EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2013 DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „BARBU ȘTIRBEI” AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

Media 7:14 pm - 17 ianuarie, 2014 Comentariile sunt închise pentru EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2013 DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „BARBU ȘTIRBEI” AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

I.                   INTRODUCERE

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, este componentă integratoare a Sistemului Județean de Management al Situațiilor de Urgență și are ca misiune asigurarea și coordonarea unitară și permanentă a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență pe teritoriul județului Călărași.

Inspectoratul dispune de capabilitățile de participare la procesul decizional colectiv de la nivel județean, precum și la inițiativele în domeniu ale organismelor regionale.

În activitatea de planificare, organizare și desfășurare a activităților pentru anul analizat s-au avut în vedere situația operativă și experiența acumulată din anii precedenți, concluziile reieșite din analizele de final de an precum și principalele direcții de acțiune și măsuri stabilite pentru structurile M.A.I. prin Programul de guvernare 2012-2016.

II.                OBIECTIVE STRATEGICE

Potrivit Planului strategic sectorial, obiectivele generale urmărite pe parcursul perioadei supuse evaluării au fost:

· Realizarea unei preveniri cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc, îndeosebi a celor specifici dezastrelor naturale;

· Îmbunătățirea calității gestionării situațiilor de urgență și asigurarea unor condiții superioare pentru managementul tipurilor de risc;

· Întărirea capacității operaționale prin asigurarea unei înzestrări corespunzătoare și pregătirea continuă a personalului.

Obiectivele avute în vedere au fost puse in practică prin intermediul direcțiilor de acțiune care în acest an au vizat, prioritar:

–    evaluarea permanenta a probabilitatii si posibilitatii producerii situatiilor de urgenta specifice unitatilor administrative-teritoriale din zona de competenta si informarea Presedintelui CJSU Călărași despre acestea;

–    micsorarea timpului de raspuns prin imbunatatirea cunoasterii zonei de competenta de catre personalul Centrului Operational si a raioanelor de interventie de catre comandantii de subunități;

–    elaborarea și actualizarea, în limitata strică a cadrului stabilit de actele normative de bază, a documentelor proprii de planificare structurală și management organizatoric;

–    reducerea numărului de incendii la locuințe/gospodării cetățenești și de victime rezultate din acestea și reorientarea activităților de prevenire în funcție de situația operativă;

–    operaționalizarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență și eficientizarea activităților desfășurate de către acestea prin creșterea numărului șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență angajați, asigurarea intervenției graduale în mod special la localitățile unde există servicii care au în dotare autospeciale de lucru cu apă și spumă, creșterea numărului de participări la intervenții a serviciilor voluntare, întocmirea și respectarea graficelor activităților de prevenire, asigurarea întocmirii tuturor documentelor operative de intervenție în domeniul situațiilor de urgență la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

–    prezentarea comitetului județean pentru situații de urgență a dificultăților care îngreunează desfășurarea activităților specifice de către personalul cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență  de la localități, și soluționarea acestora ,conform  competențelor legale;

–    imbunătățirea condițiilor de lucru și de cazare a personalului unității și subunităților, menținerea autovehiculelor, motoutilajelor și a mijloacelor de mobilitate navală în parametri tehnici corespunzători, asigurarea unei echipări corespunzătoare a personalului unității, imbunătățirea evidenței bunurilor materiale în folosință;

–    asigurarea transparenței în ceea ce privește efectuarea achizițiilor publice de bunuri servicii și lucrări;

–    organizarea si tinerea la zi a contabilitatii in vederea asigurarii informatiilor cu privire la executia bugetului de cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare si  rezultatul patrimonial;

–    dezvoltarea culturii de securitate și identificarea unor activități de îndrumare, coordonare și control adaptate la necesitățile actuale și viitoare, pentru constituirea și menținerea unui mediu sigur de lucru;

–    comunicarea eficientă în timpul și după producerea situației de urgență;

–    transmiterea în timp util, către public și către reprezentanții mass-media, a comunicatelor de presă și a informațiilor necesare luării celor mai adecvate măsuri de protecție în cazul producerii unor situații de urgență.

Pentru realizarea acestor obiective și parcurgerea direcțiilor de acțiune, au fost stabilite măsuri permanente de eficientizare a activităților, în urma misiunilor și activităților planificate și executate, s-au desfășurat analize temeinice, pentru determinarea raportului resurse/costuri/rezultate.

III.       REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ

Centrul Operațional Județean a acționat pentru perfecționarea cadrului de reglementare, planificare, organizare, pregătire și conducere unitară a activităților de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste, coordonarea operativă a celor voluntare și private, precum și a componentelor Sistemului Județean de Management al Situațiilor de Urgență.

Pe parcursul anului 2013, subunitățile de intervenție ale inspectoratului județean au intervenit la 4927 situații de urgență, în medie 13,5 pe zi, numărul acestora scăzând cu 1,1% față de anul 2012 când inspectoratul a intervenit la un număr de 4982 situații de urgență.

Dintre cele mai semnificative intervenții, sau care au prezentat un pericol potențial ridicat la adresa comunităților în perioada evaluată, se evidențiază:

1. Intervenția din data de 22.06.2013, pentru acordarea asistenței unei persoane blocate din cauza surpării unui mal de pământ în localitatea Alexandru Odobescu, unde un angajat al unei firme ce efectua lucrări pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă a localității a fost blocat de surparea unuia din malurile unei excavații efectuate. Prin intervenția promptă a membrilor echipelor de intervenție s-a reuși intr-un timp scurt eliberarea victimei astfel încât presiunea exercitată de pământ asupra sa să nu-i afecteze organele interne, acordându-se acesteia asistența medicală de urgență, victima fiind transportată la spital pentru continuarea investigațiilor medicale.

