Controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă

Media 8:50 am - 17 mai, 2023 Comentariile sunt închise pentru Controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă

În perioada 08 – 12.05.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 26 de controale din care 25 de au fost pe muncă nedeclarată, 4 angajatori au fost sancţionaţi și au fost aplicate amenzi in valoare de 10000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 21 de controale, 19 angajatori au fost sancţionaţi s-au aplicat 48 de avertismente și amenzi în valoare de 15000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.
Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: învățământ secundar, activități de consultanță pentru afaceri și management, agricultură, comerţ, construcții, baruri și restaurante,etc.
Printre neconformităţile constatate enumerăm;
-angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului de muncă;
-angajatorul nu compensează în bani concediul de odihnă neefectuat la încetarea CIM;
-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal (CIM, încetări CIM, suspendări/detaşări);
-neacordarea drepturilor salariale;
-contractul individual de muncă (CIM), nu conţine prevederi referitoare la repartizarea programului de muncă;
– angajatorul nu a întocmit programarea concediilor de odihnă;
-angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a CIM, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului din REVISAL;
-nu au fost prelucrate lucrătorilor fişele tehnice de securitate ale produselor fitosanitare utilizate;
-instrucţiunile proprii de SSM pentru prelucrarea solului conţin articole referitoare la lucrări de recoltat şi lucrări de balotat – activităţi care au instrucţiuni proprii distincte;
-nu a fost prelucrat manualul de exploatare pentru tractoarele şi maşinile agricole din import;
-societatea nu a prezentat fișa de instruire colectivă pentru personalul care asigură mentenanța la centrala pe biogaz;
-regulatorul de presiune gaz de la aparatul de sudură oxi – gaz, nu avea manometrele funcţionale;
-filtrul de la masca de protecţie pentru activităţi cu produse fitosanitare avea termenul de valabilitate expirat şi nu mai asigura calităţile de protecţie;

Comentariile sunt inchise.