Conferinţa anuală privind implementarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria

Media 8:45 pm - 21 noiembrie, 2016 Comentariile sunt închise pentru Conferinţa anuală privind implementarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria

Conferinta BRCTLuni, 21 noiembrie 2016, Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria (BRCT Călărași), a organizat în sala de sedințe a Consiliului Judeţean Călăraşi, Conferinţa anuală a Programului Interreg V-A România-Bulgaria.
Conferinţa a fost organizată în contextul activităților desfășurate de Secretariatul Comun cu scopul de a asigura diseminarea informațiilor despre stadiul implementării Programului Interreg V-A România-Bulgaria dar şi comunicarea rezultatelor obţinute prin derularea Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. În același timp, conferința se încadrează în seria evenimentelor destinate creşterii gradului de transparenţă în implementarea programelor de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria prin informarea corespunzătoare a publicului.
La conferinţă au participat reprezentanţi ai Autorității de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice din România), Secretariatului Comun, mass-media din România și Bulgaria şi reprezentanți ai beneficiarilor de finanţare din aria eligibilă.
Prin organizarea de astfel de evenimente, organismele de management ale Programului îşi propun să ofere un cadru pentru promovarea unora dintre proiectele de succes care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Programului, împărtășirea exemplelor de bune practici precum şi informarea despre stadiul implementării Programului și despre rezultatele obținute și așteptate.
Astfel, în cadrul Conferinţei, reprezentantii a două proiecte contractate în cadrul Programului au prezentat stadiul implementării si rezultatele obţinute până la acest moment:
– proiectul “Mediul de vizualizare interactiv al patrimoniului cultural român antic pentru zona transfrontalieră Bulgaria şi România”, cod: 15.2.1.038, implementat de Universitatea din Ruse “Angel Kanchev” în parteneriat cu Muzeul Regional de Istorie din Ruse şi Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie din Constanţa, cod: 15.2.1.038;
– proiectul “ Reţea E-bike Net”, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri – Vidin în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Vidin, Asociația Română pentru Industrie Electronică si Software – Oltenia Craiova şi Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii Calafat, cod: 15.1.1.006.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Comentariile sunt inchise.