2. Intervenția din data de 08.09.2013, ca urmare a producerii unui incendiu într-un bloc de locuințe în municipiul Călărași, unde s-a acționat pentru salvarea și acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor surprinse în apartamente, ca urmare a pericolului de intoxicare cauzat de cantitatea mare de fum și gaze toxice, degajate în urma incendiului.

Ca urmare a producerii situației de urgență au fost salvate un număr de 5 persoane (3 adulți și 2 copii), acestea fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Călărași de ambulanțele SMURD și SAJ Călărași.

3. Intervenția din data de 25.12.2013, ca urmare a producerii unei explozii într-un bloc de locuințe în municipiul Călărași, unde s-a acționat pentru salvarea și acordarea asistenței medicale de urgență persoanelor surprinse în apartamente de prăbușirea elementelor de construcție, evacuarea persoanelor din celelalte scări ale blocului afectat în urma exploziei, precum și asigurarea unui climat de încredere și siguranță persoanelor atât de afectate de tragicul eveniment.

În funcție de tipurile acestora, situațiile de urgență se prezintă astfel: 4262 (3953 în anul 2012) solicitări de asistență medicală de urgență și descarcerare – reprezentând 86,5% din totalul intervențiilor, 324 (563 în anul 2012) incendii – reprezentând 6,6% din total, 172 (232 în anul 2012) acțiuni pentru protecția comunităților – 3,5%, și 169 (215 în anul 2012) alte situații de urgență – 3,4%.

Echipajele serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare au intervenit la , în medie, la 12 cazuri pe zi, acordând prim-ajutor și asistență medicală de urgență la 3880 adulți și 396 copii.

Față de anul 2012, a crescut atât numărul cazurilor de urgență la care au participat echipajele SMURD (cu 7,8%), cât și numărul persoanelor asistate (cu 7%).

Timpul mediu de răspuns al echipajelor SMURD a fost de 8 minute (scădere cu 20 secunde față de anul 2012).

În ceea ce privește tipul acțiunilor, 98% îl reprezintă ajutoarele medicale de urgență (4193 intervenții) și 2% intervenții la descarcerare și asistență persoane (69 intervenții).

Al doilea tip de risc ca frecvență de manifestare, cu o medie de 0,9 pe zi, au fost incendiile care s-au manifestat în procent de 45% la construcții de locuințe, 27% la vegetație uscată, 8% la terenuri agricole, 6,8% la mijloace de transport, 3,4% în industrie și comerț, iar 9,8% în alte domenii de activitate.

În urma incendiilor produse, 5 persoane au decedat, iar o persoană a fost rănită. Raportat la anul 2012, numărul persoanelor decedate este identic și a scăzut numărul persoanelor rănite cu 67% (3 – în anul 2012). Totodată, prin intervenția promptă a forțelor de intervenție ale inspectoratului, s-a reușit salvarea a 17 persoane (13 adulți și 4 copii). Raportat la anul 2012, numărul persoanelor salvate a crescut cu 22% (14 persoane salvate în anul 2012 (11 adulți și 3 copii).

Cele 172 acțiuni pentru protecția comunităților au fost executate pentru evacuarea apei din locuințele/anexele gospodărești din cauza precipitațiilor abundente (87 inundații), asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la evenimente publice de amploare (60 evenimente), asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată (19 intervenții), degajarea căilor rutiere de substanțe combustibile (3 intervenții), salvări de animale (3 intervenții).

Pentru creșterea nivelului de pregătire a personalului și verificarea viabilității planurilor de intervenție, pentru anul 2013, au fost planificate și executate 78 exerciții având ca tematică gestionarea situațiilor de urgență complexe, dintre acestea, două exerciții au fost efectuate la nivelul municipiilor Călărași și Oltenița pentru simularea unor situații de urgență produse ca urmare a unui seism major, în rezolvarea situațiilor tactice simulate fiind implicate și componente ale sistemului de management al situațiilor de urgență cum ar fi:membri ai comitetului județean și ai comitetelor locale, poliție, jandarmi, serviciul de ambulanță, poliție locală, instituții publice și societați cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență.

Îmbunătățirea situației operative în special prin scăderea numărului de incendii s-a putut realiza și prin activitatea cadrelor Inspecției de Prevenire care au executat în anul 2013, un număr de 1.551 controale (949 în 2012) controale de prevenire, din care 142 controale la localități, (57 în 2012), 1.131 controale la operatori economici (604 în 2012), 208 controale la instituții (231 în 2012), 57 controale la obiectivele de investiții, (48 în 2012), 7 controale la obiectivele SEVESO (6 în 2012), și 6 controale la societăți de proiectare (3 în 2012) .

Creșterea numărului de controale cu 39% față de anul precedent se datorează în primul rând prin executarea controalelor de către un singur inspector la majoritatea obiectivelor, în medie două controale pe zi, comparativ cu anul precedent când fiecare inspector executa în medie pe zi câte un control și o activitate de informare preventivă. 

Cu ocazia activităților de prevenire desfășurate, au fost constatate 5546 deficiențe (2860), 178 fiind soluționate pe timpul controalelor, iar 5492 au fost sancționate contravențional cu 4.818 avertismente și 674 amenzi (453), în cuantum de 1.447.300lei (1.036.050 lei).  Comparativ cu anul 2012 se constată o creștere cu 49% a numărului de deficiențe constatate, o creștere cu 32% a sancțiunilor contravenționale cu amendă,  precum și o creștere a cuantumului acestora cu 29%.

