Executorul judecătoresc Stanciu Iulian condamnat la 2 ani și 9 luni închisoare

Media 12:18 pm - 30 octombrie, 2019 0

Executorul judecătoresc Stanciu Iulian a fost condamnat de magistrații Înaltei Curți de Casație si Justiție la 2 ani și 9 luni închisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu și fals intelectual.
De asemenea acestuia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc.
Hotărârea instanței este definitiva.

Detalii soluţie: Admite apelul formulat de inculpatul Stanciu Iulian împotriva sentinţei penale nr. 261/F din 26 noiembrie 2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi rejudecând: Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Stanciu Iulian în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului pentru infracţiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 din Codul penal de la 3 ani la 2 ani şi 6 luni închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) din Codul penal pe o perioadă de 2 ani. Aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) din Codul penal. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Stanciu Iulian pentru infracţiunea de fals intelectual prev. de art. 289 din Codul penal anterior cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior de la 1 an la 9 luni închisoare. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c (dreptul de a exercita profesia de executor) din Codul penal anterior. În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012, contopeşte pedepsele principale aplicate prin prezenta decizie, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 9 luni închisoare. În baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 9 luni închisoare, pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Călăraşi la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat, la datele fixate de acesta; c) să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal, obligă inculpatul să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Călăraşi – Serviciul Public pavaje Spaţii Verzi sau în cadrul Primăriei Călăraşi – Serviciul Public Pieţe Oboare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Se vor comunica inculpatului, măsurile de supraveghere la care este supus şi dispoziţiile prev. de art. 96 din Codul penal, a căror nerespectare determină revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În temeiul art. 45 alin. 1 din Codul penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) din Codul penal pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în conformitate cu art. 68 alin. 1 lit. b din Codul penal. În temeiul art. 45 alin. 5 din Codul penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a teza I din Codul penal, raportat la art. 65 alin. 1 din Codul penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012 aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) din Codul penal, în condiţiile art. 65 din Codul penal. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale care nu contravin prezentei. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 300 lei, se plăte?te din fondul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24 octombrie 2019.

Mai jos și hotărârea de la Curtea de Apel București:

Solutia pe scurt: s.p.261/F–În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală respinge ca neîntemeiată solicitarea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunile prevăzute de art. 297 alin. 1 noul Cod penal şi art. 289 vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 noul Cod penal în infracţiunile prevăzute de art. 297 alin. 1 noul Cod penal şi art. 289 vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 2 noul Cod penal. 1. În temeiul art. 297 alin. 1 noul Cod penal condamnă pe inculpatul STANCIU IULIAN la pedeapsa închisorii de 3 ani. În temeiul art. 67 alin. 1, 2 noul Cod penal cu referire la art. 66 alin. 2 noul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) noul Cod penal pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 65 alin. 1 noul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) noul Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. 2. În temeiul art. 289 vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 vechiul Cod penal condamnă pe inculpatul STANCIU IULIAN la pedeapsa închisorii de 1 an. În temeiul art. 71 alin. 1, 2 vechiul Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a, lit. b, lit. c (dreptul de a exercita profesia de executor) vechiul Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În temeiul art. 38 alin. 1 noul Cod penal- art. 39 alin. 1 lit. b noul Cod penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012 şi Decizia nr. 7/2016 pronunţată de Î.C.C.J.- Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept contopeşte pedepsele principale aplicate prin prezenta hotărâre, aplicând pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă o treime din pedeapsa închisorii de 1 an, inculpatul STANCIU IULIAN urmând să execute în final pedeapsa închisorii de 3 ani şi 4 luni închisoare. Pedeapsa principală rezultantă se va executa în regim de detenţie. În temeiul art. 45 alin. 1 noul Cod penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012 şi Decizia nr. 7/2016 pronunţată de Î.C.C.J.- Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) noul Cod penal pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În temeiul art. 45 alin. 5 noul Cod penal raportat la art. 45 alin. 3 lit. a teza I noul Cod penal, raportat la art. 65 alin. 1 noul Cod penal cu referire la art. 10 din Legea nr. 187/2012 şi Decizia nr. 7/2016 pronunţată de Î.C.C.J.- Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) noul Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală constată admisibilă şi admite acţiunea civilă exercitată de AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE (fosta AGENŢIE DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT) şi obligă pe inculpatul STANCIU IULIAN la plata, către partea civilă, a sumei de 566.713,17 lei la care se adaugă penalităţi şi dobânzi calculate de la data de 28.04.2014 până la data plăţii efective. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală menţine măsura sechestrului asigurator instituit, până la concurenţa sumei de 566.713,17 lei, prin ordonanţa nr. 1547/P/2014 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti la 21.02.2017 asupra imobilelor situate în ***şi asupra autoturismului marca Mercedes Benz *****. Respinge solicitarea Parchetului privind anularea actelor de executare- procesul verbal de stabilire a cheltuielilor, somaţia de plată din 11.12.2012 şi adresele de instituire a popririi din 19.12.2013, 08.01.2014 şi 22.01.2014. Ia act că la termenul din 01.02.2018 s-au dispus avansarea şi plata, din fondul special al Ministerului Justiţiei către Baroul Bucureşti- Oficii a sumei de 130 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, doamna avocat Panait Manuela. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 3000 de lei (2000 de lei pe parcursul urmăririi penale, 1000 de lei pe parcursul camerei preliminare şi cercetării judecătoreşti), sumă în care nu se include onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.11.2018.
Document: Hotarâre  261/2018  26.11.2018

Lasă răspuns »