Functionar public din primarie gasit de ANI in conflict de interese administrativ

Media 4:01 pm - 31 mai, 2019 Comentariile sunt închise pentru Functionar public din primarie gasit de ANI in conflict de interese administrativ

MILIȚĂ MARIAN, funcționar public în cadrul primăriei comunei Dragoș Vodă, a fost gasit de inspectorii Agentiei Naționale de Integritate (ANI) in CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV.
Potrivit ANI, in perioada 2017 – 2018, în exercitarea funcției publice de consilier, persoana evaluată și mama sa, funcționar public în cadrul aceleiași instituții, au participat în calitate de membri, la mai multe ședințe ale comisiilor constituite la nivelul primăriei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 161/2003.

art. 79, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă […] .”

    „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Comentariile sunt inchise.