O nouă hotărâre a instanței arată că autoritățile locale nu au respectat legea în cazul vânzării apartamentelor din blocul ”Pompieri”

Media 8:27 pm - 8 iunie, 2021 Comentariile sunt închise pentru O nouă hotărâre a instanței arată că autoritățile locale nu au respectat legea în cazul vânzării apartamentelor din blocul ”Pompieri”

Primarul și Consiliul Local al Municipiului Călărași au pierdut definitiv în instanță un proces prin care se demonstrează, pentru a doua oară, faptul că autoritățile locale nu au respectat legea la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate și nu au predat proprietarilor locuințelor vândute în blocul ”Pompieri” toate actele de proprietate necesare pentru uzul perpetuu al acestora, inclusiv cărțile funciare individuale ale apartamentelor, precum și actul de proprietate privind cota parte din terenul de sub construcție.

Pe scurt, aceștia au vândut în perioada anilor 2006-2009 apartamentele construite în blocul ”Pompieri”, însă până în prezent nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale de a le preda toate actele necesare înscrierii dreptului de proprietate în evidențele OCPI Călărași. Adică locatarii plătesc prețul în rate al apartamentelor precum și impozitele aferente, iar la cadastru figurează proprietar Municipiul Călărași pentru că, în lipsa actelor legal întocmite, cumpărătorii nu își pot înscrie dreptul de proprietate și nu pot face niciun act de înstrăinare pentru aceste locuințe.

Deși a mai existat o hotărâre irevocabilă care obliga Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ (SPCTAFL) să predea aceste documente unuia dintre proprietari, reprezentanții acestuia au refuzat să aducă la îndeplinire hotărârea instanței, motiv pentru care după 11 ani de pasivitate și procese referitoare la acest aspect, Tribunalul Ialomița a pronunțat azi (08.06.2021) o decizie definitivă prin care a obligat primarul și consiliul local să execute obligațiile contractuale stabilite prin această hotărâre judecătorească pentru că trebuia să urmărească dacă reprezentanții SPCTAFL și-au îndeplinit obligațiile pentru care au primit mandat.

Această hotărâre trebuie adusă la îndeplinire de autoritățile locale în termen de 30 zile de la pronunțarea deciziei, în caz contrar existând riscul de a plăti penalități pentru fiecare zi de întârziere până la executarea deciziei.

Așteptăm ca primarului municipiului Călărași, Marius Dulce să anunțe public măsurile pe care le-a luat împotriva tuturor persoanelor care se fac vinovate de această situație.

Comentariile sunt inchise.