DOVADA CĂ PROCURORII O VOR SCĂPATĂ DE CONDAMNARE PE DIRECTOAREA DE LA ZOO

Media 6:43 pm - 27 aprilie, 2023 0

În urmă cu puțin timp, am făcut publică o informație apărută pe portalul Judecătoriei Călărași, referitoare la dosarul nr.2192/202/2023, având ca obiect „confirmare renunțare la urmărirea penală”, cu termen de judecată la data de 17 mai 2023, în care figurează în calitate de „făptuitor” directoarea Blebea Valentina Georgiana, fără să cunoaștem prea multe amănunte la acel moment.

În urma solicitării noastre formulată cu privire la acest dosar, Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași ne-a comunicat că ordonanța de renunțare la urmărirea penală care face obiectul controlului de legalitate al judecătorului de cameră preliminară, a fost emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București întrucât, după ce procurorul local s-a sesizat din oficiu și după ce a constatat că directoarea Blebea trebuia trasă la răspundere penală, în mod nejustificat și fără nicio motivare, dosarul penal a fost preluat de parchetul ierarhic superior „pentru o bună desfășurare a urmării penale”, inducându-se ideea că, la parchetul local, procurorul de caz nu ar fi dat dovadă de profesionalismul necesar finalizării dosarului deschis împotriva acesteia.

În realitate, așa cum am presupus momentul în care am aflat că se urmărește ca Blebea să fie „salvată”, procurorul local își făcea treaba corect și fără să țină cont de influențele politice, iar directoarea s-ar fi plâns că nu are intrare la el și că exista șansa să ajungă la o condamnare, motiv pentru care și-ar fi pus relațiile în funcțiune pentru a scăpa de procurorul local.

De altfel, menționăm că Blebea a procedat în mod asemănător și cu judecătorii de la Tribunalul Călărași, pe care și-a permis să îi denigreze și să le aducă grave acuzații de lipsă de imparțialitate și profesionalism într-o cerere de strămutare, doar pentru că nu avea intrare la judecătorul Grecu Ciprian Octavian, făcând aprecieri subiective și fără suport factual împotriva întregului corp al magistraților.

Potrivit surselor noastre, am aflat că există deja și o sesizare transmisă organelor competente, al cărei rezultat îl vom publica, prin care s-a solicitat efectuarea unor verificări referitoare la un posibil „ajutor” pe care directoarea Blebea l-ar fi primit de la un coleg de breaslă, medic veterinar de profesie, al cărui fiu ocupă politic o funcție importantă, pentru a interveni la procurori și pentru a fi preluat dosarul penal de la parchetul local la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, iar ulterior să fie emisă o ordonanță pentru renunțarea la urmărirea penală, pentru că, așa cum am spus și noi, aceasta ar fi singura modalitate legală să o scape de condamnare, însă precizăm că demiterea ei din funcția publică de director la Grădina Zoologică este inevitabilă în baza constatărilor procurorilor, iar primarul Dulce va fi nevoit să renunțe la serviciile acesteia cât de curând, după ce Agenția Națională de Integritate va emite decizia prin care se ia act de conflictul de interese constatat prin ordonanța de renunțare la urmărire penală.

Prezentăm ordonanța emisă de procurori, din care rezultă că noi am avut dreptate atunci când am scris că directoarea Blebea Valentina Georgiana a săvârșit infracțiunea de conflict de interese, faptă pe care am dezvăluit-o opiniei publice într-un articol pe care l-am publicat la data de 9 iunie 2022 și în care am acuzat-o că s-a folosit de funcția de director pentru a-și angaja rudele. Vezi ordonanța – format PDF:

Download (PDF, 1.86MB)

La acea vreme am publicat și punctul de vedere care ne-a fost transmis de primarul Dulce Marius Grigore, care știa că directoarea Blebea a făcut parte din comisia de concurs, însă ne-a precizat că a exclus posibilitatea existenței unui conflict de interese doar pentru a o apăra în fața opiniei publice, așa cum o face și în continuare, deși credem că va deconta politic această poziție la viitoarele alegeri.

Din cuprinsul Ordonanței de renunțare la urmărirea penală față de suspecta Blebea Valentina Georgiana emisă la 24.03.2023 în dosarul nr.1566/P/2022 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care ne-a fost remisă în extras din motive lesne de înțeles, rezultă că aceasta s-a desemnat printr-o decizie pe care a semnat-o în calitate de președinte al comisie de concurs, iar în baza prerogativelor legale a constatat că cumnatul și cumnata sa, afini de gradul II, au trecut cu brio de proba practică, cât și la interviu, apoi a efectuat activități de evaluare și de notare, acordându-le note care să le permită trecerea în etapa următoare, respectiv promovarea concursului, după care a constatat îndeplinirea condițiilor de promovare a concursului și a emis deciziile de angajare, rudele sale fiindu-i subalterne și în prezent, caz în care ne întrebăm dacă au fost înlăturate consecințele săvârșirii infracțiunii.

