Fonduri Regio pentru modernizarea sistemului de învățământ din județul Dâmbovița

Media 4:46 pm - 1 august, 2013 Comentariile sunt închise pentru Fonduri Regio pentru modernizarea sistemului de învățământ din județul Dâmbovița

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Consolidare, modernizare, extindere și dotare infrastructură de învățământ cu caracter obligatoriu – Școala cu clasele I – VIII Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița”. Comuna Nucet, în calitate de beneficiar, a accesat primele fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.297.359,04 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.510.203,00 lei (1.283.672,55 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 194.830,45 lei fonduri de la bugetul național, iar 31.700,00 de lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului).
Prin implementarea acestui proiect se va moderniza infrastructura de învățământ și se va îmbunătăți accesul la educație în mediul rural. Astfel, se va asigura un spațiu adecvat desfășurării procesului educațional pentru elevi și cadre didactice, ce va fi dotat în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea atingerii standardelor europene. Durata de implementare a acestui proiect va fi de 22 de luni, iar de rezultatele acestuia vor beneficia 210 elevi.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Comentariile sunt inchise.