CAMERA DE CONTURI CĂLĂRAŞI – Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit

Media 1:30 pm - 9 octombrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru CAMERA DE CONTURI CĂLĂRAŞI – Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit

Camera de Conturi Călăraşi a constatat o serie de abateri în urma acțiunilor de audit realizate în mai multe instituţii publice din judeţul Călăraşi. Acţiunile de audit au fost efectuate în perioada 05.05 – 27.06.2014.

Mai jos vă punem la dispoziţie sinteza rezultatelor acţiunilor de audit desfăşurate în aceea perioadă după cum urmează:

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATJ CALARASI

UATJ Calarasi

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATM CĂLĂRAŞI

UATM Calarasi

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATM OLTENITA

UATM Oltenita

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATO BUDESTI

UATO Budesti

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATO FUNDULEA

UATO Fundulea

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATO LEHIU GARA

UATO Lehliu Gara

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC BORCEA

UATC Borcea

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC CASCIOARELE

UATC Cascioarele

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC CHIRNOGI

UATC Chirnogi

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC DRAGOS VODA 

UATC Dragos Voda

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC FRUMUSANI

UATC Frumusani

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC GRADISTEA

UATC Gradistea

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC GURBANESTI

UATC Gurbanesti

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC ILEANA

UATC Ileana

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC LEHIU

UATC Lehliu

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC LUICA

UATC Luica

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC LUPSANU

UATC Lupsanu

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC NANA

UATC Nana

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC PERISORU

UATC Perisoru

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC RADOVANU

UATC Radovanu

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC ROSETI

UATC Roseti

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC SOHATU

UATC Sohatu

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC TAMADAU MARE

UATC Tamadau Mare

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC VILCELELE

UATC Vilcelele

Sinteza rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la UATC VLAD TEPES

UATC Vlad Tepes

 

Vezi şi principalele abateri de la legalitate şi regularitate care au determinat producerea de prejudicii descrise în raportul privind finanţele publice locale pe anul 2013 la nivelul judeţului Călăraşi al Camerei de Conturi Călăraşi.
 
1) Abaterea: Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare cu nerespectarea prevederilor legale.
A fost constatată la: U.A.T.C. Tămădău Mare, UATC Grădiştea, Liceul tehnologic “Constantin George Călinescu” Grădiştea , U.A.T.C. Lehliu.
 
a) Nu au fost respectate prevederile: art. 2, alin. (2), lit. a) şi c), art. 6, art. 9, alin. (1), art. 10 şi art. 11 din Legea nr.82/1991, republicată şi actualizată; pct. 1.2 din OMFP nr.1.917/ 2005, actualizat, întrucât a fost efectuată plata nelegală a unor servicii facturate pentru perioada februarie 2013-iunie 2014, în baza Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii financiar-contabile cu ACOR-Filiala Călăraşi, deşi entitatea verificată a avut şi are organizat un compartiment financiar-contabil, prevăzut cu două posturi de execuţie, valoarea prejudiciului fiind de 12 mii lei (U.A.T.C. Tămădău Mare);
 
b) Nu au fost respectate prevederile: pct.1, pct. 2, pct. 3 şi pct. 4 din Anexa nr.1 la OMFP nr. 1.792/2002, actualizat; art. 2, alin. (1), art. 6, art 9, alin. (1), art.11 şi art. 16 din Legea nr. 82/1991, republicată şi actualizată; art.14, alin. (4 ) şi art. 54 din Legea nr. 273/2006, actualizată; art. 124^1 din OG nr. 92/2003, republicată şi actualizată, întrucât a fost efectuată plata nelegală către Asociaţia Comunelor din Romania- Filiala Călăraşi, a contribuţiilor salariale, în condiţiile în care salariatul ACOR nu a fost prezent la locul de muncă şi nici nu a efectuat în anul 2014 activităţi în cadrul compartimentului financiar-contabil valoarea prejudiciului fiind de 7 mii lei (U.A.T.C. Tămădău Mare);
 
c) Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (2) şi (3), art. 23, alin. (1) şi (2), lit. c), art. 54, alin. (6) din Legea nr. 273/2006, actualizată; alin. (1), pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 4 şi pct. 5 din Anexa nr.1 la OMFP nr.1792/2002, actualizat; art. 1, art. 2, alin. (1), lit. b), art. 3, alin (3) din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, actualizată; art. 11 din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, actualizată, întrucât a fost constatată efectuarea unor cheltuieli nelegale reprezentând „servicii medicale medicină şcolară”, efectuate în baza facturilor nr. 14/09.07.2013 (emisă în baza contractului de prestări servicii nr. 3861/29.08.2011, încheiat între C.M.I. Popescu Otilia Simona şi Comuna Grădiştea) şi nr. 15/09.07.2013 (emisă în baza contractului de prestări servicii nr. 4206/10.09.2012, încheiat între C.M.I. Popescu Otilia Simona şi Comuna Grădiştea), valoarea prejudiciului fiind de 2 mii lei (UATC Grădiştea);
 
d) Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (2) şi (3), art. 23, alin. (1) şi (2), lit. c) din Legea nr. 273/2006, actualizată; art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi actualizată; alin. (1), pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 4 şi pct. 5 din Anexa nr.1 la OMFP nr. 1.792/2002, actualizat; art. 1 şi art. 2 din Instrucţiunile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 2/2011, întrucât s-a constatat efectuarea de plăţi nelegale reprezentând cheltuieli generate de naveta personalului didactic şi contravaloarea deconturilor de transport al personalului didactic şi didactic auxiliar pe anul 2013, valoarea prejudiciului fiind de 2 mii lei (Liceul Tehnologic „Constantin George Călinescu” Grădiştea); e) Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (2) şi (3), art. 23, alin. (1) şi (2), lit. c), art. 54, alin. (6) din Legea nr. 273/2006, actualizată; alin. (1), pct.1, pct. 2, pct. 3, pct. 4 şi pct. 5 din Anexa nr.1 la OMFP nr.1.792/2002, actualizat; art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi actualizată; Cap. I, pct. 1.4.1 alin (2) din OMFP nr. 1917/2005, actualizat, întrucât: – în perioada 2011-2013, de la Titlul II, „Bunuri şi servicii”, art. 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”, entitatea a efectuat cheltuieli neprevăzute de legislaţia în vigoare, reprezentând „hrană”, conform descrierii din facturile furnizate de către SC Maly Rom SRL, valoarea prejudiciului fiind de 42 mii lei (U.A.T.C. Lehliu);
– în perioada 2011-2013, de la Titlul II „Bunuri şi servicii”, art. 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”, entitatea a efectuat plăţi nelegale reprezentând asigurări de viaţă cu capitalizare, încheiate între SC Grawe România Asigurare SA, în calitate de asigurator şi Primăria Lehliu, în calitate de contractant, atât pentru toţi angajaţii UATC Lehliu, cât şi pentru 3 persoane fizice neautorizate care nu erau angajate prin contracte de prestări servicii la această entitate, valoarea prejudiciului fiind de 31 mii lei (U.A.T.C. Lehliu).
 
2) Abaterea: Plăţi peste normele, cotele sau baremurile legale.
A fost constatată la: Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi, Colegiul Naţional”Barbu Ştirbei” Călăraşi.
 
a) Nu au fost respectate prevederile: art. 3, alin. (1), lit. b) şi c), alin. (2), Anexa 2.10, cap. IV, pct. 1 din HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată; art. 14, alin. (2) şi (3), art. 23, alin. (1) şi (2), lit. c), art. 54, alin. (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006, actualizată; art. 6 şi art. 11 din Legea nr. 82/1991, republicată şi actualizată; alin. (1), pct. 1, pct. 2, pct. 3 şi pct. 4 din Anexa nr.1 la OMFP nr.1.792/2002, actualizat, întrucât conform Situaţiilor de plată/Devize întocmite pentru lucrările efectuate, s-a constatat că au fost calculate, facturate şi acceptate la plată:
– o cotă de profit de 10%, contrar prevederile standarului de cost care stabilea un nivel maxim al profitului de 5%, valoarea prejudiciului fiind de 1 (una) mie lei (Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi);
– cheltuieli indirecte de 10,5%, contrar prevederile standarului de cost, care stabilea un nivel maxim al cheltuielilor indirecte de 10%, valoarea prejudiciului fiind de 1 (una) mie lei (Colegiul Naţional”Barbu Ştirbei” Călăraşi).
 
3) Abaterea: Nerespectarea regulamentului operaţiunilor cu numerar şi a termenului decontărilor avansurilor cu numerar. 
A fost constatată la U.A.T.C. Tămădău Mare.
 
