COMUNICAT DE PRESĂ

Media 2:57 pm - 7 decembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 9-27.11.2015, în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale la agenţii economici care au ca obiect de activitate cod CAEN 56 – restaurante şi alte activităţi şi servicii de alimentaţie publică (baruri şi alte localuri în care se prestează activităţi de servire a băuturilor, cluburi de noapte, cafenele etc.) în urma cărora au fost obţinute următoarele rezultate:

1. Relaţii de muncă:

–   Numar angajatori controlaţi: 54;

–   Număr angajatori care practică muncă fără forme legale: 4

–   Număr persoane depistate care lucrează fără forme legale: 5, din care 1 femeie

–   Număr angajatori sancţionaţi: 10, din care 4 pentru faptele prevazute de art. 260. alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 republicată privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă.

–   Număr sancţiuni aplicate: 10, din care 4 amenzi aplicate pentru faptele prevazute de art. 260. alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 republicată privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, 4 amenzi şi 2 avertismente pentru încălcarea altor prevederi prevederi ale legislaţiei muncii.

–   Valoare amenzi: 53.600 lei, din care 50.000 lei pentru faptele prevazute de art. 260. alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 republicată privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă.

–   Număr măsuri dispuse: 69 (ex. respectarea prevederilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 republicată – încheiere în formă scrisă a contractului individual de muncă, respectarea prevederilor referitoare la contractele cu timp partial de munca, evidenta corecta a orelor de muncă, respectarea prevederilor referitoare la repausul săptămânal, respectarea prevederilor art. 3 si 4 din HG 500/2011).

2. Securitate şi sănătate în muncă:

–   Numar angajatori controlaţi: 46;

–   Număr angajatori sancţionaţi: 41

–   Număr sancţiuni aplicate: 79, din care 4 amenzi contravenţionale în valoare de 20000 lei.

Număr neconformităţi constatate: 79 (ex. nu au fost luate toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, nu au fost luate măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informaţii adecvate privind utilizarea echipamentelor de muncă, substanţele chimice utilizate în activitatea de curaţenie nu erau

etichetate corespunzător, nu s-a stabilit prin fişa postului atribuţiile şi responsabilităţile pe linie de securitate a muncii, lipsă semnalizare luminoasă la ieşirile în caz de urgenţă, etc.).

În perioada 9-21.11.2015, în baza Ordinului nr. 254/05.11.2015 al Prefectului Judeţului Călăraşi au fost desfăşurate acţiuni împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BARBU ŞTIRBEI” al Judeţului Călăraşi, ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Călăraşi şi ai Inspectoratului de Jandarmi ai Judeţului Călăraşi.   

Inspector şef

Răzvan Ilie MESEŞEANU

Comentariile sunt inchise.