Dumitrașcu Bogdan Dumitru a fost scos din arestul preventiv și pus sub control judiciar

Media 2:10 am - 30 decembrie, 2021 0

Fostul director general adjunct al APIA, Dumitrașcu Bogdan Dumitru a câștigat contestația împotriva măsurii arestării preventive dispuse de magistrații Tribunalului Constanța la propunerea procurorilor DNA.

Dumitrașcu Bogdan Dumitru va rămâne cu măsura controlului judiciar.

Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Soluția instanței este una definitivă.

“Solutia pe scurt: În baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite contesta?ia formulată de inculpatul Dumitra?cu Bogdan Dumitru. Desfiin?ează în parte Încheierea nr. 234/2021 a Tribunalului Constan?a ?i rejudecând: În baza art. 227 alin. 1 Cod procedură penală., respinge propunerea DNA –ST Constan?a privind luarea măsurii arestului preventiv fa?ă de inculpatul Dumitra?cu Bogdan Dumitru. În baza art. 242 alin. 1 Cod procedură penală revocă măsura arestului preventiv fa?ă de inculpatul Dumitra?cu Bogdan Dumitru, dispusă prin Încheierea nr. 234/2021 a Tribunalului Constan?a. În baza art. 227 alin. 1 teza a II-a c. proc. pen. dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Dumitra?cu Bogdan Dumitru, arestat preventiv în baza Încheierea nr. 234/2021 a Tribunalului Constan?a, dacă nu este re?inut sau arestat preventiv în altă cauză. În baza art. 227 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 215 C.proc.pen., dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul Dumitra?cu Bogdan Dumitru pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 29.12.2021 până la data de 26.02.2022, inclusiv. În baza art. 215 alin. 1 şi alin. 2 C.proc.pen., impune inculpatului Dumitra?cu Bogdan Dumitru, pe timpul cât se află sub control judiciar, să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instan?a de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Politia mun. Bucure?ti, organ de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de acest organ sau ori de câte ori sunt chemaţi. d) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului; e) să nu exercite nicio activitate, pe durata procesului penal, în calitate de func?ionar în cadrul APIA; f) să nu se apropie ?i să nu comunice direct sau indirect cu numi?ii Vîlsan Aureliana, Vîlsan Roxana Maria În baza art. 215 alin. 3 C.proc.pen., atrage atenţia inculpatului Dumitra?cu Bogdan Dumitru că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 29.12.2021.
Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 778/2021 29.12.2021”

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 10 decembrie 2021, inculpatul Dumitrașcu Bogdan Dumitru, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma de 2.000 euro pentru a o angaja pe fiica acesteia în cadrul A.P.I.A. – Structura Centrală și, ulterior, să o transfere la o agenție județeană, situație ce o avantaja din punctul de vedere a domiciliului. Cu aceeași ocazie, inculpatul ar mai fi precizat că dorea ca banii să-i remiși în două tranșe respectiv înainte și după angajare.

În contextul menționat mai sus, la data de 21 decembrie 2021, inculpatul Dumitrașcu Bogdan Dumitru ar fi primit o primă tranșă, în valoare de 5.000 lei (echivalentul a 1.000 euro), ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Inculpatului Dumitrașcu Bogdan Dumitru i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

*Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) face următoarele precizări:

Începând cu data de 22 decembrie 2021, prin decizia Directorului General APIA nr. 2994/2021, domnul Bogdan Dumitru DUMITRAȘCU nu mai ocupă funcția publică de Director General Adjunct în cadrul APIA – Aparat Central.

Decizia a fost luată ca urmare a informării APIA de către organele de cercetare penală cu privire la deschiderea unui dosar penal pe numele domnului DUMITRAȘCU.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Lasă răspuns »