Totodată având în vedere creșterea numărului de controale de prevenire de la 949 la 1551, raportat la creșterea deficiențelor constatate de la 2860 la 5546, se constată o medie a deficiențelor constatate pe control de 3,53, mai mare ca media din anul precedent când aceasta a fost de 3 deficiențe/control

În scopul reducerii numărului de incendii și asigurării măsurilor de p.s.i au fost executate o serie de activități de prevenire astfel:

Cu ocazia campaniei de recoltare a cerealelor păioase și ca urmare a Ordinului I.G.S.U. nr. 52781 din 27.03.2013, privind  diminuarea fenomenului de incendiere a vegetației uscate de pe terenurile agricole, cadrele Inspecției de Prevenire au executat un număr de 308 controale la societățile agricole, constatând 1026 nereguli, din care 6 au fost soluționate pe timpul controalelor, 850 au fost sancționate cu avertismente și 176 au fost sancționate cu amenzi, în cuantum de 327.100 lei. Cu ocazia controalelor efectuate s-a constatat lipsa avizului de securitate la incendiu la 7 societăți agricole, precum și lipsa autorizației de securitate la incendiu la 21 societăți agricole. Totodată, ca urmare a executării de activități de prevenire în teren, au fost aplicate pentru 4 incendii de vegetație uscată produse ca urmare a incendierii miriștilor, 4 amenzi în cuantum de 8500 lei. În ceea ce privește punerea în aplicare a Protocolului de colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, au existat o serie de disfuncționalității, privind transmiterea datelor de identificare a utilizatorilor de terenuri pe care s-au manifestat incendii, precum și  verificările efectuate cu întârziere de reprezentanții APIA, utilizatorii având timp să modifice starea inițială a terenurilor incendiate.

În perioadele anterioare Sfintelor Sărbători Paști, cadrele Inspecției de Prevenire au efectuat controale la 100 unitati de cult, fiinde constatate 251 deficiente, din care 240 au fost sanctionate cu avertismente iar 11cu amenzi in cuantum total de 26500 lei. Principalele nereguli constatate  au fost: neobținerea autorizației de securitate la incendiu ca urmare a /lucrărilor de construire, extindere și modernizare la 7 biserici, neobținerea avizului de securitate la incendiu .pentru 2 biserici, nemaplasarea în exteriorul lăcașului de cult a locului special amenajat pentru aprinderea lumânărilor la 14 biserici, neverificarea miloacelor de intervenție în caz de incendiu la 16 biserici, neasigurarea instalației de protecție împotriva trăsnetului la  12 biserici.

În luna aprilie au fost executate activități de control la 70 cantoane aparținând celor trei ocoale silvice din județ, ocazie cu care au fost constatate 9 deficiențe, sancționate contravențional cu 7 avertismente și 2 amenzi în cuantum de 3.000 lei. Principalele nereguli constatate la cantoanele și ocoalele silvice au fost: neasigurarea dotării punctului întărit în vederea asigurării intervenției în caz de incendiu; nemontarea indicatoarelor de interzicere și avertizare la intrarea în corpurile de pădure; exploatarea instalației electrice cu improvizații la cantoane și atelierul de împletituri.

Ca urmare a Ordinului Inspectorului General nr. 52779/27.03.2013, au fost executate un numar de 29 controale tematice la unitatile administrativ teritoriale cuprinse in Planul judetean de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale, in vederea aducerii la cunostinta primarilor a neregulilor constatate si remedierea acestora, pentru a putea face fata eventualelor inundatii. Au fost constatate 59 de deficiente, toate sanctionate cu avertismente.  Principalele nereguli constatate, au fost urmatoarele: neintocmirea si neavizarea planurilor de evacuare a populatiei; neasigurarea dotarii cu mijloace de interventie si materiale impotriva inundatiilor; neactualizarea planurilor locale de aparare impotriva inundatiilor.

La Ordinul prefectului jud. Călărași, în luna august, au fost efectuate controale tematice la 8 operatorii economici deținători de substanțe periculoase, fiind constatate 18 nereguli, din care 15 au fost sancționate cu avertismente, iar 3 au fost sancționate cu amenzi, în cuantum de 5.100 lei

În anul 2013 cadrele inspecției de prevenire au desfășurat următoarele activități privind informarea preventivă și pregătirea populației:

– 2406 activități de informare preventivă pe diferite teme (în creștere cu 137 % față de anul 2012, când au fost desfășurate 1012 activități) la care au participat 47640 persoane (în creștere cu 22,5 % față de anul anterior);

– 964 exerciții de intervenție și evacuare la operatori economici și instituții la care au participat 4541 salariați;

– 325 exerciții de evacuare la unitățile de învățământ (în creștere cu 96% față de anul 2012, când au fost executate 166 exerciții) la care au participat 40305 elevi/preșcolari și cadre didactice/ personal auxiliar.

Au fost vizate zonele mai defavorizate din localități, cu o situație materială precară, cu copii lăsați în grija bunicilor sau altor persoane și care nu dispun de mijloace de informare, zone cu bătrâni și case vechi, precum și preșcolarii și elevii tuturor instituțiilor de învățământ.

Pe parcursul lunii Noiembrie a fost planificată și executată o campanie de informare preventivă privind prevenirea incendiilor pe timpul sezonului rece în toate unitățile de învățământ din județ. Au fost executate, de asemenea și exerciții privind modul de comportare în cazul producerii unui incendiu în unitatea de învățământ. În urma activităților executate a fost întocmită evidența privind mijloacele de încălzire utilizate în toate unitățile de învățământ din județ, fiind analizate cu factorii de conducere neregulile constatate privind exploatarea, întreținerea și prevenirea incendiilor datorate acestora.

