Mesaj Presedinte ANOFM

Media 12:28 pm - 10 decembrie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Mesaj Presedinte ANOFM

Stimate doamne,

Stimați domni,

În cei 15 ani de activitate ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, societatea românească a trecut prin ample schimbări, s-a confruntat cu exodul forței de muncă către țările occidentale, cu creșteri ale nivelului de trai, dar și cu efectele nedorite ale crizei economice și financiare, ce au afectat statele civilizate : șomaj în creștere, blocaj pe piața muncii, reduceri de personal și de buget în instituțiile publice, dar și în companiile private, ieșirea de pe piață a unor angajatori, apariția unor conflicte sociale majore etc.

În toți acești ani, ANOFM a parcurs diferite etape de transformare și dezvoltare, în demersul său de a se adapta cerințelor și exigențelor reale ale societății în slujba căreia își desfășoară activitatea, de a se prelua bune practici, modele de succes ale instituțiilor similare din state membre cu vechime în Uniunea Europeană.

Tranziția de la o instituție care se ocupa cu plata ajutoarelor de șomaj către o instituție orientată către cetățeanul aflat în căutarea unui loc de muncă, preocupat și determinat să aibe o viață profesională activă, s-a făcut treptat și a reflectat, de fapt, realitățile societății românești, necesitățile, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a deveni competitivă.

In acest context trebuie să menționăm implicarea instituției noastre în implementarea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, având în vedere că în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezboltarea Resurselor Umane 2007-2013 ANOFM a avut o Axă prioritară specială, Axa nr. 4- “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare ”, dar și a accesării Fondului European de ajustare la Globalizare (FEAG) pentru susținerea financiară a unor măsuri active de stimulare a ocupării.

Cantitativ, rezultatele muncii noastre se reflectă în rapoare și analize, însă ceea ce credem că e important se referă la oamenii din spatele cifrelor, la viețile pe care le-am schimbat, la carierele pe care le-am sprijinit, la competențele profesionale a căror dobândire/dezvoltare am facilitat-o, la efortul de a asigura un echilibru între cererea și oferta de locuri de muncă și prin adaptarea cursurilor de formare profesională la nevoile reale ale pieței.

Astăzi, cu experiența celor 15 ani de activitate, putem afirma că suntem mândri de ce am realizat și încrezători în ceea ce vom realiza. Întotdeauna, dăruirea și profesionalismul sunt condițiile esențiale pentru realizarea unui proiect important, așa cum este pentru fiecare dintre noi, Serviciul Public de Ocupare din România.

 Cu aceste gânduri pornim la drum nu numai într-un nou an calendaristic, ci și în demersul României de a îndeplini obiectivele majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv : creșterea ocupării forței de muncă (prin diminuarea șomajului în special a șomajului de lungă durată, a șomajului în rândul tinerilor și al altor categoriide persoane care întâmpină dificultăți de integrare pe piața muncii), inovarea, educația, incluziunea socială și mediul/energia.

În calitatea mea de conducător al ANOFM, cu acest prilej aniversar, vreau să muțumesc tuturor angajaților, membrii Consiliului de Administrație al ANOFM, parteneri, colaboratori, clienților noștri persoane fizice și juridice, mass-mediei pentru spijinul și încrederea acordate.

În încheiere, permiteți-mi să vă urez un călduros "La multi ani !" și înfăptuirea a cât mai multor realizări în anul următor.

Cristiana BARBU

Președinte ANOFM

Comentariile sunt inchise.