Inculpații din dosarul numit generic ”Fundulea”, achitați de instanță

Media 11:48 pm - 29 iulie, 2021 Comentariile sunt închise pentru Inculpații din dosarul numit generic ”Fundulea”, achitați de instanță

Mai mulți inculpați din județul Călărași care au fost acuzați de procurori de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie în dosarul numit generic „Fundulea” au fost achitați de magistrații Curții de Apel București.

Este vorba despre:  Şerban Jenel, Chirică Constantin, Cora Gheorghe, Coman Cornel, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Dobre Aurelian, Tudose Dumitru, Dorobanțu Dorel, Stan Aurel, Năbârgeac Ion, Eneschi Toma, Giurea Constantin, Ifrim Elena, Marcu Nicolae, Manea Victor și Jarul Eugeniu.

Hotărârea instanței este definitivă.

Vezi solutia pe scurt: ”DP.936/A/În temeiul dispoziţiilor art. 421 alin.1 pct.2 lit.a C.pr.pen., admite apelurile declarate de apelanţii inculpaţii Dobre Aurelian, Dorobanţu Dorel, Eneschi Toma, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Stan Aurel, Şerban Jenel şi Tudone Dumitru împotriva sentinţei penale nr. 26 din 26.02.2020 pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr. 1309/116/2016. În temeiul art. 419 C.pr.pen. extinde efectele apelului cu privire la intimaţii inculpaţi Chirică Constantin, Coman Cornel, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Jarul Eugeniu, Manea Victor, Marcu Niculae, Tudor Lucian. Extinde efectele apelului şi cu privire la inculpatul Cora Gheorghe, faţă de care s-a dispus prin sentinţa penală apelată, în temeiul art. 396 alin.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit.f C.pr.pen., încetarea procesului penal, ca urmare a decesului acestuia. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând, în fond: În temeiul art. 396 alin.5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit.b teza a II-a C.pr.pen. achită pe inculpaţii Şerban Jenel, Coman Cornel, Jarul Eugeniu, Ifrim Elena, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Eneschi Toma, Năbîrgeac Ion, Cora Gheorghe, Dorobanţu Dorel şi Stan Aurel pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 al. 1 C.pen. şi la art. 309 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen. În temeiul art. 396 alin.5 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.1 lit.a C.pr.pen. achită pe inculpaţii Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae şi Chirică Constantin pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 al. 1 C.pen. şi la art. 309 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen. Respinge ca neîntemeiate acţiunile civile exercitate de părţile civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea. Înlătură dispoziţia instanţei de fond privind menţinerea măsurilor asigurătorii luate cu privire la bunurile inculpaţilor, astfel: I. indisponibilizarea, prin 1. instituirea sechestrului, asupra sumelor de bani (lei şi valută), existente în conturile inc. Şerban Jenel, Jarul Eugeniu, Coman Cornel, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae, Chirică Constantin, Dorobanţu Dorel, Stan Aurel şi Cora Gheorghe, până la concurenţa sumei de 1.486.905 euro (echivalentul a 6.681.407,61 lei la cursul B.N.R. din data de 15.01.2015); 2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inc. Jarul Eugeniu, Chirică Constantin, Giurea Constantin, Manea Victor, Stan Aurel, Culea Dumitru, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru şi Dorobanţu Dorel, până la concurenţa sumei de 1.486.905 euro (echivalentul a 6.681.407 lei al cursul B.N.R. din data de 15.01.2015 de 1 euro/4,4935 lei), măsuri instituite prin Ordonanţa nr. 216/P/2014 a Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de Combatere a Corupţiei din 29.01.2015 şi aplicate prin procesele-verbale din data de 02.02.2015 şi 03.02.2015 (doar pentru inc. Năbîrgeac Ion). II. indisponibilizarea, prin 1. instituirea sechestrului, asupra sumelor de bani (lei şi valută), existente în conturile inc. Şerban Jenel, Jarul Eugeniu, Coman Cornel, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae, Chirică Constantin, Dorobanţu Dorel, Stan Aurel, Cora Gheorghe şi Eneschi Toma, până la concurenţa sumei de 25.468.621 lei şi 2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inc. Eneschi Toma, până la concurenţa sumei totale de 25.468.621 lei, măsuri instituite prin Ordonanţa nr. 216/P/2014 a Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de Combatere a Corupţiei din 18.05.2015 şi aplicate prin procesele-verbale din data de 26.05.2015. Înlătură dispoziţia instanţei de fond privind încetarea de drept a măsurilor asigurătorii dacă părţile civile nu introduc acţiuni, în faţa instanţelor civile, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sentinţei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei. În temeiul art. 421 pct.1 alin.1 lit.b C.pr.pen. respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Na?ională Anticorup?ie ?i părţile civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea. În temeiul art. 275 alin.2 şi 4 C.pr.pen. obligă părţile civile Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea la câte 100 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 275 alin.3 C.pr.pen. în apelul Parchetului, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin.6 C.pr.pen., onorariile avocaţilor din oficiu pentru inculpaţii Cora Gheorghe şi Culea Dumitru, în cuantum de câte 1253 lei fiecare, rămân în sarcina statului. În temeiul art. 29 alin.1 din Legea nr. 47/1992, admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României, formulată de inculpatul Tudone Dumitru prin apărător, cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin.1 C.pen., cu referire la sintagma „cursul prescripţiei se întrerupe”. Dispune înaintarea prezentei decizii Curţii Constituţionale a României în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocată. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a Parchetului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 29.07.2021. Document: Hotarâre  936/2021  29.07.2021”