De asemenea, în luna Decembrie a fost executată o acțiune de informare preventivă la toate unitățile de cult din județ, premergătoare sărbătorilor de Crăciun. Au fost prelucrate cu preoții parohi principalele măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul slujbelor cu public numeros, precum și modul de comportare în cazul producerii unui incendiu.

În anul 2013 au fost derulate 3 campanii de informare și conștientizare a populației, conform ordinelor I.G.S.U., după cum urmează:

– Campania națională „Vreau să fiu voluntar!”;

– Campania națională „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”.

– Campania „R.I.S.C. – Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale”.

Totodată cu ocazia Zilei Europene a apelului unic de urgenta 112, Zilei Internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, săptămâna „Să știi mai multe, sa fii mai bun”, Zilei Protectiei Civile din România, Zilei Informării Preventive și Zilei Pompierilor din România, Zilele de Marți 13, s-au organizat „Zilele Porților Deschise” atât la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență cât și la subunitățile din cadrul acestuia, fiind prezentate copiilor și populației tehnica de intervenție din dotarea inspectoratului precum și exerciții demonstrative privind intervenția în cazul unor situații de urgență.

În anul 2013 au fost planificate și executate următoarele activități preventive sezoniere:

– prevenirea incendiilor pe timpul sezonului rece;

– prevenirea incendiilor pe timpul igienizărilor de primăvară și toamnă;

– prevenirea incendiilor de pădure;

– prevenirea incendiilor premergător și pe timpul secerișului și recoltării cu combine;

– prevenirea incendiilor premergător târgului de toamnă;

– prevenirea incendiilor premergător manifestațiilor religioase cu public numeros (Paști și Crăciun);

Activitățile s-au planificat și executat pe timpul controalelor de fond, precum și distinct, conform planurilor de măsuri întocmite în acest sens.

IV.          COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, pentru asigurarea unui management eficient al situațiilor de urgență Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Barbu Știrbei” al Județului Călărași este parte într-un număr de 37 de planuri comune de intervenție, de cooperare, protocoale etc.

În vederea asigurării unui timp de răspuns cât mai redus în zonele județului depărtate de sediile subunităților de pompieri, (Or. Fundulea, com. Belciugatele și Frumușani) a fost semnat  Planul de intervenție comună între I.S.U. “Barbu Știrbei” al județului Călărași și I.S.U. “Dealu Spirii” al municipiului București, precum și planuri de intervenție comună cu I.S.U. “Barbu Catargiu” al județului Ialomița și I.S.U. “Vlașca” al județului Giurgiu pentru asigurarea intervenției în anumite zone din județele Ialomița și Giurgiu de echipajele ISU Călărași.

Misiunile s-au executat cu sprijinul forțelor de poliție și de jandarmi pe baza planurilor de cooperare întocmite în acest sens.

Este de evidențiat faptul că, asigurarea funcțiilor de sprijin și a secretariatului tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a realizat în condiții optime prin cooperarea cu Căpitănia porturilor Călărași și Oltenița, pentru situațiile de urgență create pe Dunăre, cu SGA Călărași pentru inundații, Serviciul Județean de Ambulanță pentru acordarea primului ajutor în faza prespitalicească, cu Agenția pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu pentru poluări, accidente chimice, urgențe radiologice și accidente nucleare.

În vederea asigurării protecției populației cât și a personalului propriu pe timpul manifestării situațiilor de urgență s-au semnat protocoale de colaborare cu ENEL și Distrigaz.

V.        ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

În vederea îmbunătățirii dotării cu tehnică de intervenție Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Barbu Știrbei” al Județului Călărași este beneficiară în proiectul “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în regisunea Sud-Muntenia – etapa a 2-a” prin care se urmărește creșterea calității serviciilor pentru siguranță publică și de asistență medicală în situații de urgență și dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice și sociale durabile și echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, prin creșterea gradului de siguranță a populației, indiferent de localizarea așezămintelor umane, în urma căruia s-a reușit dotarea unității cu 2 ambulanțe Wollswagen Transporter, pentru înființarea substațiilor SMURD Chiselet și Budești.

Prin proiectul Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border RO-BG s-a urmărit îmbunătățirea pregătirii și intervenției la urgențe, prevenire eficientă, monitorizarea și limitarea consecințelor dezastrelor și lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a programului sigurandu-se dotarea cu o autospecială cu apă și spumă de capacitate medie A 2003 VOLVO, autospeciala de decontaminare teren și tehnică MAN și un costum de pirotehnist.

VI.       MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE

VI.1 Gestionarea resurselor umane

Dinamica de personal a avut o evoluție descendentă astfel Statul de organizare al unității este încadrat cu  97,65% , comparativ cu anul 2012, în care era încadrat de 99,16 % .

De menționat faptul că la data de 31.12.2013, un număr de 5 subofițeri sunt puși la dispoziția unității în vederea reîncadrării (inapt psihologic la testarea conducătorilor auto).

Media de vârstă a personalului unității, este de 36 de ani, iar pe categorii de personal, se prezintă astfel :

                        – ofițeri                         – 37 ani

                        – maiștri militari             – 30 ani

                        – subofițeri                                – 35 ani

                        – personal contractual               – 48 ani           

Din totalul de 35 ofițeri, 17 au studii militare și 18 au studii civile.

Dintre cei 547 maiștri militari și subofițeri, 106 au studii superioare cu diplomă de licență, 78 au absolvit școli postliceale (37 școală militară și 41 școli civile) și 363 sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat.

În anul 2013, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al jud. Călărași i s-au repartizat 2 ofițeri și 1 maistru militar.

Au fost mutați în cadrul unității la cerere 1 ofițer și 1 subofițer.

