COMUNICAT DE PRESA – Aspecte privind recuperarea pierderii fiscale de către agenții economici

Media 8:49 pm - 20 aprilie, 2013 Comentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA – Aspecte privind recuperarea pierderii fiscale de către agenții economici

Direcția Generală a Finanțelor Publice Călărași, informează contribuabilii că, potrivit prevederilor art. 26 alin.1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
Prin excepție de la cele menționate mai sus, pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidența prevederilor menționate mai sus de la data la care au revenit la sistemul de impunere pe profit. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, după caz.
În scopul recuperării pierderii fiscale, contribuabilii care, începând cu 1 februarie 2013, aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor respectă și următoarele reguli de recuperare a pierderii fiscale:
• pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013 se recuperează potrivit prevederilor art. 26 din Codul Fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit, anul 2013 fiind considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi;
• pierderea fiscală din perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013 inclusiv, înregistrată de către un contribuabilul care, în această perioadă, a fost plătitor de impozit pe profit, se recuperează, potrivit prevederilor art. 26 din Codul Fiscal, de la data la care contribuabilul revine la sistemul de plată a impozitului pe profit, iar anul 2014 este primul an de recuperare a pierderii, în sensul celor 7 ani consecutivi;
• în cazul în care contribuabilul revine în cursul anului 2013, la sistemul de plată a impozitului pe profit potrivit art. 112^6 din Codul Fiscal, pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 februarie – 31 decembrie 2013, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenți anului 2013, și se recuperează potrivit art. 26 din Codul Fiscal, începând cu anul 2014, în limita celor 7 ani consecutivi. Perioada 1 februarie – 31 decembrie 2013 inclusiv nu este considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi.
La determinarea profitului impozabil/pierderii fiscale pentru perioada fiscală cuprinsă între 1 și 31 ianuarie 2013, contribuabilii vor recupera pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013, potrivit prevederilor art. 26 din Codul Fiscal. Anul 2013 este considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 sau 7 ani consecutivi, pentru contribuabilii care, în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2013, nu mai revin la sistemul de plată a impozitului pe profit.

Comentariile sunt inchise.