Memoriu al transportatorilor din Calarasi

Media 11:42 am - 12 aprilie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Memoriu al transportatorilor din Calarasi

Subscrisele SC TUDAN SRL, cu sediul in Calarasi, str. Grivita nr. 149, judetul Calarasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 51/363/12.04.1993, CUI RO4444133, reprezentata prin Daniel Carapidis, avand calitatea de administrator, SC DIVERTIS TUDOR SRL, cu sediul in Calarasi, str. Bucuresti, bl. B9, sc. 1, et. 2, ap. 6, judetul Calarasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J51/960/06.10.1993, CUI 4853531, reprezentata prin Tudor Gheorghe, avand calitatea de administrator, SC SIBO CAR SRL, cu sediul in Calarasi, str. Nufarului, bloc 11, sc. 2, etaj 3, ap. 15, judetul Calarasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 51/1041/05.11.1993, CUI RO 5005017 reprezentata prin Nae Eugen, avand calitatea de administrator, SC INTER TRANS HARY SRL, cu sediul in Calarasi, Prel. Bucuresti, nr. 9, bloc D3, ap. 10, judetul Calarasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J51/102/07.02.1996, avand CUI 8156006, reprezentata prin Zanfir Dumitru, avand calitatea de administrator, formulam prezentul:

MEMORIU

Prin care reclamam modul fraudulos in care a fost organizata atribuirea publica in sistem electronic a curselor aferente traseului cod 115 Bucuresti – Calarasi cuprins in Programul de transport interjudetean de persoane prin servicii regulate 2013-2019 de catre AUTORITATEA RUTIERA ROMANA – A.R.R., cu sediul in Bucuresti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 si CENTRUL NAȚIONAL DE MANAGEMENT PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ – C.N.M.S.I., cu sediul in Bucuresti, str. Italiana nr. 22, sector 2, in scopul avantajarii operatorului S.C. C&I GRUP INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in str. Avalansei, nr. 18, ap. 1, sector 4, Bucuresti, inregistrata sub nr. J40/8541/2002, avand CUI RO1486054 in vederea castigarii atribuirii electronice a curselor aferente traseului cod 115 Bucuresti – Calarasi.
Mentionam ca societatile noastre sunt operatori de transport persoane prin servicii regulate si detin in mod neintrerupt licenta de traseu pentru traseul in cauza, inca din anul 1996, dupa cum urmeaza :
– SC TUDAN SRL detine licenta de traseu pentru traseul cod 115 Bucuresti – Calarasi cursa 1 (seria LT nr. 0167972), cursa 8 (seria LT nr. 0167964) si cursa 9 ( seria LT nr. 0167965).
– SC INTER TRANS HARY SRL detine licenta de traseu pentru traseul cod 115 Bucuresti – Calarasi cursa 15 (seria LT nr. 0167987), cursa 14 (seria LT nr. 0167985), cursa 12 ( seria LT nr. 0167986), cursa 7 (seria LT nr. 0167984).
– SC DIVERTIS TUDOR SRL detine licenta de traseu pentru traseul cod 115 Bucuresti – Calarasi cursa 4 (seria LT nr. 0168018), cursa 10 (seria LT nr. 0168019), cursa 18 ( seria LT nr. 0168020).
– SC SIBO CAR SRL detine licenta de traseu pentru traseul cod 115 Bucuresti – Calarasi cursa 3 (seria LT nr. 0167947), cursa 6 (seria LT nr. 0167948), cursa 12 ( seria LT nr. 0167949), cursa 13(seria LT nr. 0167950), cursa 14(seria LT nr. 0167951), cursa 22 (seria LT nr. 0167952), cursa 19 (seria LT nr. 0167957), cursa 16 (seria LT nr. 0167958).
Subscrisele am participat la procedura de atribuire electronica organizata in baza Calendarului de atribuire a Programului de transport interjudetean 2013-2019 in cadrul careia am solicitat sa ni se atribuie cursele 1-24 (exceptie face cursa 2) ale traseului Bucuresti – Calarasi cod 115.
