DGFP Călărași – Comunicat de presă

Media 10:01 pm - 9 ianuarie, 2013 Comentariile sunt închise pentru DGFP Călărași – Comunicat de presă

Direcția Generală a Finanțelor Publice Calarasi, informează contribuabilii  că, in  Monitorul Oficial nr. 887  din 27.12.2012  a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Acest ordin aprobă, alături de alte formulare, și  modelul  formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit”

Formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”  se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabili. Formularul se depune  în format pdf, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale.

Termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit este 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, respectiv pentru anul 2012 termenul de depunere este 25 martie 2013.

Prin excepție, organizațiile nonprofit și contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultură și viticultură,  au obligația de a depune declarația anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, respectiv 25 februarie 2013.

Contribuabilii care efectuează declararea și plata impozitului pe profit trimestrial nu vor mai completa și depune formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” pentru trimestrul IV până la data de 25 ianuarie 2013, definitivarea și plata impozilui pe profit anual efectuându-se prin formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent. Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligația să depună declarația anuală de impozit pe profit și să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

În situația în care contribuabilii constată erori în declarația depusă inițial, se corectează declarația prin depunerea  declarației rectificative, care se întocmește pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spațiul special prevăzut în acest scop.

Declarația anuală de impozit pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență care poate fi descărcat de pe website-ul  ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declarații electronice/Decărcare declarații.
COMPARTIMENTUL  DE  PRESA

Comentariile sunt inchise.