Mai multe date referitoare la acest caz în comunicatul DNA de la vremea respectivă:

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor care, la data faptelor, aveau funcţiile arătate, după cum urmează:

ŞERBAN JENEL, prefect al judeţului Călărași (președinte comisie),
COMAN CORNEL, subprefect al judeţului Călărași,
JARUL EUGENIU, şef al Administrației Domeniilor Statului – sucursala Călăraşi,
IFRIM ELENA, șef serviciu – Instituţia Prefectului Județului Călărași,
NĂBÎRGEAC ION, director la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi,
DOBRE AURELIAN, director executiv în Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi,
TUDONE DUMITRU, secretar general, Consiliul Judeţean Călărași,
CORA GHEORGHE, reprezentant Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare,
ENESCHI TOMA, reprezentant al Direcţiei Silvice Călăraşi (l-a substituit pe director)
toți în calitate de președinte, respectiv membri ai Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași și

TUDOR LUCIAN, MARCU NICULAE, CULEA DUMITRU, GIUREA CONSTANTIN, MANEA VICTOR, CHIRICĂ CONSTANTIN și DOROBANŢU DOREL, primari ai localităților Gurbăneşti, Sărulești, Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Lupșanu, Tămădău, Fundulea și președinți ai Comisiilor locale de fond funciar și

STAN AUREL, în calitate de reprezentant al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi.

în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Dorobanţu Dorel, primar al orașului Fundulea, a încheiat, la data de 12 iulie 2007 împreună cu inculpatul Stan Aurel (reprezentant O.C.P.I. Călărași) un proces-verbal de delimitare a unei suprafeţe de 1.982,54 ha, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Fundulea (I.N.C.D.A. Fundulea), în vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept de proprietate a fost reconstituit de către comisiile locale Fundulea, Tămădău, Gurbăneşti, Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu, Lupşanu. Pentru aceasta, inculpaţii au invocat prevederi din legislaţia privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, fără a dispune de documente care să reflecte modul de calcul al acestor suprafeţe.
Aceste prevederi, însă, nu erau aplicabile terenurilor aflate în administrarea institutelor de cercetare agricolă.
În data de 13 iulie 2007, membrii Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi, compusă din inculpații Şerban Jenel, Coman Cornel, Jarul Eugeniu, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Cora Gheorghe și Eneschi Toma, au aprobat procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea.
Acest lucru s-a realizat cu încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activităţii de cercetare, cu atât mai mult, cu cât, la data respectivă, nu exista o justificare a delimitării suprafeţei de teren respective.
În aceeași perioada de referință (anul 2007) și în același context, inculpații Tudor Lucian, Marcu Niculae, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor și Chirică Constantin, în calitate de primari ai comunelor anterior menţionate, au întocmit propuneri către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, pentru solicitarea unor suprafeţe de teren, în condiţiile în care localităţile respective aveau teren în rezervă. În aceste condiţii, propunerile formulate către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi nu erau îndreptăţite.
Prin acest demers, s-a produs o pagubă în dauna patrimoniului statului, constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul public, în cuantum de 3.771.012 euro, concomitent cu prejudicierea I.N.C.D.A. Fundulea cu suma de 8.632.940 lei, reprezentând lipsa de folosință a terenului.
În această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau îndreptăţite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Ministerul Finanțelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând plata sumei reprezentând contravaloarea bunurilor imobile și acordarea despăgubirilor bănești pentru folosul de care a fost lipsit statul român, iar I.N.C.D.A. Fundulea s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.632.940 lei constând în lipsa de folosință a terenului.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra conturilor bancare și a bunurilor imobile deținute în proprietate de cei 17 inculpați până la concurența sumei de totale de 25.468.621 lei (compusă din suma de 16.835.681 lei – valoarea de piață a terenului și suma de 8.632.940 lei – lipsa de folosință a acestuia).
Faţă de numiţii Clăbescu Doru Eduard, Pşanu Stelian, Marinescu Badea, Titu Ana şi Buruiană Costel care au avut calitatea de suspecţi în cauză, procurorii anticorupţie au dispus soluţia clasării.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Călărași, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”

Comentariile sunt inchise.