In urma vizualizarii rezultatului afisat de catre Autoritatea Rutiera Romana – ARR in data de 28.02.2013, am constatat ca SC C&I GRUP INTERNATIONAL SRL a fost stabilita castigatoare a tuturor curselor aferente traseului cod 115 Bucuresti – Calarasi, dupa cum urmeaza :
– in cazul cursei 1 – la egalitate de puncte cu SC TUDAN SRL;
– in cazul cursei 2 – la egalitate de puncte cu SC GIFAN STRONG SRL;
– in cazul cursei 3 – la egalitate de puncte cu SC SIBO CAR SRL;
– in cazul cursei 4 – la egalitate de puncte cu SC DIVERTIS TUDOR SRL;
– in cazul cursei 5 – la egalitate de puncte cu SC DIVERTIS TUDOR SRL;
– in cazul cursei 6 – la egalitate de puncte cu SC SIBO CAR SRL;
– in cazul cursei 7 – la egalitate de puncte cu SC INTER TRANS HARY SRL si SC SIBO CAR SRL;
– in cazul cursei 8 -la egalitate de puncte cu SC TUDAN SRL;
– in cazul cursei 9 -la egalitate de puncte cu SC TUDAN SRL;
– in cazul cursei 10 – la egalitate de puncte cu SC DIVERTIS TUDOR SRL;
– in cazul cursei 11 – la egalitate de puncte cu SC INTER TRANS HARY SRL;
– in cazul cursei 12 – la egalitate de puncte cu SC INTER TRANS HARY SRL, SC SIBO CAR SRL si SC GIFAN STRONG SRL;
– in cazul cursei 13 – unic castigator, cursa fiind solicitata si de SIBO CAR SRL;
– in cazul cursei 14 – la egalitate de puncte cu SC INTER TRANS HARY SRL, SC SIBO CAR SRL si SC GIFAN STRONG SRL;
– in cazul cursei 15 – unic castigator, cursa fiind solicitata si de SC SIBO CAR SRL si SC INTER TRANS HARY SRL;
– in cazul cursei 16 – la egalitate de puncte cu SC SIBO CAR SRL;
– in cazul cursei 17 – unic castigator, cursa fiind solicitata si de SC TUDAN SRL;
– in cazul cursei 18 – unic castigator, cursa fiind solicitata si de SC DIVERTIS TUDOR SRL;
– in cazul cursei 19 – unic castigator, cursa fiind solicitata si de SC SIBO CAR SRL;
– in cazul cursei 20 – la egalitate de puncte cu SC INTER TRANS HARY SRL;
– in cazul cursei 21 – unic castigator, cursa fiind solicitata si de SC TUDAN SRL;
– in cazul cursei 22 – la egalitate de puncte cu SC SIBO CAR SRL;
– in cazul cursei 23 – unic castigator, cursa fiind solicitata si de SC SIBO CAR SRL, SC INTER TRANS HARY SRL si SC TUDAN SRL;
– in cazul cursei 24 – unic castigator, cursa fiind solicitata si de SC INTER TRANS HARY SRL si SC TUDAN SRL.
In mod cu totul nejustificat, A.R.R. si-a insusit atributiile legale ale Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională – C.N.M.S.I. stabilite conform O.U.G. nr. 73/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si a publicat rezultatele atribuirii traseelor din Programul interjudetean de transport 2013-2019, fara a afisa si punctajele obtinute pentru criteriile prevazute de Ordinul MTI nr. 1640 din 8 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, in conditiile in care aplicatia electronica a sistemului electronic SAET dezvoltat de CNMSI ar fi permis, dupa stabilirea rezultatelor, vizualizarea publica a punctajelor acordate pentru fiecare competitor corespunzator fiecarui criteriu prevazut de Anexa 2 a normelor mai sus invocate, asa cum s-a intamplat la atribuirile electronice trecute.
