Granturi SEE pentru incluziune socială și diversitate culturală

Media 7:25 pm - 2 octombrie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Granturi SEE pentru incluziune socială și diversitate culturală

Două noi programe prin care România va atrage granturi SEE, cu o valoare cumulată de aproximativ 29 milioane de euro, au fost semnate joi, 26 septembrie a.c., de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Cele două programe sunt „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, respectiv „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.
Prin programul „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” sunt alocate României granturi cu o valoare de peste 22 milioane de euro. Granturile alocate prin intermediul acestui program vor fi utilizate pentru dezvoltarea coeziunii sociale și economice la nivel local, regional și national.
În același timp, prin programul „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” sunt alocate României granturi cu o valoare de peste 6,8 milioane de euro. Prin acest program urmează să fie finanțate proiecte pentru creșterea dialogului cultural și protejarea identității europene prin înțelegerea diversității culturale, conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural, respectiv schimburi culturale între statele donatoare și România.
Granturile SEE și norvegiene alocate României în perioada 2009-2014 sunt în valoare de aproximativ 306 milioane de euro. Acestea vor susține programe și proiecte din 21 de domenii precum justiție și afaceri interne, protecția mediului, cercetare, sănătate, cultură, societate civilă și îmbunătățirea condițiilor sociale pentru populația roma.

Context:
Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS – Norvegia, Islanda și Liechtenstein-, fac parte din piața internă europeană și contribuie la dezvoltarea socială și economică prin intermediul granturilor SEE și norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene. Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanțărilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE și norvegiene sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și cele beneficiare.
În perioada de finanțare 2004-2009, România a avut alocate granturi cu o valoare de aproximativ 100 milioane de euro pentru proiecte în domenii cheie precum protecția mediului, producția sustenabilă, sănătate și îngrijirea copilului, conservarea patrimoniului cultural și dezvoltarea societății civile. Un număr de 65 de proiecte specifice și peste 100 de proiecte dezvoltate de ONG-uri au fost implementate, rata de absorbție ajungând la 85%.
Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE și norvegiene, vă rugăm să vizitați www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro.

Comentariile sunt inchise.