Nu au fost respectate prevederile: art. 4, art. 5, art. 9, art. 16, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 40, art. 41, art. 46, art. 50 şi art. 52 din Decretul nr. 209/197, actualizat; pct.5.4.6 şi 5.6.1 din OUG nr.146/2002; cap.I, pct. 1.1. şi pct.1.4.1 din OMFP nr. 1.917/2005, actualizat, întrucât s-a constatat neînregistrarea în contabilitate şi nedepunerea în totalitate, la Trezoreria Lehliu Gară, a numerararului încasat de la contribuabili şi a numerarului ridicat din conturi şi neutilizat pentru plata ajutoarelor sociale de încălzirea locuinţei, indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi indemnizaţiilor consilierilor locali, valoarea prejudiciului fiind de 10 mii lei.
 
4) Abaterea: Plăţi efectuate fără a exista angajament legal încheiat cu beneficiarul plăţii.
A fost constatată la U.A.T.C. Lehliu.
 
Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (2) şi (3), art. 23, alin. (1) şi (2), lit. c), art. 54, alin. (6) din Legea nr. 273/2006, actualizată; alin. (1), pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 4 şi pct. 5 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.1.792/2002, actualizat; art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi actualizată; Cap. I, pct. 1.4.1, alin (2) din Ordinul nr. 1.917/2005, actualizat, întrucât în perioada 2011-2013, de la Titlul II, „Bunuri şi servicii”, art. 20.01.30, UATC Lehliu a efectuat plăţi exclusiv pe state de salarii pentru 5 persoane fizice neautorizate, care nu erau angajate ale entităţii auditate, la „funcţie” având precizat „prestator” sau „paznic”. Acesta nu au avut la bază un angajament legal încheiat cu beneficiarii plăţilor, respectiv contracte de prestări servicii şi nici pontaje zilnice. Entitatea a plătit atât contribuţiile angajatului cât şi toate contribuţiile angajatorului, valoarea prejudiciului fiind de 105 mii lei.
 
5) Abaterea: Stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor şi a altor drepturi acordate funcţionarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcţii de conducere şi personalului care ocupa funcţii de demnitate publică.
A fost constatată la: Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi, Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi, U.A.T.C. Tămădău Mare, U.A.T.C. Grădiştea, Şcoala Gimnazială nr. 1 Ileana.
 
a) Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 273/2006, actualizată; pct.3 al notei de la lit. d) a cap. IA din anexa I din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată; art.14, alin. (1-3) din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată şi actualizată, întrucât în perioada iunie 2011-mai 2014, veniturile salariale ale unor angajaţi ai instituţiei, care nu aveau calitatea de poliţist local, au fost stabilite în cuantum mai mare decât nivelul legal al acestora, prin adăugarea la salariul de bază a sporului care se acordă numai poliţiştilor locali. De acest spor au beneficiat în mod nelegal următoarele categorii de personal: persoanele din cadrul serviciului resurse umane, salarizare şi contabilitate; persoanele care ocupau funcţia de guard în cadrul compartimentului ”Ordine, linişte publică şi paza bunurilor”, valoarea prejudiciului fiind de 27 mii lei (Direcţia Poliţia Locală Călăraşi);
 
b) Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (2) si (3), art. 23, alin. (1) si (2), lit. c), art. 54, alin. (5) si (6) din Legea nr. 273/2006, actualizată; art. 5, Anexa 4, pct. 3 din Lgea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învaţământ, actualizată, întrucât pentru funcţia de secretar şef a fost calculată şi acordată necuvenit indemnizaţie de conducere aplicată în procent de 25% la salariul de încadrare, contrar procentului de 20% stabilit la punctul 3 ”Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ” din Anexa 4 la Legea nr. 63/2011, valoarea prejudiciului fiind de 2 mii lei (Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi);
 
c) Nu au fost respectate prevederile: alin. (1) și (2) şi art. 30, alin. (1) din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art.10 din OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar; Art. 14, alin. (2) şi (3), art. 23, alin. (1) din Legea nr.273/2006, actualizată, întrucât s-au efectuat plăţi salariale nelegale reprezentând spor de dispozitiv de 25% la salariul de bază, valoarea prejudiciului fiind de 116 mii lei. (Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Călăraşi);
 
d) Nu au fost respectate prevederile: art.1, alin (1) şi (2), art. 30, art. 11 din Anexa III din Legea nr. 330/2009; art.10 din O.U.G. nr. 1/2010; art.1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, actualizată; art. 39 din Legea-cadru nr. 284/2010, actualizată; Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; art. 14 şi art. 23 din Legea nr. 273/2006, actualizată, întrucât s-a efectuat angajarea, ordonanţarea şi plata nelegală a unor cheltuielil de personal pentru perioada 01.01.2013-iunie 2014 şi anume: spor de dispozitiv în procent de 25%, suplimente salariale în procent de 30%, spor de 25% pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Valoarea prejudiciului este de 93 mii lei. (U.A.T.C. Tămădău Mare);
 
e) Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (2) şi (3), art. 23, alin. (1) şi (2), lit. c), art. 54, alin. (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006 , întrucât s-a acordat în mod necuvenit sporul pentru activitatea de control financiar preventiv propriu, deoarece la nivelul entităţii nu s-a organizat şi nu s-a efectuat activitatea de control financiar preventiv propriu, valoarea prejudiciului fiind de 7 mii lei (U.A.T.C. Grădiştea); f) Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1) şi (2), lit. c) din Legea nr. 273/2006, actualizată; art. 14, alin. (1) şi (2), art. 21 din Legea nr. 284/2010, actualizată; pct. I, lit. B din Anexa la Ordinul comun MMFPS şi MFP nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010, întrucât pentru un număr de 6 persoane din categoria personalului nedidactic, având încadrarea de „îngrijitor”, au fost calculate şi acordate necuvenit drepturi salariale reprezentând „spor de penibil”, valoarea prejudiciului fiind de 6 mii lei (Şcoala Gimnazială nr. 1 Ileana).
 
6) Abaterea: Nu au fost respectate prevederile legale privind acordarea şi regularizarea avansurilor pentru achiziţii de bunuri sau executarea de lucrări.
A fost constatată la: U.A.T.C. Lehliu, U.A.T.C. Tămădău Mare, U.A.T.C.Vlad Ţepeş.
 
Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (2) si (3), art. 23, alin. (1) și (2), lit. c), art. 54, alin. (5), (6), 8), (9), (10) din Legea nr. 273/2006, actualizată; art. 124^1, alin. (1) și (2) din OG nr. 92/2003, republicată şi actualizată; alin. (1, pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 4 şi pct. 5 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.1.792/2002, actualizat; art. 6 din Legea nr. 82/1991, republicată şi actualizată; Cap. I, pct.1.4.1 alin (2) din Ordinul nr. 1.917/2005, actualizat, întrucât s-a efectuat plata în avans către SC Protan SA, conform prevederilor contractelor încheiate. Obiectului acestora îl constituie „neutralizarea subproduselor de origine animală”. Deşi plăţile în avans nu au fost justificate prin servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, entitatea nu a procedat la recuperarea avansurilor şi nici la perceperea majorărilor de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, conform prevederilor legale în vigoare. Au fost calculate majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare. Valoarea prejudiciului este de 4 mii lei la U.A.T.C. Lehliu, 3 mii lei la U.A.T.C. Tămădău Mare şi de 3 mii lei la U.A.T.C.Vlad Ţepeş.
 
7) Abaterea: Nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de carburanţi, de materiale de întreţinere, asigurări auto, parc auto.
A fost constatată la U.A.T.C. Tămădău Mare.
 
Nu au fost respectate prevederile: pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 4 şi pct. 5 din Anexa nr.1 la Ordinul nr. 1.792/2002, actualizat; art. 2, alin. (1), art. 6, art. 9, alin. (1), art. 11 şi art. 16 din Legea nr. 82/1991, republicată şi actualizată; art.14, alin. (4 ) şi art. 54 din Legea nr. 273/2006, actualizată; art. 124^1 din OG nr.92/2003, republicată şi actualizată; art. 5 şi art.8 din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, actualizată, întrucât deşi entitatea nu deţine autovehicule în stare de funcţionare, în cursul anului 2013 s-a achiziţionat cantitatea totală de 1031,2 1 litri de motorină şi 1691,62 litri de benzină şi s-a efectuat înregistrarea cheltuielilor şi plata parţială a facturilor emise în anul 2013, fără respectarea normativelor de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice. Valoarea prejudiciului este de 10 mii lei.
 
8) Abaterea: Efectuarea de cheltuieli cu bunuri şi servicii fără contraprestaţie (bunuri, lucrări, servicii nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită).
A fost constatată la: U.A.T.C. Tămădău Mare, Şcoala Gimnazială nr.1 Tămădău Mare.
 
