Echipe mixte de control, alcătuite din reprezentanţi ai I.S.U., Gărzii de Mediu şi A.P.I.A., efectuează controale privind respectarea prevederilor legale instituite pentru arderile de mirişti, stufăriş şi vegetaţie uscată

Media 2:13 pm - 20 septembrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru Echipe mixte de control, alcătuite din reprezentanţi ai I.S.U., Gărzii de Mediu şi A.P.I.A., efectuează controale privind respectarea prevederilor legale instituite pentru arderile de mirişti, stufăriş şi vegetaţie uscată

Abaterile constatate în teren vor fi aspru sancţionate

În această perioadă, echipe mixte de control, alcătuite din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul judeţean Călăraşi şi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Călăraşi, verifică pe raza întregului judeţ, modul în care sunt respectate prevederile legale instituite pentru arderile de mirişti, stufăriş sau vegetaţie uscată.

Acestea au fost constituite prin ordin al prefectului judeţului şi au ca obiective prioritare identificarea şi sancţionarea fermă a abaterilor constatate în teren.

În acelaşi context, I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi vine în sprijinul agenţilor economici şi a persoanelor fizice care deţin suprafeţe de teren agricol cu următoarele recomandări:                          

      Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi informează deţinătorii de terenuri agricole că arderea vegetaţiei uscate, a stufărişului şi a miriştilor se poate efectua respectând măsurile de apărare împotriva incendiilor şi prin  respectarea legislaţiei privind obţinerea  permisului de lucru cu foc deschis.

     Pentru diminuarea şi înlăturarea unor evenimente nedorite, conform legislaţiei în vigoare, cetăţenii trebuie să respecte următoarele reguli privind apărarea împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale:  

     În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.       

     Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: – condiţii meteorologice fără vânt;- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;- izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;- asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;- asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;- asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

      Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:- condiţii meteorologice fără vânt;- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;- supravegherea permanentă a arderii;- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor 

      Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de aparare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

      Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens. În condiţiile respectării, după caz, a prevederilor mentionate mai sus, primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situatii de urgenţă.

      Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetatţa uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.  În perioada coacerii şi până la recoltare se interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişte, în locurile de depozitare a paielor, în apropierea autovehiculelor ce transportă cereale şi paie, în apropierea maşinilor situate în parcurile de câmp, la depozitele de alimentare cu carburanţi, precum şi în apropierea acestora la o distanţă mai mică de 100 m. În aceste locuri se vor planta indicatoare de interzicere FUMATUL OPRIT, NU FOLOSI FOC DESCHIS.

     Se interzice arderea resturilor vegetale uscate, a miriştilor şi a paielor aflate pe câmp, cu excepţia situaţiilor deosebite când se vor lua măsuri de siguranţă necesară. Art. 85 din O.M.A.A. nr. 121/2000.

    Reguli la efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combine din lan

    Lucrările vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumuri, masive păduroase şi căile ferate cu care se mărginesc prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii. Lăţimea fâşiilor de izolare va fi de 20 m faţă de drumuri şi masive păduroase şi de 50 m faţă de calea ferată.

    Când recoltarea se va face cu combina din lan, paiele rezultate vor fi strânse în cel mult 1-2 zile, efectuându-se imediat aratul. Art. 86,88 din O.M.A.A. Nr. 121/2000.

      În vederea stingerii incendiilor din lanuri, se va proceda astfel:

      Personalul care a observat incendiul va folosi mijloacele pe care le are la îndemână pentru înştiinţare şi alarmare. Localizarea şi stingerea incendiului, folosindu-se după posibilităţi apă, utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie (mături din nuiele, pământ nisip etc.).

     În raport de limitele suprafeţelor incendiate, existenţa obstacolelor naturale în calea propagării incendiilor şi pericolul pentru vecinătăţi se va proceda în primul rând la localizare prin crearea de zone de protecţie. Pentru crearea zonei de protecţie în cazul lanurilor se va cosi în jurul locului incendiat şi se va ara şi discui la marginea exterioară a zonei în care se coseşte, o fâşie lată de cel puţin 5 m. Raza zonei de protecţie se va stabili în funcţie de viteza de propagare a incendiului. Lăţimea arăturii în partea spre care bate vântul va fi de minimum 20 m. Cositul se va face în direcţia opusă vântului iar cerealele cosite vor fi imediat evacuate. Art. 92 din O.M.A.A. Nr. 121/2000.

     Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, de către proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Art. 96, pct. 9 din O.U.G. Nr. 195/2005.

 

Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi

Plt. maj. Tătăranu Ştefan-Ovidiu – Telefon: 0758236044 / 0723208850

Comentariile sunt inchise.