Comunicat de presă

Media 11:12 am - 11 decembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru Comunicat de presă

Pe parcursul anului 2015 s-a desfăşurat Acţiunea privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă, ţinând cont de modificările legislative în domeniu (regulamentele REACH şi CLP).

Obiectivele acţiunii au fost:

– prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale generate de expunerea lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi.

– monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenţi chimici periculoşi (directiva agenţi chimici – DAC, directiva cancerigeni şi mutageni – DCM şi Regulamentul nr. 1907/2006 REACH – înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor periculoase şi Regulamentul 1272/2008 CLP – clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor).

În data de 19.06.2015 în Sala de Şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc o întâlnire privind informarea şi conştientizarea agenţilor economici privind modificările legislative apărute în domeniul substanţelor chimice, la care au participat un număr de 19 agenţi economici care desfăşoară activitate pe raza judeţului Călăraşi.

În perioada 01.07 – 04.12.2015 s-au efectuat controale la 17 agenţi economici care deţin, manipulează, comercializează şi utilizează substanţe periculoase, fiind constatate un număr de 7 neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare a acestora. Au fost aplicate un număr de 7 sancţiuni contravenţionale, constând în avertismente şi amenzi în valoare de 5000 lei.

Cu ocazia controalelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi, agenţii economici au fost informaţi asupra modificărilor legislative apărute în domeniul substanţelor periculoase, asupra modului de utilizare în condiţii de siguranţă a acestora şi a măsurilor care trebuie luate pentru evitarea producerii de accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri profesionale.        

Răzvan Ilie MESEŞEANU

Inspector Şef

Comentariile sunt inchise.