Totodata, va rugam sa observati ca Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. a gestionat operatiunile administrative de comunicare a datelor necesare a fi introduse in SAET pe parcursul Calendarului atribuirii Programului de transport interjudetean 2013-2019, precum si cele ce privesc furnizarea datelor cu caracter public cu incalcarea principiilor liberei concurențe, garantarii accesului liber și nediscriminatoriu la piața transportului rutier, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, eludand astfel prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, fapt dovedit prin insasi nesocotirea propriilor reguli de desfasurare a procedurii stabilite conform calendarului pe care l-a intocmit.
Astfel, in Calendarul atribuirii Programului de transport interjudetean 2013-2019 publicat la data de 07.02.2013 pe site-ul ARR se preciza ca:” Rectificarea eventualelor erori referitoare la criteriile de punctare privind parcul deținut de către operatorii de transport persoane, perioadele de deținere a licențelor de traseu și retrageri/renunțări ale licențelor de traseu se poate realiza până la data de 12.02.2013 inclusiv. Începând cu data de 13.02.2013, C.N.M.S.I. nu va mai actualiza informațiile în sistemul național de atribuire electronică a traseelor cuprinse în programele de transport.” Cu toate acestea, in data de 15.02.2013, ARR a solicitat CNMSI, pentru anumiti operatori de transport actualizarea parcului auto (adresa nr. 4577/15.02.2013), actualizarea vechimilor pe trasee – inclusiv pentru SC C&I Grup International SRL (adresa nr. 4605/15.02.2013), dar si actualizarea programului de transport prin introducerea de noi curse (adresa nr. 4569/15.02.2013).
Totodata, pentru prima data in istoria atribuirii electronice a traseelor din Programul de transport interjudetean, rezultatul atribuirii organizate de sistemul SAET dezvoltat si gestionat, conform O.U.G. nr. 73/2007, de catre CNMSI nu mai este publicat de catre aceasta autoritate publica, ci este transmis Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. pentru a fi publicat de catre aceasta din urma pe site-ul propriu, fara a fi invocat nici un motiv pentru care gestionarul aplicatiei electronice care a stabilit rezultatul s-ar fi aflat in imposibilitatea de a-si duce la indeplinire atributiile, inclusiv prin afisarea pe site-ul propriu, a rezultatelor atribuirii, asa cum s-a intamplat la precedentele atribuiri, fara exceptie.
Consideram ca publicarea de catre ARR a rezultatului atribuirii electronice, fara afisarea punctajelor obtinute este abuziva si netransparenta, fiind menita a impiedica solicitantii participanti sa ia cunostinta de punctajele acordate si de rezultatele obtinute si, astfel, sa conteste eventualele erori sau fraude in stabilirea rezultatului final. Prin urmare, aceasta situatie fara precedent nu ne poate duce decat la banuiala legitima ca aceasta modalitate de comunicare reprezinta o forma de camuflare a fraudarii rezultatelor atribuirii.
Avand in vedere structura parcului de autovehicule detinute in proprietate si leasing de catre societatile noastre cu care am participat la procedura de atribuire electronica organizata de CNMSI, precum si gradul acestora de confort, dar si faptul ca detinem neintrerupt licenta de traseu pe acest traseu de mai bine de 8 ani, avand drept la obtinerea punctajului maxim la criteriul 4, este evident ca stabilirea drept castigator a S.C. C&I Grup International SRL pe toate cursele solicitate de acesta nu se putea realiza decat in urma acordarii punctajului maxim la criteriul 4, desi acesta a detinut licenta de traseu pe acest traseu abia din data de 06.02.2013, deci ulterior datei de referinta.
Din enumerarea de mai sus a rezultatelor afisate de catre ARR, rezulta ca, in cazul majoritatii curselor solicitate pentru care detinem licente de traseu aferente actualului program (cursele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, ale traseului cod 115 Bucuresti – Calarasi), SC C&I GRUP INTERNATIONAL SRL a fost stabilita castigatoare la egalitate cu cate una din societatile noastre care detin in prezent licenta de traseu aferenta cursei in cauza, valabila pana la data de 30.04.2013, in celelalte cazuri, societatea amintita fiind desemnata unic castigator, in dauna subscriselor societati.
