Ministerul Justiției riscă un proces în instanță pentru neachitarea unei redevențe

Media 10:17 pm - 30 octombrie, 2018 0

Ministerul Justiției riscă un proces în instanță cu Consiliul local al municipiului Călărași pentru neachitarea unei redevențe datorată dintr-un contract de concesiune.

Este vorba despre contractul de concesiune nr. 8983/29.05.1995 încheiat între Consiliul local al municipiului Călărași, în calitate de concedent și Ministerul Justiției, în calitate de concesionar, prin care s-a concesionat acestuia un teren în suprafaţă de 4938 mp, situat în municipiul Călăraşi, județul Călărași, în perimetrul delimitat de străzile București, Eroilor și Flacăra, în vederea realizării pe acest amplasament a obiectivului de investiții ”Tribunalul Județean Călărași”.

Prin proiectul de hotărâre inițiat de primarul municipiului Călărași se vrea recuperarea sumelor din anul 2015 și până în prezent deoarece concesionarul nu a achitat redevența datorată din executarea contractului în cuantum de 58.125,14 lei pentru perioada 2015-2018 dar şi a penalităţilor în cuantum de 18.628,95 lei aferente perioadei 2015-2018.

Proiectul de hotărâre ”privind aprobarea Cererii de chemare în judecată și a celorlalte cereri ce vor fi formulate în cauza ce urmează a fi înregistrată la Judecătoria Călărași împotriva pârâtului MINISTERUL JUSTIȚIEI va fi supus aprobării în ședința ordinară din data de 31 octombrie a.c. a Consiliului local municipal Călărași.

Totuși se pare că primarul municipiului Călărași a uitat că în ianuarie 2016 a fost adoptată de către Consiliului Local al municipiului Călăraşi o hotărâre prin care Tribunalul Călărași a primit în folosință cu titlu gratuit terenul ce face obiectul contractului de concesiune, ceea ce ridică mari semne de întrebare privind această datorie a Ministerului Justiției.

Lasă răspuns »