DGFP Călărași – OBLIGAȚII DECLARATIVE LUNA NOIEMBRIE 2012

Media 1:28 pm - 1 noiembrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru DGFP Călărași – OBLIGAȚII DECLARATIVE LUNA NOIEMBRIE 2012

Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi informeaza contribuabilii ca,pana la data de 25 Noiembrie 2012, se depun urmatoarele declaratii fiscale:

Până la 7 noiembrie 2012 inclusiv:
-Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, formular 092.
 Se depune de către persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în luna octombrie 2012 și sunt obligate să-și modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar( O.P.A.N.A.F. nr. 1.165/2009.

Până la 10 noiembrie 2012 inclusiv:
Declarația de înregistrare fiscală/de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, formular 010.
Se depune de către persoanele juridice, care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire( art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.F. nr. 2.296/2007);
Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire.( art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007);
– Declarația de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române, formular 020.
Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligația să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depășirii plafonului legal de scutire( art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007);
– Declarația de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, formular 096.
Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidența plătitorilor de TVA( art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; O.P.A.N.A.F. nr. 53/2012).
 
Până la 25 noiembrie 2012 inclusiv:
Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunarpentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2012, formular 100( O.P.A.N.A.F. nr. 101/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, cutermen lunar pentru obligațiile aferente lunii octombrie 2012, formular 112( O.M.F.P. nr. 1.045/2012);
– Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligațiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2012, formular 300( art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr. 3.665/2011).
Atenție! Decontul se depune și de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidență ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal până la 10 octombrie 2012;
– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA, conform art. 153^1 din Codul Fiscal și care au efectuat: achiziții intracomunitare în luna precedentă, achiziții intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3)Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, contribuabilii care au efectuat achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum și pentru contribuabilii neînregistrați și care nu au obligația înregistrării, care au efectuat achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile( art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr. 30/2011);
– Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România – pentru obligațiile la bugetul de stat aferente lunii octombrie 2012, formular 224 (O.P.A.N.A.F. nr. 52/2012);
– Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare pentru obligațiile de declarare aferente operațiunilor desfășurate în luna octombrie 2012, formular 390 VIES(art. 156^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr. 76/2010, cu modificările și completările ulterioare);
– Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, formular 394, pentru declararea operațiunilor desfășurate în luna octombrie 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală luna( O.P.A.N.A.F. nr. 3.596/2011).
COMPARTIMENTUL  DE  PRESA

Comentariile sunt inchise.