De aici, rezulta fara putinta de tagada, ca in toate situatiile, SC C&I GRUP INTERNATIONAL SRL a primit punctaj maxim la criteriul vechime neintrerupta pe traseu, departajandu-se in unic castigator doar in situatiile in care criteriul preponderent a fost vechimea parcului auto sau gradul de confort.
In ciuda faptului ca rezultatele atribuirii electronice nu au fost publicate de catre C.N.M.S.I. prin SAET, nefiind afisate punctajele obtinute de fiecare solicitant al curselor atribuite defalcat pentru fiecare criteriu in parte astfel cum s-a procedat la precedentele atribuiri, din verificarea ofertelor depuse de subscrisele conform datelor obtinute din SAET pe baza certificatelor digitale proprii se poate constata cu usurinta ca stabilirea drept castigator a S.C. C&I Grup International SRL pe toate cursele solicitate de acesta nu se putea realiza decat in urma acordarii punctajului total maxim (61 puncte), fapt ce implica cu necesitate acordarea punctajului maxim si la criteriul 4 (12 puncte), desi aceasta a detinut licenta de traseu pe acest traseu abia din data de 06.02.2013, deci ulterior datei de referinta, situatie in care trebuia sa obtina punctaj 0 la acest criteriu.
Potrivit Anexei 3 a Ordinului 1640/2012, „ 5. La punctul 4 din anexa nr. 18 la normele metodologice se acordă puncte astfel: se vor lua în considerare ziua, luna și anul de când operatorul de transport rutier a deținut neîntrerupt licența de traseu pentru traseul respectiv până la data de referință.”
In conformitate cu prevederile art. 62 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 și 854 bis din 2 decembrie 2011 astfel cum acestea au fost modificate si completate de Ordinul MTI nr. 1640/2012, „Eliberarea licenței de traseu și a graficului de circulație anexă la aceasta se fac de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., după atribuirea cursei/traseului prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale."
Cu doar o saptamana inainte de data inceperii perioadei de depunere de către operatorii de transport a solicitărilor în format electronic în sistemul CNMSI (intervalul in care s-au putut depune opțiunile a fost 13.02.2013 ora 09.00 – 17.02.2013 ora 16.00 ) asa cum prevede Calendarul de atribuire a curselor cuprinse in Programul de Transport Interjudetean publicat pe pagina web www.arr.ro, operatorului de transport S.C. C&I Grup International SRL i-a fost eliberata licenta de traseu seria LT nr. 0221919 in data de 06.02.2013 de catre Agentia ARR Bucuresti fara ca aceasta cursa sa ii fi fost atribuita electronic, deci cu incalcarea art. 57 alin. 1 din Normele aprobate prin Ordinul 980/2011 astfel cum acestea au fost modificate prin Ordinul 1640/2012.
Mai mult decat atat, cursa 5 fusese atribuita la precedenta atribuire a actualului Program de transport interjudetean 2008-2013 operatorului de transport SC SILDOVICA SRL care a detinut licenta de traseu pentu aceasta cursa pana la data de 21.02.2013 cand a predat-o la Agentia ARR Calarasi, ceea ce inseamna ca, in intervalul cuprins intre data eliberarii licentei de traseu catre SC C&I GRUP INTERNATIONAL SRL si data de 21.02.2013, au existat 2 licente de traseu detinute de 2 titulari pentru aceeasi cursa, contrar rezultatelor sedintei de atribuire din aprilie 2008 cand a fost atribuita acesta cursa.