Au plecat din unitate 2 ofițeri, 1 maistru și 1 subofițer, mutați la cerere, iar 5 subofițeri trecuți în rezervă prin demisie.

Au solicitat și li s-a aprobat concediu fără plată unui număr de 4 cadre militare (1 ofițer și 3 subofițeri). La data de 31.12.2013 se află în concediu fără plată 1 ofițer și 2 subofițeri.

În anul 2013 au fost întocmite lucrările necesare pentru avansarea în grad la termen, pentru 3 ofițeri și 72 subofițeri, avansarea înainte de termen pentru 3 ofițeri și 16 subofițeri și avansarea la excepțional pentru 2 subofițeri.

Au fost întocmite 183 de ordine ale inspectorului șef in anul 2013, față de 207 in anul 2012.

Pentru instituțiile de învățământ ale M.A.I., au fost selecționați 13 candidați, care s-au prezentat la  concurs, astfel :

–         5 candidați pentru Facultatea de Pompieri;

–         4 candidati pentru Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. 

După susținerea examenelor la instituțiile de învățământ ale M.A.I. au fost declarați admis, un număr de 3 candidați la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești,.

Comparativ cu anul anterior când nu am avut candidați declarați „admis”.

Starea și practica disciplinară

În anul 2013 au fost acordate 591 (678) recompense cadrelor militare și salariaților civili și au fost aplicate 41 de sancțiuni.

S-au înaintat documentele aferente pentru schimbarea unui număr de 94 legitimații de serviciu (112) și retragerea unui număr de 106 de legitimații de serviciu (109).

Au fost organizate 2 concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere în cadrul Detașamentului de Pompieri Călărași, un concurs de promovare în treaptă și 1 examen în vederea acordării gradului de plutonier adjutant.

De asemenea tot în perioada supusă analizei, a fost desfășurată selecția pentru ocuparea postului de subofițer administrativ principal din cadrul Detașamentului de Pompieri Oltenița.

Formarea profesională

S-au desfășurat activități de pregătire a personalului diferențiat pe categorii de funcții.

Având în vedere rezultatele obținute la evaluarea anuală, se poate aprecia că personalul are o  bună pregătire fizică și de specialitate, calificativele fiind în general bune și foarte bune.

VI.2. Utilizarea resurselor financiare

Creditele puse la dispoziția unității noastre in 2013,  au fost utilizate în procent de 100%, înregistrând o creștere de 12% față de anul 2012  după cum urmează:

Cap. 61.01.05                                                               27.817.700 lei.

Titlul I – ”Cheltuieli de personal"                    27.090.600 lei;

Titlul II  "Cheltuieli materiale"                             727.100  lei;

Cresterea de 12 % inregistrata la finele anului 2013  este influentata in principal de cresterea cheltuielilor de personal influentata de aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale si de achitarea sumei de 643.231 lei reprezentand o parte din drepturile de echipament cuvenite cadrelor militare pentru anul 2013.

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii o detin, atat in 2012 cat si in 2013 urmatoarele categorii de cheltuieli: energie electrica si combustibili pentru incalzire, carburanti si lubrifianti auto si piese auto.

Avand in vedere totalul cheltuielilor unitatii ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul 97,10% fata de cheltuielile cu bunuri si servicii 2,90 %.

La data de 31.12.2013 ne inregistram cu facturi neachitate in valoare de 185.852,91 lei , fata de 48.689,02 lei la sfarsitul anului 2012.

Ponderea cea mai mare in sold furnizorilor o reprezinta Rompetrol Downstream SRL (carburanti auto 141.032,42 lei), Railex SRL  19.325,80 lei – ( piese auto).

La data de 31.12.2012 se inregistrau datorii catre salariati neachitate in suma de 1.453.582,81 lei din care 1.433.990,25 lei drepturi echipament si 19.592,56 lei transport in c.o. neachitat, iar la 31.12.2013 soldul acestor datorii este in valoare de 882.776,47 lei , din care suma de 878.336,51 lei reprezinta drepturi de echipament aferente anului 2013 neachitate si 4.439,96 lei transport si cazare in misiuni neachitate.

La finele anului  2013 au fost supuse controlului financiar preventiv propriu  un numar de 5.401 operatiuni fata de 5.904 operatiuni in anul 2012, neinregistrandu-se refuzuri de viza.

    Din analiza activității compartimentului financiar  la 31.12.2013 reiese că acesta și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a ordinelor și instrucțiunilor primite pe linie financiară de la eșalonul superior, urmărind permanent încadrarea  în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, precum și destinația creditelor bugetare pe articole și alineate respectând disciplina financiară și clasificația bugetară.

VI.3 Asigurarea resurselor logistice

În acest an una din preocupările principale ale serviciului logistic a fost completarea înzestrării cu tehnică de intervenție. În anul 2013 a fost primită o ADTT pe șasiu de MAN TGM 18340 4×4 BB. Aceasta a fost alocată la drepturi și a fost distribuita la Detașamentul Călărași.

În vederea completării înzestrării, unitatea noastră a propus pentru scoatere din funcțiune în vederea casării prin programul de stimulare a înnoirii parcului auto, 2 autoturisme Aro 244 și un autoturism Dacia 1310.

Autovehiculele din dotarea unității sunt alocate în proporție de 75% pentru executarea de activități operative. Pentru activități logistice și de suport, sunt alocate autovehicule în proporție de 25%.

Gradul de înzestrare cu autovehicule, în raport cu prevederile tabelei de înzestrare este în procent de 62%.

În anul 2013, autovehiculele din parcul auto al unității au efectuat un rulaj total de 298.553 km și 1.726 ore funcționare.

