DGFP Calarasi – Comunicat de presa

Media 11:25 am - 13 august, 2013 Comentariile sunt închise pentru DGFP Calarasi – Comunicat de presa

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Calarasi informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/2.08.2013, a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 16/2013 prin care au fost aduse o serie de modificări și completări Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.
Principalele modificări reglementate de actul normativ menționat, referitoare la cota redusă de taxă pe valoarea adăugată (TVA), operațiunile pentru care se aplică măsurile de simplificare la TVA și accizarea altor categorii de produse, prevederi care se vor aplica începând cu 1 septembrie 2013, sunt:
1. Se aplică cota redusă de TVA de 9% la livrarea de bunuri cum sunt:
– toate sortimentele de pâine, precum și următoarele specialități de panificație: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluțe și împletituri, care se încadrează în grupa de produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;
– făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu și făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;
– triticum spelta, grâu comun și meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00 și secară, care se încadrează la codul NC 1002 90 00.

2. Se aplică măsurile de simplificare (taxarea inversă) prevăzute la art. 160 din Codul Fiscal și pentru următoarele operațiuni:
– livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă.
Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de gaz, de energie electrică și de energie termică sau agent frigorific, o reprezintă revânzarea de astfel de produse și al cărei consum propriu de astfel de produse este neglijabil.
Pentru a aplica taxarea inversă, furnizorul de energie electrică trebuie să obțină din partea cumpărătorului dovada că acesta este un comerciant persoană impozabilă, respectiv:
– licența de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, care atestă calitatea de comerciant de energie electrică a cumpărătorului;
– declarația pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia și consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.
– transferul de certificate verzi.
Potrivit art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de producere a energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, certificatul verde reprezintă titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantități de energie electrică.
Atenție! Prevederile referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrările de cereale și plante tehnice, livrarea de energie electrică și transferul de certificate verzi se aplică până la 31 decembrie 2018 inclusiv.

3. Vor fi supuse accizelor extinzându-se sfera produselor cu acciză nearmonizată următoarele categorii de bunuri:
– bijuterii din aur și/sau platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepția verighetelor. Acciza este de 1 euro/gram pentru bijuteriile cu până la 14 K și de 2 euro/gram pentru cele de peste 14K.
– confecții de blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 și 4303 10 90. Acciza este între 50 și 1.200 euro/bucată, în funcție de costul de achiziție sau producție al blănurilor.
– iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 și 8903 99, cu excepția celor destinate utilizării în sportul de performanță. Acciza este între 500 euro/metru liniar pentru iahturile și navele care au lungimea egală sau mai mare de 8 metri și de 10 euro/CP pentru navele cu motor peste 100CP.
– autoturisme și autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziționate intracomunitar noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 și 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm cubi. Acciza este de 1 euro/cm cub.
– arme de vânătoare și arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00. Acciza este între 50 și 1.500 euro/bucată, în funcție de costul de achiziție al armelor.
– cartușe cu glonț și alte tipuri de muniție pentru armele de vânătoare și armele de uz personal, cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30. Acciza este între 0,1 și 0,4 euro/bucată.

4. Începând cu 1 septembrie 2013, s-a majorat și acciza la alcoolul etilic de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur

COMPARTIMENTUL DE PRESA

Comentariile sunt inchise.