Asa cum reiese din reiese din raspunsul ARR nr. 6124/21.03.2013 la contestatia subscriselor nr. 172/01.03.2013 inregistrata la aceasta institutie sub nr. 731/01.03.2013, licenta de traseu aferenta cursei 5 cod traseu 115 Bucuresti – Calarasi a fost eliberata operatorului SC C&I Grup International SRL in baza Rezolutiei nr. 12971/28.01.2013 pronuntata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Prin rezolutia nr. 12971/28.01.2013 a directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti și/sau persoanei sau persoanelor desemnate, s-a aprobat publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 858 din 13.02.2013, Partea a IV-a., a modificarii actului constitutiv al SC C&I GRUP INTERNATIONAL SRL, cu sediul in str. Avalansei, nr. 18, ap. 1, sector 4, Bucuresti, inregistrata sub nr. J40/8541/2002, avand CUI RO1486054, constand in transferul ca aport la capitalul social al acesteia a activului in natura reprezentat de licenta seria LTP nr. 1008799 pentru transportul public de persoane in trafic international emisa de Agentia ARR Calarasi, valabila de la data de 18.11.2011 pana la data de 17.11.2016 si de licenta de traseu seria LT nr. 0168102 pentru transport de persoane prin servicii „regulat” emisa de Autoritatea Rutiera Romana – Agentia A.R.R. Calarasi valabila de la data de 01.07.2008 pana la data de 30.04.2013, eliberata in baza licentei de transport seria LTP nr. 1008665 detinute de S.C. SILDOVICA SRL, cu sediul in orasul Voluntari, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 4, corpul C1, camerele 6 si 7, judetul Ilfov, inregistrata la ORC Ilfov sub nr. J23/3284/2012, CUI 5648969.
Desi, asa cum rezulta din modificarea actului constitutiv al SC C&I Grup International SRL asa cum a fost aprobata prin rezolutia 12971/28.01.2013 a directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, licentele aportate la capitalul social al SC C&I Grup International SRL au intrat in patrimoniul SC C&I Grup International SRL, aceste active nu au intrat efectiv in proprietatea acesteia din urma, neputand naste drepturi si obligatii in sarcina sa, din urmatoarele motive:
1. Licenta de traseu seria LT nr. 0168102 a fost depusa la Agentia ARR Calarasi, nefiind predata SC C&I Grup International SRL.
2. Licenta de transport seria LTP nr. 1008665 nu a fost predata nici SC C&I Grup International SRL si nici la Agentia ARR emitenta si este detinuta in continuare de catre titular, respectiv SC SILDOVICA SRL, care executa in baza acesteia, transport de persoane prin servicii ocazionale.
3. A fost aportat, in natura, la capitalul social al SC C&I Grup International SRL doar documentul cu regim special denumit licenta de traseu seria LT nr. 0168102 pentru transport de persoane prin servicii „regulat” emisa de Autoritatea Rutiera Romana – Agentia A.R.R. Calarasi valabila de la data de 01.07.2008 pana la data de 30.04.2013, nu si drepturile si obligatiile, inclusiv penalizarile operatorului de transport care a detinut si utilizat licenta respectiva.
4. Nu a fost aportat si autovehiculul in considerarea caruia SC SILDOVICA SRL a fost desemnat castigator al atribuirii cursei 5 a traseului 115 Bucuresti – Calarasi in anul 2008, la atribuirea Programului de transport 2008-2013, in conditiile in care majoritatea criteriilor de evaluare aplicate in vederea calculului punctajului se raporteaza la caracteristicile autovehiculului (an de fabricatie, mod de detinere, grad de confort).
5. Potrivit art. 3 pct. 3 din Hotararea Guvernului nr. 69 din 1 februarie 2012, „înstrăinarea către […] un alt operator de transport rutier a licentei de transport […] sau a oricăror alte documente necesare efectuării transporturilor rutiere, precum și utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, reprezintă o încălcare foarte grava a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 și constituie contravenție, dacă aceasta nu a fost săvârșita în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune.”