Important de subliniat este faptul că, din conținutul ordonanței, nu rezultă care a fost motivul temeinic justificat pentru care dosarul penal privind-o pe suspecta Blebea Valentina Georgiana a fost preluat de la parchetul local la cel ierarhic superior, caz în care suspiciunile că s-ar fi intervenit pentru favorizarea acesteia, așa cum spun sursele noastre, pot fi verificate de organele competente, întrucât modul în care a acționat directoarea, așa cum este descris în motivarea ordonanței, conduce fără dubiu la concluzia că a acționat intenționat și premeditat, dar și cu vinovăția prevăzută de legea penală.

Observăm că, după ce procurorul a descris o situație de fapt care conduce clar către condamnarea directoarei Blebea la pedeapsa închisorii prevăzută de art.301 alin.1 Cod penal, respectiv de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării funcției publice o perioadă de 3 ani, acesta constată că ar fi îndeplinite condițiile art.318 Cod procedură penală, pe care le redă în cuprinsul ordonanței, motiv pentru care dispune renunțarea la urmărirea penală în ceea ce o privește pe suspectă „întrucât nu există interes public în urmărirea faptei”, măsura fiind confirmată și de prim procurorul unității de parchet.

Precizăm însă faptul că Blebea nu a scăpat încă de dosarul penal și nu poate răsufla ușurată atât timp cât ordonanța de renunțare la urmărire penală nu este confirmată de judecătorul de cameră preliminară în dosarul nr.2192/202/2023 și sperăm că asupra acestuia să nu existe vreo influență, așa cum s-a auzit că ar fi existat la preluarea dosarului de către parchetul ierarhic superior.

Pentru a combate minciuna procurorilor cu privire la inexistența interesului public în continuarea urmăririi penale, despre care nu se spune nimic concret în motivarea ordonanței de renunțare la urmărirea penală, cităm din motivarea Deciziei nr.73 din 3 martie 2022 a Curții Constituționale a României, punctul 24, în care se arată că „interesul public lezat prin săvârșirea faptei (n.red. art.301 alin.1 Cod penal) este reprezentat de interesul general al societății ca persoanele care dețin funcții publice să ia, în îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu, decizii imparțiale și legitime. Astfel, îndeplinirea de către persoana care deține o funcție publică a atribuțiilor sale fără obiectivitate și fără respectarea principiilor imparțialității, integrității, transparenței deciziei și a supremației interesului public are ca efect direct prejudicierea interesului public, afectând încrederea cetățenilor în instituțiile statului, fără a mai fi necesară specificarea în textul incriminator că fapta constituie infracțiune numai dacă interesele publice au fost lezate.

Conflictul de interese nu poate presupune doar obținerea unor foloase materiale necuvenite, ci obținerea oricărui tip de folos, întrucât incriminarea nu urmărește sancționarea unor situații în care sunt încălcate norme legale care conferă temei și justificare obținerii unor foloase materiale, ci a situațiilor în care exercitarea imparțială atribuțiilor de serviciu ale funcționarului public ar putea fi afectată”.

Pe cale de consecință, susținem că în baza art.318 alineat 15 Cod procedură penală, judecătorul de cameră preliminară este obligat să verifice legalitatea și temeinicia soluției de renunțare la urmărirea penală și să nu gireze „aranjamentele” procurorilor de la PCAB pentru a fi scăpată Blebea de condamnarea penală și să fie demisă din funcția de director a Complexului de Agrement Dumbrava Călărași.

Spunem noi că se impune respingerea cererii procurorilor, desființarea ordonanței și punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva directoarei Blebea pentru că procurorul nu a constatat că ar fi îndeplinite condițiile prevăzute de art.318 alineat 3 Cod procedură penală, nefiind descrisă în motivarea ordonanței conduita îndreptată a acesteia după săvârșirea infracțiunii și eforturile pe care le-ar fi depus pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii.

În cazul de față, precizăm că rudele directoarei sunt în continuarea salariate la ZOO, deși procurorul a constatat că au fost nelegal angajate, dar se află și în raporturi de subordonare cu aceasta, încasând salarii din bugetul public al muncipiului Călărași, caz în care judecătorul de cameră preliminară, spunem noi că nu poate constata că aceasta și-a îndreptat conduita după săvârșirea faptei și nici că au fost înlăturate consecințele infracțiunii, rudele sale încasând „foloasele patrimoniale” la care se referă procurorul în ordonanță atunci când constată existența infracțiunii și a vinovăției penale cu care Blebea Valentina a acționat.

Chiar și în ipoteza în care Blebea ar avea șansa să scape de condamnarea penală, spunem noi că nu va scăpa de consecințele faptei de conflict de interese, urmând ca Agenția Națională de Integritate, în baza art.25 alineat 2 din Legea nr.176/2010 modificată și completată, să emită decizia prin care să ia act de conflictul de interese care a fost constatat de procurori și să îi interzică să mai ocupe funcția publică pe o perioadă de 3 ani și să fie demisă din funcția de director la grădina Zoologică, urmând ca organele de urmărire penală să ia măsuri și împotriva rudelor sale pentru că nimeni nu mai poate contesta după emiterea ordonanței de către procurori, că aceștia nu ar fi cumpărat influența directoarei pentru a fi angajați la stat pe salarii plătite de cetățenii municipiului Călărași.

Primarul municipiului C?l?ra?i confirm? conflictul de interese al directoarei Complexului de Agrement Dumbrava, prev?zut ?i sanc?ionat de articolul 301 alineat 1 din Codul penal

 

Lasă răspuns »