Continuă controalele pentru identificarea problemelor existente la nivelul operatorilor economici care depozitează, distribuie, transportă și comercializează carburanți, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL) și gaz natural comprimat (GNC)

Media 1:56 pm - 28 septembrie, 2023 0

Potrivit raportărilor, de la demararea verificărilor și până la data de 27 septembrie 2023, s-au controlat instituții publice și 115 operatori economici.

Au fost constatate 366 de nereguli/deficiențe printre care:

lipsă autorizații/avize/documente de funcționare/comercializare/transport – 39

instalații/rezervoare/recipiente depozitare/transport amplasate ilegal – 25

alte tipuri de deficiențe/disfuncționalități/nereguli constatate 301

– a fost suspendată o autorizație a unui operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor

Au fost aplicate 336 sancțiuni, dintre care 243 deavertismente și 93 de amenzi. A fost dispusă suspendarea activității pentru 14 agenți economici, iar pentru 3 agenți economici a fost dispusă închiderea activității.

1.327.500 lei este valoarea totală a sancțiunilor aplicate până în prezent.

Operațiunile de control se desfășoară în intervalul 30 august 2023 – 31 octombrie 2023, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Călărași care centralizează toate datele comunicate de către comisiile mixte de control și întocmește zilnic rapoarte către Ministerul Afacerilor Interne.

Lasă răspuns »