Prin eliberarea licentei de traseu seria LT nr. 0221919 in favoarea SC C&I Grup International SRL cu valabilitate 06.02-30.04.2013, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. a incalcat si prevederile art. 36 alin. (1) lit. „c” din H.G. nr. 69/2012 potrivit carora ar fi trebuit sa solicite Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transporturile Rutiere – I.S.C.T.R. sa dispuna retragerea licentei de traseu detinuta de SC SILDOVICA SRL pentru cursa 5 a traseului 115 la data cand i s-a notificat instrainarea acesteia prin inregistrarea la Registrul Comertului a modificarii actului constitutiv al SC C&I Grup International SRL.
Avand in vedere ca, raportat la prevederile art 65 alin. 2 din Normele aprobate prin Ordinul MTI nr. 980/2011, licentele de traseu sunt documente nominale si netrasmisibile, apreciem ca procedura de eliberare a licentei de traseu seria LT nr. 0221919 este nelegala, motiv pentru care am solicitat Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. revocarea acestui act administrativ.
In ceea ce priveste legalitatea datelor comunicate de ARR catre CNMSI in vederea atribuirii traseului interjudetean cod 115 Bucuresti – Calarasi, va facem cunoscut faptul ca punctajul acordat la criteriul vechimii neintrerupte operatorului de transport SC C&I GRUP INTERNATIONAL SRL este lipsit de orice temei legal, pentru ca rezolutia nr. 12971/28.01.2013 a directorului ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti a fost emisa dupa data de referinta stabilita conform punctului 1 din Anexa 3 a Ordinului MTI nr. 1640/2012, si nu poate produce efecte retroactive. Din acelasi considerent, si raportat la modul de calcul al criteriului 4 stabilit la punctul 5 al Anexei 3 a OMTI nr. 1640/2012, licenta de traseu seria LT nr. 0221919 eliberata operatorului de transport SC C&I GRUP INTERNATIONAL SRL cu valabilitate 06.02.2013 si pana la 30.04.2013 pentru traseul interjudetean cod 115 cursa 5 nu putea conferi vechime neintrerupta pe traseu societatii amintite.
In plus, rezolutia nr. 12971/28.01.2013 a directorului ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti nu putea constitui nici temei de eliberare a licentei de traseu mai sus indicate respectiv de stabilire a vechimii neintrerupte pe traseu, luarea acesteia in considerare determinand incalcarea prevederilor art. 57 alin. 1, 62 si 65 alin. 2 din Normele aprobate prin Ordinul 980/2011 astfel cum acestea au fost modificate prin Ordinul 1640/2012.
Pe de alta parte, in masura in care ar fi fost legal transferul licentelor SC SILDOVICA SRL, intrarea acestora in patrimoniul SC C&I GRUP INTERNATIONAL SRL ar fi trebuit sa determine depunctarea acesteia din urma cu 4 puncte pe traseul 115, intrucat in luna iunie a anului 2011, SC SILDOVICA SRL i-au fost retrase 2 licente de traseu pe acest traseu. Mai mult, ar mai fi trebuit depunctat cu inca un punct pentru faptul ca a renuntat la cursa 5 prin instrainarea licentei de traseu seria LT nr. 0168102. Aceasta depunctare, in masura in care ar fi fost facuta de catre ARR, ar fi determinat in mod cert validarea subscriselor drept castigatoare ale majoritatii curselor traseului 115.
Subscrisele am sesizat acest fapt inca din data de 15.02.2013, data la care ARR inca opera modificari ale datelor introduse in aplicatia CNMSI, insa abia dupa publicarea rezultatelor atribuirii, ARR a raspuns cererii noastre, confirmand retragerea licentelor SC SILDOVICA SRL si faptul ca aceasta ar fi trebuit sa atraga depunctarea SC C&I Grup International SRL.
Astfel, desi, prin adresa 5333/18.03.2013, ARR ne-a comunicat ca a solicitat Centrului National de Management pentru Societatea Informationala – CNMSI reclacularea punctajelor, respectiv rezultatelor in cazul traseului cod 115 Bucuresti – Calarasi, recunoscandu-si astfel culpa in vicierea rezultatului atribuirii acestui traseu, nu s-a dispus nici o masura in sensul repararii prejudiciului cauzat, in prezent, fiind suspendata procedura de atribuire a licentelor de traseu conform procesului verbal nr. 7845/18.03.2013 incheiat la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
Mentionam ca termenul de eliberare a licentelor de traseu pe traseul 115 Bucuresti – Calarasi a expirat in data de 20.03.2013, fiind incidente prevederile art. 63 din Normele aprobate prin OMTI nr. 980/2011 modificat si completat prin OMTI nr. 1640/2012.
