Fondurile JEREMIE au fost suplimentate cu 50 milioane de euro pentru finanțarea IMM-urilor

Media 9:04 pm - 20 noiembrie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Fondurile JEREMIE au fost suplimentate cu 50 milioane de euro pentru finanțarea IMM-urilor

Fondul European de Investiții (FEI) și Guvernul României susțin accesul IMM-urilor la finanțare prin suplimentarea cu 50 milioane de euro a fondurilor alocate inițiativei JEREMIE. Resursele adiționale completează bugetul existent de 20 milioane de euro, alocat unui nou instrument de creditare a întreprinderilor românești cu subvenție de dobândă și preluare parțială a riscului. Acesta urmează să fie derulat prin intermediul mai multor instituții bancare și creează condițiile pentru a asigura IMM-urilor acces la credite pentru investiții și capital de lucru cu dobânzi și niveluri reduse ale garanțiilor. În cadrul noului instrument, fondurile alocate creditării IMM-urilor sunt constituite atât din resursele JEREMIE, în valoare cumulată de 70 milioane de euro, cât și din cele proprii ale băncilor, care vor adăuga o sumă identică, ceea ce va stimula finanțări noi pentru firmele românești estimate la 140 milioane de euro.

În ședința de Guvern de miercuri, 20 noiembrie a.c., Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru fondul de participare JEREMIE, Hotărârea pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanțare dintre Guvernul României și Fondul European de Investiții privind programul JEREMIE în România, respectiv Hotărârea privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie și decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice.

JEREMIE, inițiativă comunitară administrată în România de către FEI, reprezintă o nouă modalitate de a utiliza fondurile structurale UE disponibile statelor membre pentru a susține evoluția IMM-urilor. În România, inițiativa JEREMIE este finanțată prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, cofinanțat din Fondul European Regional pentru Dezvoltare.

Prin Acordul inițial de Finanțare JEREMIE, s-au creat deja două instrumente financiare – facilitatea de garantare (implementată prin intermediul BCR, Raiffeisen Bank și UniCredit Țiriac Bank) și un fond de capital de risc (3TS Catalyst România). Prin intermediul facilității de garantare, IMM-urile au accesat peste 2.000 de noi credite în valoare de 175 milioane de euro. Cel de-al treilea instrument, care prevede o subvenție de dobândă și preluarea riscului de creditare, se află în faza de evaluare și selecție a aplicațiilor primite în urma apelului pentru expresii de interes.

„JEREMIE funcționează ca o sursă de finanțare adaptată riscurilor specifice sectorului IMM. Ne bucurăm că fondurile europene alocate României își găsesc astfel un nou mod de a ajunge în economie pentru a susține dezvoltarea sectorului care reprezintă cel mai important angajator. Totodată, suntem încrezători că instrumentele implementate de către FEI prin JEREMIE și suplimentarea de fonduri vor avea un impact important în economia României”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene.

„Ne bucură posibilitatea de a extinde accesul la finanțare IMM-urilor din România. Prin cele trei instrumente de finanțare, JEREMIE creează un efect de pârghie pentru resursele financiare disponibile întreprinderilor românești. În același timp, noul instrument contribuie la funcționarea ecosistemului local de finanțare, stimulând astfel și activitatea bancară”, a declarat Hubert Cottogni, Deputy Director FEI și Head of Regional Business Development.

Despre FEI

Principala misiune a FEI, instituție deținută în principal de Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană, este de a susține IMM-urile europene, sprijinind accesul acestora la finanțare. FEI dezvoltă instrumente de capital de risc, de garantare și microfinanțare specifice acestui segment de piață. În acest sens, FEI promovează obiectivele Uniunii Europene în sprijinul inovării, cercetării și dezvoltării, antreprenoriatului, creșterii și creării de locuri de muncă.

Investițiile totale nete ale FEI în fonduri de capital de risc și private equity se ridicau la peste 6,9 miliarde euro la sfârșitul anului 2012. Cu participații în peste 435 de fonduri, FEI este principalul jucător european pe segmentul capitalului de risc, având în vedere amploarea și gama largă a investițiilor sale, în special în segmentele high-tech și early-stage. Garanțiile angajate de FEI totalizau, la sfârșitul anului 2012, 4,7 miliarde euro în peste 255 de operațiuni, poziționând Fondul ca jucător european major în domeniul garanțiilor pentru IMM-uri.

Despre JEREMIE

JEREMIE ("Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises") este o inițiativă comună a Comisiei Europene (Direcția Generală Politici Regionale) și a Băncii Europene de Investiții (din care face parte Fondul European de Investiții), care are ca obiectiv îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-urile din Uniunea Europeană în cadrul Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013. JEREMIE permite Statelor Membre și Regiunilor să dedice resurse naționale și din fonduri structurale pentru a crea fonduri de participare ("holding funds") care să poată finanța IMM-urile într-un mod flexibil și inovator. Noua inițiativă urmărește dezvoltarea și încurajarea antreprenoriatului în Uniunea Europeană.

Până în prezent, la nivel UE, FEI gestionează 14 Fonduri de Participare JEREMIE, dintre care 7 la nivel național și alte 7 la nivel regional. În România, inițiativa JEREMIE este administrată de către FEI și este finanțată prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, cofinanțat din Fondul European Regional pentru Dezvoltare.

Contacte de presa
EIF Communications Unit: David Yormesor, tel. +352 248581346, e-mail d.yormesor@eif.org
Ministerul Fondurilor Europene: Consuela Stegărescu 0752 196 266, e-mail consuela.stegarescu@fonduri-ue.ro

Comentariile sunt inchise.