FRAUDĂ CU BANI PUBLICI PENTRU APĂRAREA DIRECTOAREI DE LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

Media 1:12 pm - 12 ianuarie, 2023 Comentariile sunt închise pentru FRAUDĂ CU BANI PUBLICI PENTRU APĂRAREA DIRECTOAREI DE LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

Consiliul Local al Municipiului Călărași a adoptat o hotărâre prin care a alocat Complexului de Agrement suma de 30.000 lei pentru achiziționarea unor servicii juridice – consultanță și reprezentare în dosarul nr.633/116/2022, fiind angajat avocatul Turache Aurelia – Ramona din Baroul Ialomița să îi apere interesele în acest dosar împotriva șoferului Ștefănescu Ionel, pe care directoarea Blebea Valentina Georgiana l-a concediat nelegal pentru a-l numi pe postul lui, pe cumnatul ei Radu Aurelian.

Cu privire la angajarea la ZOO a rudelor directoarei Blebea, despre care noi am mai informat opinia publică, precizăm că Agenția Națională de Integritate efectuează, în prezent, evaluarea averii dobândită de directoare împreună cu familia, în raport cu veniturile realizate, precum și respectarea de către aceasta a regimului juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese în perioada deținerii funcției, așa cum rezultă dintr-o adresă comunicată autorului sesizării.

În continuare, vom dezvălui cum primarul municipiului Călărași, Dulce Marius Grigore, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre și de șef ierarhic superior al directoarei Blebea Valentina Georgiana conform fișei postului, în cârdășie cu o parte a consilierilor locali, au pus la dispoziția Complexului de Agrement suma de 30.000 lei din bugetul Municipiului Călărași, pentru a fi achiziționate servicii juridice, așa cum rezultă din documentul publicat pe SEAP/SICAP.

 

Cârdășia lor a fost adusă în atenția opiniei publice printr-o postare făcută pe Facebook de către consilierul local Chiriță Alexandru, care a precizat că ședința de consiliu convocată pentru aprobarea sumei de 30.000 lei, a fost desfășurată pe whats app, ocazie cu care a susținut că nu este necesară cheltuirea acestei sume, însă nu a primit niciun răspuns, dezvăluind că hotărârea a fost adoptată de majoritatea PSD și PMP, care nu ține cont de părerea nimănui, lăsând să înțeleagă că această majoritate lucrează împotriva intereselor cetățenilor Municipiului Călărași și că ar dispune în mod abuziv de banii din bugetul local.

Din documentul de achiziție publică publicat, rezultă că serviciile juridice au fost „cumpărate direct” de la avocatul Turache Aurelia – Ramona, fără să existe și o cerere de ofertă din partea autorității contractante în care să fie prezentate, în mod obligatoriu, și criteriile privind selecția avocatului, întrucât, spunem noi, că la suma de 30.000 lei, și-ar fi oferit serviciile juridice case de avocatură de top, și nu un simplu avocat din Baroul Ialomița.

Menționăm că, până la termenul din data de 11.01.2023, stabilit de Tribunalul Călărași în dosarul nr.633/116/2022, nu am avut certitudinea că primarul Dulce Marius Grigore și Consiliul Local al Municipiului, au alocat suma de 30.000 lei pentru dosarul șoferului Ștefănescu Ionel, întrucât din documentul publicat pe SEAP/SICAP nu rezultă că prețul serviciilor juridice în cantitate „1”, ar fi fost achiziționate în acest dosar sau în fața altor organisme.

La acest termen de judecată, în dosarul nr.633/116/2023, am avut confirmarea că avocata Turache din Baroul Ialomița a fost plătită cu suma de 30.000 lei din bugetul Municipiului Călărași pentru a apăra Complexul de Agrement împotriva șoferului Ștefănescu Ionel, ocazie cu care a susținut în fața tribunalului că pârâta Blebea Valentina are calitate procesuală pasivă în cauză, cel puțin în raport de cererile acestuia privind plata despăgubirilor materiale și morale.

Altfel spus, avocata complexului susține că pârâta Blebea trebuie să fie obligată, în solidar, la plata despăgubirilor materiale și morale solicitate de șofer pentru că a fost sancționat disciplinar în mod nelegal, dacă vor fi anulate de tribunal deciziile de sancționare emise de directoarea Blebea Valentina Georgiana în calitate de reprezentant legal al angajatorului.

Precizăm și faptul că, potrivit surselor noastre, serviciile juridice ale avocatei Băbeanu Iulia – Andrea au fost contractate de Complexul de Agrement și de directoarea Blebea Valentina tot prin intermediul platformei on line SEAP/SICAP, urmând ca și aceste contracte să fie supuse verificării organelor competente.

Pe cale de consecință, solicităm organelor competente să efectueze cercetări și să ia măsurile legale pentru recuperarea sumelor plătite celor două avocate, având în vedere că sunt lovite de nulitate absolută contractele de achiziție publică a serviciilor juridice întrucât au fost încălcate de autoritatea contractantă Complexul de Agrement dispozițiile art.29 alin.1 lit.d și alin.3 din Legea nr.98/2016, potrivit cărora legea achizițiilor publice nu se aplică în cazul asistenței și reprezentării unui client în sensul Legii nr.51/1995, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau mediere, a disputelor desfășurate în fața unei instanțe sau a altui organism.

Totodată, solicităm să fie verificate și dezvăluirile consilierului local Chiriță Alexandru referitoare la nelegalitatea procedurii de convocare și de desfășurare a ședinței de consiliu în absența consilierilor locali, întrucât OG nr.57/2019 nu prevede posibilitatea desfășurării ședințelor prin intermediul whats app, această procedură fiind folosită excepțional, doar pe durata stării de urgență impusă de pandemia Covid 19.

Așadar, susținem că avocatele Băbeanu și Turache nu puteau să ofere Complexului de Agrement serviciile profesionale prin intermediul platformei on line SEAP/SICAP pusă la dispoziție exclusiv pentru achizițiile publice care intră sub incidența Legii nr.98/2016, caz în care apreciem că poate fi vorba de o înțelegere în afara legii pe care acestea au avut-o cu directoarea Blebea Valentina Georgiana.

Pentru că se conturează și indiciile săvârșirii unor fapte de natură penală la încheierea contractelor prin care au fost achiziționate servicii juridice de către Complexul de Agrement, vom solicita organelor competente să efectueze verificări și să stabilească dacă între directoarea Blebea Valentina – Georgiana și cele două avocate a existat o conivență privind selecția lor în baza unei proceduri care nu se aplica serviciilor juridice, dar și pentru fraudarea bugetului Complexului de Agrement cu sumele pe care le-au încasat  cu titlu de onorariu și alte cheltuieli.

Comentariile sunt inchise.