In concluzie, avand in vedere ca eliberarea directa, fara atribuire electronica, a licentei de traseu in favoarea SC C&I Grup International SRL pentru Programul de transport interjudetean 2008-2013, respectiv a noilor licente de traseu in baza rezultatului viciat prin acordarea abuziva a vechimii pe traseu societatii mai sus si neaplicarea depunctarii sale pentru retragerea licentelor detinute de SC Sildovica SRL amintite constituie acte si operatiuni administrative vadit nelegale susceptibile sa vatame in mod grav drepturile si interesele noastre legitime nascute din calitatea de operatori de transport detinatori ai licentei de traseu aferenta traseului 115 Bucuresti – Calarasi, va solicitam sa dispuneti efectuarea cercetarilor ce se impun in vederea elucidarii aspectelor semnalate si luarea masurilor legale corespunzatoare, inclusiv sanctionarea functionarilor ARR vinovati.

Dispunem de urmatoarele documente:
– licentele de traseu detinute de subsrisele societati pentru traseul cod 115 Bucuresti – Calarasi valabile pana la data de 30.04.2013 insotite de graficele de circulatie aferente (28 file);
– licenta de traseu seria LT nr. 0221919 eliberata SC C&I Grup International SRL cu valabilitate 06.02-30.04.2013 (1 fila);
– cererea operatorului de transport SC SILDOVICA SRL depusa la Autogara SC DIVERTIS TUDOR SRL (1 fila);
– cererea operatorului de transport SC SILDOVICA SRL depusa la Agentia ARR Calarasi (1 fila);
– extras din Monitorul Oficial al Romaniei nr. 858 din 13.02.2013, Partea a IV-a;
– extras de pe site-ul www.arr.ro privind afisarea Calendarului de atribuire a Programului de transport interjudetean 2013-2019 (1 fila);
– extras de pe site-ul www.arr.ro privind afisarea Informarii in atentia operatorilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate in legatura cu data limita 12.02.2013 pentru transmiterea de catre ARR a tuturor informatiilor necesare in vederea orgnizarii sedintei de atribuire electronica (3 file);
– extras de pe site-ul www.autorizatiiauto.ro privind anuntul publicarii rezultatului atribuirii electronice de catre Autoritatea Rutiera Romana ARR si afisarea cererilor ARR de modificare a datelor introduse in SAET transmise C.N.M.S.I. in data de 15.02.2013 (1 fila);
– extras de pe site-ul www.arr.ro privind rezultatele stabilite de CNMSI privind atribuirea curselor de pe traseului 115 Bucuresti- Calarasi (5 file);
– extras www.autorizatiiauto.ro privind ofertele depuse de societatile subscrise pentru sedinta de atribuire electronica din data de 28.02.2013 (27 file).
– raspunsul ARR nr. 6124/21.03.2013 la contestatia subscriselor nr. 172/01.03.2013 inregistrata la aceasta institutie sub nr. 731/01.03.2013;
– plangerea prealabila a subscriselor inregistrata la ARR sub nr. 737/04.03.2013;
– adresa ARR nr. 5333/18.03.2013;
– adresa ARR nr. 7542/19.03.2013;
– procesul verbal nr. 7845/18.03.2013 incheiat la sediul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.

Cu deosebit respect,

SC TUDAN SRL, prin reprezentant legal
SC DIVERTIS TUDOR SRL, prin reprezentant legal
SC SIBO CAR SRL, prin reprezentant legal
SC INTER TRANS HARY SRL, prin reprezentant legal

Comentariile sunt inchise.