Functionar public aflat in conflict de interese administrativ

Media 8:51 pm - 7 octombrie, 2019 Comentariile sunt închise pentru Functionar public aflat in conflict de interese administrativ

Un funcționar public din cadrul Primăriei comunei Dragoș-Vodă a fost gasit de ANI in CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV.
Este vorba de MILIȚĂ VASILICA.

Potrivit ANI, in perioada 2017 – 2018 a participat, în calitate de președinte/membru, împreună cu fiul său, în cadrul mai multor comisii constituite la nivelul Primăriei, în cadrul căreia ambii dețin funcții publice.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 79, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 161/2003.

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 79, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: […] b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I […]”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Comentariile sunt inchise.