013 al judecătoriei Călăraşi, sentinţă rămasă definitivă prin dec. pen. nr. 853/A/02.07.2014 a Curţii de Apel Bucureşti (fapta pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa menţionată fiind concurentă cu infracţiunile din prezenta cauză) şi, în baza art. 38 al. 1 c.pen., inc. POIENARU ŞTEFAN va executa 3 ani şi 8 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, g şi k c.pen., ca pedeapsă complementară, cu executare în regim de detenţie. În baza art. 65 al. 1 c.pen., rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, g şi k c.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acestor drepturi, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 18′ al. 1 şi al. 3 din legea nr. 78/2000, cu apl. art. 5 al. 1 c.pen., condamnă pe inc. VĂLEANU – TRAICU MARIA – ECATERINA la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, g şi k c.pen., ca pedeapsă complementară. În baza art. 65 al. 1 c.pen., rap. la art. 66 al. 1 lit. a, b, g şi k c.pen., interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acestor drepturi, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91-92 c.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani ce constituie, pentru inculpată, termen de supraveghere şi care se calculează, în baza art. 92 al. 2 c.pen., de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe (pedepsele accesorii devin executabile în cazul revocării/anulării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei). În baza art. 92 al. 3 şi a art. 93 al. 1 c.pen., inc. VĂLEANU – TRAICU MARIA – ECATERINA este obligată să respecte, pe durata termenului de supraveghere, următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ialomiţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă. e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 al. 2 lit. c c.pen., instanţa impune condamnatei să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. În baza art. 93 al. 3 c.pen., inculpata va presta, pe parcursul termenului de supraveghere, 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Feteşti, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public sau în cadrul unităţilor de învăţământ din mun. Feteşti, jud. Ialomiţa, în condiţiile art. 51 din legea nr. 253/2013 şi în baza art. 93 al. 4 c.pen., cu referire la art. 404 al. 2 c.pr.pen. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 şi art. 97 c.pen., referitoare la revocarea şi anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 19-20 c.pr.pen., cu referire la art. 193 al. 2 c.civ., admite cererea de constituire de parte civilă formulată de partea civilă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi obligă pe inculpaţi, în solidar, la plata sumei de 3.838.000 lei (sumă din care face parte şi suma de 845.206,31 lei, stabilită cu titlu de creanţă bugetară de către partea civilă AFIR, conf. procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. 172550/26.05.2014, în baza deciziei din data de 24.07.2014, de soluţionare a contestaţiei SC Agrofam Prod SRL), cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile decontate, plus dobânzile şi penalităţile de întârziere, până la data plăţii efective. În baza art. 404 al. 1, 2 şi 4 lit. c c.pr.pen., menţine măsurile asiguratorii dispuse prin decizia Tribunalului Bucureşti, pronunţată în dos. nr. 6226/3/2015* din 17.04.2015, asupra sumelor de bani, în lei şi în valută, prezente şi viitoare, numai până la concurenţa sumei de 3.838.000 lei. În baza art. 549′ c.pr.pen., dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: adeverinţa nr. 340/30.05.2013 emisă de primăria com. Borcea, jud. Călăraşi, factura proformă nr. 93/10.09.2009, procesul-verbal de recepţie calitativă şi cantitativă din 25.09.2009, factura nr. 201083 din 01.10.2009 şi contractul de vânzare-cumpărare nr. 42 din 17.08.2009. În baza art. 274 al. 1 c.pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata a câte 26.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, către stat.”

De menționat că soluția instanței nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată cu apel.

Vezi comunicatul DNA de la momentul respectiv:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

POIENARU ȘTEFAN, administrator al SC Agrofam Holding SRL și S.C. Agrofam Prod SRL, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la infracțiunea de înșelăciune,
– participație improprie la tentativă la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– participație improprie la tentativă la infracțiunea de înșelăciune,
– participație improprie la fals în declarații,

VĂLEANU-TRAICU MARIA-ECATERINA, fiica primului, asociat unic al S.C. Agrofam Prod SRL, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

– folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei,
– înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În intervalul 17.08.2009-03.09.2010, în contextul unui proiect privind modernizarea unei exploatații agricole, inculpatul Poienaru Ștefan, în calitate de administrator al S.C. Agrofam Prod SRL a sprijinit-o pe inculpata Văleanu Traicu Maria Ecaterina, să manipuleze procedura de achiziții, prin simularea unei proceduri de licitație pentru achiziționarea de echipament, obținând în această modalitate fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene și bugetul național, în cuantum de 3.838.000 lei.
De asemenea, în același context, inculpatul Poienaru Ștefan a sprijinit-o pe inculpata Văleanu Traicu Maria Ecaterina să întocmească documente inexacte, prezentate ulterior autorității contractante și în baza cărora aceasta din urmă a obținut suma de bani respectivă.
Cercetările desfășurate în cauză au scos la iveală, printre altele, faptul că echipamentul finanțat în cadrul proiectului, a fost livrat firmei beneficiare, cu mai mult de un an înainte de a fi achiziționat oficial în anul 2009, din fondurile nerambursabile primite.

În luna aprilie 2013, inculpatul Poienaru Ștefan, în calitate de asociat unic și administrator al S.C. Agrofam Holding SRL, cu intenție, a determinat o persoană să depună la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură Călărași documente inexacte, cu scopul de a obține pe nedrept fonduri europene și din bugetul național, în cuantum de 642.792,57 lei, bani ce reprezintă plata unică pentru o suprafață de teren arabil de 991,58 ha, pe care nu o deținea în mod legal.
În aceeași perioadă, pentru a intra în posesia acelei sume de bani, inculpatul Poienaru Ștefan, cu intenție, a determinat aceeași persoană să se prezinte și să declare, în mod nereal, în fața reprezentanților legali ai Primăriei Comunei Borcea, că societatea S.C. Agrofam Prod SRL deține legal și exploatează pe raza acelei localități o suprafață agricolă substanțial mai mare decât cea reală.
Acest aspect a avut ca urmare emiterea de către Primăria Comunei Borcea a unei adeverințe neconforme cu realitatea, utilizată ulterior la APIA Călărași.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de bani, în lei și valută, prezente și viitoare, existente în conturile celor doi inculpați, până la concurența sumei de 3.838.000 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Călărași, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.”

 

Lasă răspuns »