Cele mai mari ponderi privind rulajul au avut autospecialele care deservesc serviciile SMURD, autospecialele pentru control tehnic de prevenire a incendiilor, autoturismele de serviciu și autospecialele de stins incendii cu apă și spumă.

Costurile estimative ale exploatării autospecialelor p.s.i. și SMURD pe care unitatea le-a suportat în anul 2013 sunt de 1.033.950 lei respectiv 927.828 lei.

În luna mai a fost renegociat contractul de furnizare a energiei electrice, ca urmare a liberalizării pieței energetice și a alăturării unității noastre unui grup de unități din cadrul MAI.

Astfel s-a realizat reducerea prețului de achiziție a energiei electrice cu aproximativ 68%.

                                                                                                                                       

În luna decembrie s-a  achitat suma de 1.100 lei pentru fiecare cadru militar în parte din valoarea drepturilor de echipament pe anul 2013, în sumă totală de 643.231 lei, din care 4427 lei reprezentând drepturi cadre trecute în rezervă.

Valoarea totală a drepturilor de echipament aferentă anului 2013 rămasă de acordat cadrelor unității este de 875.127 lei.

Activitatea de achiziții publice s – a  desfășurat cu  respectarea strictă a actelor normative în vigoare (O.G.34/2006, H.G.R.925/2006, Legea 337/2006, cu completările și actualizările ulterioare) și a  „Programului anual de achiziții ” pe anul 2013.

– Lei – fără T.V.A.

Valoarea totală a achizițiilor publice efectuate în 2013 (online+offline)

Valoarea totală a achizițiilor publice finalizate prin utilizarea mijloacelor electronice, in 2013 (online)

Procent atribuire online

299.784,17 lei

254.013,8lei

84 %

Activitatea de achiziții prin „cumpărare directă” s–a desfășurat pe baza referatelor de necesitate, în limita creditelor bugetare alocate.

VI.4 Protecția informatiilor clasificate

În vederea continuării activităților de consolidare a cunoștințelor deținute de cadrele inspectoratului pe linie de protecție a informațiilor clasificate, au fost stabilite teme specifice de pregătire, s-a întocmit planul de pregătire pentru anul în curs.

La data prezentei analize, 33 ofițeri, 550 subofiteri si maistri militari si 5 personal contractual dețin autorizatii de acces la informatii clasificate pe diferite niveluri și clase de secretizare astfel:

strict secret – 13 din care 8 ofiteri si 5 subofiteri;

secret –  62, din care 22 ofiteri si 40 subofiteri;

secret de serviciu – 513, din care 3 ofițeri, 505 subofițeri și 5 P.C.

VI.5 Secretariat și documente clasificate

Conform numerelor de inregistrare repartizate de catre I.G.S.U. în perioada analizată, au fost inregistrate un numar de  12840  documente (comparativ cu anul 2012 cand au fost inregistrate un numar de 13106).

Au fost primite si eliberate un numar de 413 documentatii privind activitatea de avizare/autorizare si  174 planuri de interventie ;

-Au fost trimise conform borderourilor un numar de 234  plicuri cu caracter secret, 1214 cu caracter nesecret, si un numar de 65 plicuri la posta civila, totalizand un numar de 1513 plicuri.

VI.6 Juridic și contencios

  În anul 2013 s-au aflat în lucru, pe linie litigioasă, la nivelul compartimentului juridic, un număr de 25 dosare, din care  :

·        14 plângeri contravenționale;

·        6 excepții de nelegalitate;

·        1 acțiune  în contencios administrativ;

·        1 contestație la executare

·        3 plangeri penale

   Au fost pronunțate, până în prezent, la instanța de fond, în privința plangerilor contravenționale:

·        8 hotărâri  de favorabile unitatii

·        2 hotârâri de admitere a plângerilor contravenționale si de anulare a proceselor-, iar

·         4 procese sunt în curs de soluționare.

Activitatea compartimentului juridic-contencios în ceea ce privește achizițiile publice derulate de către unitate în anul 2013 s-a circumscris în mod prioritar avizării pentru legalitate a unui număr de 44 contracte din care:

·        1 acord-cadru de furnizare motorină, 7 contracte furnizare produse, 20 contracte prestări servicii, 5 contracte de sponsorizare, 7 contracte de comodat.

Situația statistică a proceselor-verbale de constatare și de sancționare a contravențiilor trimise spre executare silită către organe fiscale competente, in anul 2013, este următoarea:

Numarul total de procese verbale de constatare și de sancționare a contravențiilor trimise spre executare silita in anul 2013 a fost de  183 , cu un cuantum total al amenzilor de  545.700 lei

În privinta a 96 procesele-verbale de contravenție nu s-a primit niciun răspuns la adresele de executare silită tarnsmise de unitate, urmând a formula adrese de revenire la cele inițiale.   

VI.7 Prevenirea și combaterea corupției

În anul 2013, la nivelul inspectoratului au fost identificate, descrise și evaluate riscurile de corupție, fiind întocmite fișe de risc pentru acestea și Registrul riscorilor de corupție.

Ca măsuri de prevenire și control aplicate, au fost desfășurate următoarele activități:

– aducerea la cunoștința tuturor cadrelor ale actelor normative ce stau la baza prevenirii corupției;

– prelucrarea informărilor periodice transmise de D.N.A.;

– întocmirea procedurilor de lucru specifice activităților generatoare de riscuri de corupție;

În anul 2013 nu au fost înregistrate evenimente privind săvârșrea de fapte de corupție la nivelul inspectoratului.

