MODIFICARI ALE IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN ACTIVITATI AGRICOLE

Media 12:42 pm - 5 iunie, 2013 Comentariile sunt închise pentru MODIFICARI ALE IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN ACTIVITATI AGRICOLE

Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi, informeaza contribuabilii ca, prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 au fost aduse modificari in ceea ce priveste impozitul pe venit datorat pentru veniturile obtinute din activitati agricole, aplicabile de la 1 februarie 2013. De asemenea, Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 168/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 310 din 29 mai 2013.
Prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2013, astfel cum a fost modificata de Legea nr. 168/2013, se introduc in categoria veniturilor impozabile veniturile din activitatile agricole, silvicultura si piscicultura, asupra carora se va aplica cota de impozit de 16%.
Sunt considerate venituri din activitati agricole, veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea, din cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.
Nu sunt considerate venituri impozabile veniturile obtinute de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea in stare naturala a produselor culese din flora salbatica, exclusiv masa lemnoasa. In cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea si valorificarea acesteia in volum de maximum 20 mc/an din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate. De asemenea, nu sunt considerate venituri impozabile, veniturile din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole si alte asemenea, cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv valorificarea produselor de origine animala in stare naturala, si care nu depasesc o anumita limita, dupa cum urmeaza:

Produse vegetale Suprafață
Cereale până la 2 ha
Plante oleaginoase până la 2 ha
Cartof până la 2 ha
Sfeclă de zahăr până la 2 ha
Tutun până la 1 ha
Hamei pe rod până la 2 ha
Legume în câmp până la 0,5 ha
Legume în spații protejate până la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha
Pomi pe rod până la 1,5 ha
Vie pe rod până la 1 ha
Arbuști fructiferi până la 1 ha
Flori și plante ornamentale până la 0,3 ha
Animale Nr. capete/nr. de familii de albine
Vaci până la 2
Bivolițe până la 2
Oi până la 50
Capre până la 25
Porci pentru îngrășat până la 6
Albine până la 75 de familii
Păsări de curte până la 100

Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute din exploatarea pasunilor si fanetelor naturale, din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor pentru care venitul se determina pe baza de norme. 
Contribuabilii care desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit au obligația de a depune anual o declarație la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. Pentru perioada impozabila cuprinsa intre 1 februarie 2013 si 31 decembrie 2013, declaratia se depune pana la data de 25 iunie 2013. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligația depunerii declarației la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice în cadrul aceluiași termen. Anexa declarației depusă de asociatul desemnat va cuprinde și cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
In cazul in care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului cuprinzand valorile neimpozabile, contribuabilii vor depune o nouă declarație până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informații privind suprafețe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute la data de 25 mai 2013.
Organul fiscal competent stabilește impozitul anual datorat și emite decizia de impunere. Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuală se efectuează către bugetul de stat în doua rate, astfel:
• 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
• 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

Mentionam, de asemenea, ca prin Legea 168/2013 a fost prelungita masura taxarii inverse pentru cereale si plante tehnice pana la data de 31 mai 2014 inclusiv.

COMPARTIMENTUL DE PRESA

Comentariile sunt inchise.