Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui CONSTANTINESCU DUMITRU

Media 9:14 pm - 2 aprilie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui CONSTANTINESCU DUMITRU

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către CONSTANTINESCU DUMITRU, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Călărași.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, CONSTANTINESCU DUMITRU fiind informat, la datele de 26.07.2011 (confirmare de primire 02.08.2011), 22.10.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 14.11.2012, CONSTANTINESCU DUMITRU a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că DUMITRU CONSTANTINESCU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20.04.2011 – 29.06.2011, întrucât a deținut, simultan, următoarele funcții și calități:
– calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Lehliu – Gară, Județul Călărași, și calitatea de

Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Călărași, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.
– calitatea de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Călărași și funcția de administrator – membru în Consiliul de administrație al S.C. DRUMURI și PODURI S.A. Călărași, instituție subordonată Consiliului Județean Călărași, încălcând, astfel, dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

În perioada 25.06.2008 – 30.06.2011, CONSTANTINESCU DUMITRU a exercitat calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Lehliu – Gară, Județul Călărași.

În perioada 20.04.2011 – 29.06.2011, CONSTANTINESCU DUMITRU a exercitat calitatea de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Călărași.

Începând cu data de 17.10.2008, CONSTANTINESCU DUMITRU deține atât calitatea de asociat, cât și funcția de administrator al S.C. ECO STAR COM S.R.L.

De asemenea, începând cu data de 11.02.2010, CONSTANTINESCU DUMITRU deține funcția de administrator – membru în Consiliul de administrație al S.C. DRUMURI și PODURI S.A. Călărași.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 88, alin. (1), lit. d) și alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ”Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu (…) funcția de administrator, membru al consiliului de administrație (…) la (…) societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea (…) consiliului județean respectiv (…)”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 2 aprilie 2013

Comentariile sunt inchise.