Ministerul Justiției riscă un proces în instanță pentru neachitarea unei redevențe

Media 10:17 pm - 30 octombrie, 2018 Comentariile sunt închise pentru Ministerul Justiției riscă un proces în instanță pentru neachitarea unei redevențe

Ministerul Justiției riscă un proces în instanță cu Consiliul local al municipiului Călărași pentru neachitarea unei redevențe datorată dintr-un contract de concesiune.

Este vorba despre contractul de concesiune nr. 8983/29.05.1995 încheiat între Consiliul local al municipiului Călărași, în calitate de concedent și Ministerul Justiției, în calitate de concesionar, prin care s-a concesionat acestuia un teren în suprafaţă de 4938 mp, situat în municipiul Călăraşi, județul Călărași, în perimetrul delimitat de străzile București, Eroilor și Flacăra, în vederea realizării pe acest amplasament a obiectivului de investiții ”Tribunalul Județean Călărași”.

Prin proiectul de hotărâre inițiat de primarul municipiului Călărași se vrea recuperarea sumelor din anul 2015 și până în prezent deoarece concesionarul nu a achitat redevența datorată din executarea contractului în cuantum de 58.125,14 lei pentru perioada 2015-2018 dar şi a penalităţilor în cuantum de 18.628,95 lei aferente perioadei 2015-2018.

Proiectul de hotărâre ”privind aprobarea Cererii de chemare în judecată și a celorlalte cereri ce vor fi formulate în cauza ce urmează a fi înregistrată la Judecătoria Călărași împotriva pârâtului MINISTERUL JUSTIȚIEI va fi supus aprobării în ședința ordinară din data de 31 octombrie a.c. a Consiliului local municipal Călărași.

Totuși se pare că primarul municipiului Călărași a uitat că în ianuarie 2016 a fost adoptată de către Consiliului Local al municipiului Călăraşi o hotărâre prin care Tribunalul Călărași a primit în folosință cu titlu gratuit terenul ce face obiectul contractului de concesiune, ceea ce ridică mari semne de întrebare privind această datorie a Ministerului Justiției.

Comentariile sunt inchise.