VII.     MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

Managementul comunicării are ca obiectiv specific asigurarea transparenței inspectoratului județean pentru situații de urgență în mass media centrală și locală și a sprijinului reprezentanților acestora în activitatea lor de informare, documentare și interpretare a datelor cunoscute despre activitatea unității și despre măsurile luate în domeniul de interes.

În ceea ce privește organizarea și desfășurarea activității de comunicare și relații publice în unitate, la începutul anului au fost întocmite și aprobate documentele privind planificarea lunară a activităților de informare și relații publice, precum și strategia de comunicare pe anul 2013 la nivelul inspectoratului.

Conform atribuțiilor de serviciu, personalul compartimentului a executat în anul 2013 următoarele activități:

În primele 2 luni ale anului au fost depuse la sediul I.S.U. „Barbu Știrbei” al județului Călărași acreditări ale jurnaliștilor din presa locală și centrală, conform normativelor în vigoare.

În acest sens, în scopul menținerii și îmbunătățirii relațiilor de colaborare cu mass media locală și centrală, s-a dat curs acestor acreditări, majoritatea publicațiilor locale, cât și societățile de radio și televiziune care activează pe raza județului și publicațiile on-line, având la această dată cel puțin un reprezentant acreditat la I.S.U. „Barbu Știrbei” al județului Călărași.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, în activitatea Compartimentului Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea și consolidarea relației cu mass media locală și centrală, acest lucru reflectându-se și în numărul de materiale apărute în presă, cu aproximativ. 15 % mai mult față de aceiași perioadă a anului 2012.

       În ceea ce privește mediatizarea unor evenimente și a activităților specifice intervențiilor, în această perioadă au fost publicate 227 de materiale în presa scrisă și on-line, 168 de materiale prin postul local de radio (Radio Voces Campi) și 51 de materiale la postul local TV (Antena 1 Călărași), cât și 17 materiale pe posturile naționale (televiziunile naționale, fiind, în general interesate de evenimentele de mai mare amploare, cum ar fi inundațiile, accidentele rutiere grave și incendiile în urma cărora au fost înregistrate victime).

Au fost organizate mai multe briefinguri de presă (aproximativ 40) în această perioadă, au fost emise 218  buletine informative referitoare la intervențiile subunităților, aplicații de cooperare, campanii de informare preventivă și alte activități organizate de unitate sau la care a participat activ inspectoratul.

De asemenea, au fost realizate și arhivate în format electronic peste 8.700 de fotografii și 13 filmări, care au fost prelucrate în format digital, o parte dintre ele fiind puse și la dispoziția presei.

 Au fost redactate materiale cu privire la desfășurarea concursurilor tehnico aplicative cu elevii, „Prietenii pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”, au fost elaborate și date publicității materiale privind desfășurarea concursurilor Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență, cât și desigur o serie de articole care au urmărit pas cu pas derularea Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență (etapa interjudețeană de la Constanța și etapa finală, cea națională, care s-a desfășurat la Onești și Comănești, județul Bacău).

Din punct de vedere al solicitărilor pe Legea 544  privind liberul acces la informațiile de interes public, au fost înregistrate în registrul specific dedicat acestei activități  5 solicitări scrise, soluționate în termen.

 Tot pe 544, au venit pe adresa inspectoratului și aproximativ 450 de solicitări de informații de interes public verbale, cele mai multe dintre acestea, din partea reprezentaților mass media, rezolvate în timp util.

În ceea ce privește primirea și luarea în evidență a petițiilor adresate instituției și urmărirea respectării încadrării în termenele de răspuns ale acestora, în anul 2013 au fost înregistrate 140 de petiții, toate fiind soluționate în termen legal de către compartimentele Inspectoratului.

Au fost efectuate demersuri pentru mediatizarea campaniilor de informare, atât în presa scrisă, cât și la posturile locale de radio și televiziune.

Conform planificării anuale și strategiei de informare publică pe anul în curs, alături de cadrele Inspecției de Prevenire au fost derulate acțiuni de informare preventivă, lecții educative și instruiri în instituții de învățământ de pe raza județului, instituții ale administrației publice locale, lăcașuri de cult, operatori economici și alte obiective.

De asemenea, pe timpul sezonului cald au fost redactate o serie de materiale referitoare la măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor în perioada caniculară.

  Au fost aduse la cunoștința cetățenilor, prin mass media, regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor în cazul igienizărilor la gospodării și a arderilor necontrolate de miriști și vegetație uscată.

  În colaborare cu cadrele Inspecției de Prevenire, personalul Compartimentului Informare și Relații Publice a participat activ la promovarea campaniilor cu caracter informativ preventiv (R.I.S.C. – „Renunță! Improvizațiile Sunt Catastrofale” și F.O.C. – „Flăcările Omoară Copii” ), în cadrul cărora au fost distribuite pliante și ghiduri informative conținând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în diferite situații de urgență.

În ceea ce privesc intervențiile pompierilor profesioniști călărășeni au fost mediatizate toate intervențiile și evenimentele organizate sau la care a participat unitatea noastră, dovedind astfel o transparență totală față de mass media locală și centrală și implicit față de societatea civilă, în ansamblul său.

Totodată, în unele cazuri, s-au acordat interviuri și declarații de presă privind situația operativă de la locul intervențiilor, atunci când acestea au fost mai complexe și au necesitat informații suplimentare de interes public solicitate de reprezentanții mass-media.

Permanent s-au menținut relațiile de colaborare cu reprezentanții mass-media și cu instituțiile județene și locale, observându-se faptul că și în anul 2013 indicele de vizibilitate al I.S.U. „Barbu Știrbei” al județului Călărași s-a menținut în cotele obișnuite în mass-media, la un nivel ridicat, polarizarea materialelor apărute în presă fiind clar pozitivă, neavând nici un material cu conotație negativă.     

