Comunicat – ITM Calarasi

Media 12:56 pm - 2 februarie, 2018 0

În cadrul campaniei de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată care se desfăşoară în perioada 4 decembrie 2017 – 31 martie 2018, în data de 31.01.2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a organizat o întâlnire cu reprezentanţi ai angajatorilor din diverse domenii de activitate (comerţ, confecţii, transporturi etc.).
În cadrul întâlnirii au fost prezentate şi dezbătute următoarele aspecte:
– Principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;
– Prevederile legale privind timpul de muncă şi de odihnă;
– Dispoziţiile legale referitoare la contractul individual de muncă cu timp parţial, coroborate cu prevederile referitoare la obligaţia angajatorului de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat.
– Clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părţilor contractului de muncă.

p. Inspector Şef,
Ionela IORDAN

Lasă răspuns »