Nu au fost respectate prevederile: pct. 1, pct. 2, pct. 3, pct. 4 şi pct. 5 din Anexa nr.1 la Ordinul nr. 1.792/2002, actualizat; art. 2, alin. (1), art. 6, art. 9, alin. (1), art.11 si art. 16 din Legea nr. 82/1991, republicată şi actualizată; art.14, alin. (4 ) şi art. 54 din Legea nr. 273/2006, actualizată; art. 124^1 din OG nr.92/2003, republicată şi actualizată, întrucât: – S-a efectuat plata nelegală a unor servicii informatice facturate, fără documente justificative, fără respectarea prevederilor contractuale şi fără recepţia serviciilor prestate, şi anume: plata nelegală a unor servicii informatice către SC Compania de Contabilitate SRL, plata serviciilor lunare de mentenanţă către SC Magnify Sight SRL şi către SC Adicom Soft SRL, valoarea prejudiciului fiind de 25 mii lei. (U.A.T.C. Tămădău Mare);
– S-a efectuat plata nelegală a unor lucrări neexecutate de SC IULYCONS SRL Olteniţa, pentru realizarea obiectivului ,,Consolidare şi remodelare clădire existentă, extindere orizontală şi verticală P+EM". Au fost executate lucrări în baza unei situaţii de lucrări întocmită în calitate de ,,contractant", deşi până la data controlului, nu a fost încheiat nici un angajament legal (contract de lucrări), din care să rezulte drepturile şi obligaţiile părţilor. Situaţia de lucrări (devizul) nu este confirmată de beneficiarul lucrărilor şi nici nu s-a întocmit proces verbal de recepţie a lucrărilor facturate. Valoarea prejudiciului este de 25 mii lei. (U.A.T.C. Tămădău Mare);
– S-a efectuat plata cantităţii de 9 mc de cherestea facturată de SC MARCONSTRUCT SRL Olteniţa, dar care nu a fost livrată/recepţionată până la data auditului, valoarea prejudiciului fiind de 8 mii lei (U.A.T.C. Tămădău Mare);
– În anul 2013 au fost efectuate plăţi nelegale din creditele deschise pentru activitatea de învăţământ, pentru cheltuieli angajate în anul 2012 de UATC Tămădău Mare, valoarea prejudiciului fiind de 3 mii lei (Şcoala Gimnazială nr.1 Tămădău Mare);
– În anul 2012 au fost efectuate plăţi din creditele deschise din bugetul local, pentru cheltuielile de capital privind dotarea grădiniţei, pentru bunuri facturate şi nerecepţionate în anul 2011, care au fost înregistrate în gestiune în anul 2012 (conform listelor de inventariere) şi în evidenţa financiar-contabilă în anul 2013, dar care nu se regăsesc în totalitate în dotarea entităţii, valoarea prejudiciului fiind de 27 mii lei (Şcoala Gimnazială nr.1 Tămădău Mare).
 
9) Abaterea: Decontarea eronată a cheltuielilor de transport (mijloacele de transport utilizate, distanta şi funcţia pe care o deţine persoana care efectuează deplasarea).
A fost constatată la U.A.T.C. Tămădău Mare.
 
Nu au fost respectate prevederile: art.16 din HG nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, actualizată; art. 35 din Decretul nr. 209/1976, actualizat; pct. 4 din Anexa nr.1 la Ordinul nr.1792/2002, actualizat, întrucât s-a efectuat plata cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală, fără respectarea prevederilor HG nr. 1.860/2006, actualizată, deoarece: pentru deplasarea cu autoturismul proprietate personală nu s-a obţinut aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, iar pentru cheltuielile de transport cu autoturismul proprietate personală nu s-a stabilit contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă. Valoarea prejudiciului este de 2 mii lei.
 
10) Abaterea: Nerespectarea condiţiilor legale de acordare a ajutoarelor de încălzire.
A fost constatată la: U.A.T.O. Lehliu Gară , U.A.T.C. Grădiştea.
 
Nu au fost respectate prevederile: art. 18, alin. (2) şi (3) din OUG nr. 70/31.08.2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată; art. 5, alin. (3) şi (4) şi Anexa 2 la HG nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor, actualizată; art. 29, alin. (1, 5 și 6) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, actualizată, întrucât:
– au fost acordate nelegal subvenţii pentru încălzirea locuinţei în sumă totală de 7 mii lei, unor beneficiari care, prin cererile pe propia răspundere, nu au declarat că deţin depozite bancare cu o valoare de 3 mii lei, valoarea prejudiciului fiind de 7 mii lei (U.A.T.O. Lehliu Gară);
– a fost acordată nelegal alocaţie pentru susţinerea familiei unor beneficiari care nu şi-au îndeplinit obligaţia de achitare a impozitelor şi taxelor faţă de bugetul local;
– au fost acordate nelegal ajutoare pentru încălzirea locuinţei unor beneficiari care deţineau bunuri cuprinse în lista bunurilor care conduceau la excluderea acordării acestor ajutoare, valoarea prejudiciului fiind de 7 mii lei (U.A.T.C. Grădiştea).
 