VIII.     OBIECTIVE  ȘI PRIORITĂȚI 2014

1.      Evaluarea permanentă a probabilității și posibilității producerii situațiilor de urgență specifice unităților administrativ-teritoriale din zona de competență și informarea Președintelui CJSU despre acestea;

2.      Continuarea monitorizării tipurilor de risc specifice, stabilirea măsurilor pentru prevenire și intervenție în caz de producere a unei situații de urgență;

3.      Actualizarea permanentă a bazelor de date care sa vină în sprijinul comenzii inspectoratului, cât și a instituțiilor care asigură funcții de sprijin în managementul situațiilor de urgență, prin  operaționalizarea Sistemului de Management Informațional pentru Situații de Urgență la nivelul inspectoratului;

4.      Organizarea și desfășurarea de exerciții tactice la obiective care prezintă diferite tipuri de risc și cu scenarii pentru situații ipotetice cat mai defavorabile;

5.      Micsorarea timpului de răspuns prin îmbunătățirea cunoașterii zonei de competență de către personalul participant la intervenție;

6.      Micșorarea numărului de alarme false, în vederea eficientizării consumului de resurse umane și materiale.

7.      Reducerea numărului de incendii la locuințe/gospodării cetățenești, instituții și operatori economici și de victime rezultate din acestea;

8.      Reorientarea activității de prevenire în funcție de analiza situației operative;

9.      Creșterea rolului de autoritate de stat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al Județului Călărași;

10.  Reducerea numărului de obiective puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu și protecție civilă și a celor care utilizează mijloace și materiale necertificate;

11.  Asigurarea menținerii pe piață a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care să îndeplinească în permanență condițiile care au stat la baza certificării lor;

12.  Orientarea acțiunilor preventive către promovarea măsurilor de reducere a riscului la dezastre și crearea mentalității proactive a societății civile privind răspunsul și comportamentul reducerii dezastrelor;

13.  Asigurarea îndeplinirii cerinței securitate la incendiu și a prevederilor privind protecția civilă la proiectarea/execuția obiectivelor de investiții a modernizărilor și a schimbărilor de destinație pentru construcții, instalații, amenajări;

14.  Intensificarea operaționalizării serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;

15.  Creșterea numărului activităților de prevenire desfășurate în comun (pompieri profesioniști – pompieri civili);

16.  Informarea unui număr cât mai mare de populație privind riscurile identificate și despre modul de comportare în cazul situații de urgență;

17.  Îmbunătățirea condițiilor de lucru și de cazare a personalului unității și subunităților;

18.  Menținerea autovehiculelor, motoutilajelor și a mijloacelor de mobilitate navală în parametri tehnici corespunzători;

19.  Asigurarea unei echipări corespunzătoare a personalului unității;

20.  Atragerea de donații și sponsorizări pentru susținerea activității unității;

21.  Îmbunătățirea evidenței bunurilor materiale în folosință;

22.  Inființarea cu sprijinul Consiliului Județean a subunității din or. Fundulea;

23.  Reamenajarea cu sprijinul Consiliului Județean spațiilor pentru dispeceratul integrat;

24.  Înnoirea parcului auto al unității;

25.  Demararea demersurilor către Consiliul Local al com. Borcea pentru efectuarea reviziei capitale la sediul Garzii de Intervenție Borcea;

26.  Asigurarea transparenței în ceea ce privește efectuarea achizițiilor publice de bunuri servicii și lucrări;

27.  Respectarea principiilor de bază ale  contabilității de angajamente;

28.  Elaborarea unor politici contabile astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care trebuie să fie relevante și credibile;

29.  Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar – contabile către conducerea unității sau  a eșaloanelor superioare;

30.  Respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii Ministerului Afacerilor Interne;

31.  Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile;

32.  Creșterea gradului de implementare a măsurilor de securitate și implicit asigurarea confidențialității datelor vehiculate în activitatea zilnică;

33.  Dezvoltarea culturii de securitate și identificarea unor activități de îndrumare, coordonare și control adaptate la necesitățile actuale și viitoare, pentru constituirea și menținerea unui mediu sigur de lucru;

34.  Identificarea de noi activități procedurabile, întocmirea de proceduri și punerea lor în aplicare pentru asigurarea unui grad ridicat de securitate a informațiilor clasificate; evaluarea permanentă a riscurilor și stabilirea măsurilor optime pentru minimizarea/eliminarea acestora;

35.  Reevaluarea necesității menținerii nivelului de acces la informații clasificate acordat cadrelor inspectoratului;

36.  Optimizarea comunicării cu președinții CLSU din localitățile în care există subunități pentru obținerea sprijinului comunității, pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru;

37.  Comunicarea eficientă în timpul și după producerea situației de urgență;

38.  Transmiterea în timp util, către public și către reprezentanții mass-media, a comunicatelor de presă și a informațiilor necesare luării celor mai adecvate măsuri de protecție în cazul producerii unor situații de urgență;

39.  Creșterea nivelului de înțelegere a populației privind riscurile majore, respectiv la cutremure și inundații, cât și a capacității individuale de reacție în situații de urgență pentru populația rurală și urbană, prin publicarea unor materiale de informare preventivă specifice;

40.  Creșterea indicelui de vizibilitate al inspectoratului și a efectivelor sale, prin identificarea și promovarea în presă a unor pompieri profesioniști (cadre ale ISUJ), care s-au evidențiat în activitatea profesională.

INSPECTOR ȘEF

AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

„BARBU ȘTIRBEI” AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

Colonel

POPA DANIEL GHEORGHE

Comentariile sunt inchise.