11) Abaterea: Principiile şi practicile managementului entităţii auditate nu au asigurat minimizarea costului resurselor alocate unui program/proiect/proces sau unei activităţi.
A fost constatată la: Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
 
Nu au fost respectate prevederile: art. 23 din Legea 273/2006, actualizată; OMFP nr. 1.792/2002, actualizat; clauzele prevăzute la art. 9 şi art.19 din Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 198/324 LOCAL 17.08.2010 încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii informaţionale prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), întrucât a foat achiziţionat programul informatic “EasyHospital”, deşi există un program informatic achiziţionat prin contractul de finanţare nerambursabilă nr. 198/324 LOCAL 17.08.2010, încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”, a cărui utilizare este obligatorie până în luna august 2017. Valoarea prejudiciului este de 45.920 lei.
 
12) Abaterea: Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziţie publică referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate/lucrărilor executate/serviciilor prestate şi/sau la termenele stabilite.
A fost constatată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
 
Nu au fost respectate prevederile: art. 14, alin. (3), art. 23, alin. (1) şi (2), lit. c), art. 48, alin. (2), art. 54, alin (5) şi (6) din Legea nr. 273/2006, actualizată; art. 6, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată şi actualizată; pct. 2, pct. 3, pct. 4 din Anexa 1 la Ordinul nr. 1.792/2002, actualizat; art.7, art.14, lit. b), d), e; art. 15 din HG nr. 273/1994, actualizată, întrucât la realizarea obiectivului de investiţii ”R.K. Modernizarea şi refuncţionalizarea secţiilor de Oncologie şi Cardiologie din cadrul Spitalului Jud. de Urg. Călăraşi”, nu au fost respectate prevederile contractului nr. 19825/31.10.2011 încheiat între SJU Călăraşi şi SC CONFORT SA Călăraşi, în sensul că prin borderoul situaţii de lucrări pe luna octombrie 2012 (cardiologie) şi prin borderoul situaţii de lucrări pe luna octombrie 2012 (oncologie), au fost solicitate la decontare şi achitate, cantităţi/materiale care nu se regăsesc pe teren. Astfel, pentru realizarea acestor lucrări, contrar prevederilor articolului de deviz oferta ”Glafuri interioare – elemente liniare de marmură, granit, piatra”, în realitate au fost utilizate materiale de o calitate inferioară (faianţă/gresie), valoarea prejudiciului fiind de 6 mii lei.
 
13) Abaterea: Efectuarea de plăţi pentru produse/lucrări/servicii, neexecutate/ nerecepţionate/în cantitatea facturată şi plătită.
A fost constatată la: U.A.T.C. Lupşanu, Şcoala Gimnazială nr.1 Radu Vodă, Lupşanu, U.A.T.C. Perişoru.
 
Nu au fost respectate prevederile: pct.1, pct. 2, pct. 3 şi pct.4 din Anexa nr.1 la OMFP nr. 1792/2002, actualizat; art. 20, alin. (1), lit. h), art. 51, alin. (3) şi art. 54, alin. (5), (6) şi (10) din Legea nr. 273/2006, actualizată, întrucât: – a fost efectuată plata nelegală la data de 30.07.2013, a lucrărilor facturate şi neexecutate până în prezent, la obiectivul de investiţii ,,Lucrări de modernizare, întreţinere şi reparaţii străzi în comuna Lupşanu-conform Deviz ofertă şi Situaţia de plată nr. 1/2013: str.Cornişei, str.Cucului, str.Zorilor şi str. Libertăţii", de către SC TELPRON COMEX SRL Cuza Vodă, în sensul că nu s-a executat cantitatea înregistrată în situaţiile de lucrări, situaţii care au fost semnate doar de către ordonatorul principal de credite şi de către reprezentantul constructorului. Valoarea prejudiciului este de 57 mii lei (U.A.T.C. Lupşanu);
– a fost efectuată plata nelegală la data de 30.07.2013, a lucrărilor facturate şi neexecutate până în prezent la obiectivul de investiţii: ,,Alimentare cu apă potabilă în Comuna Lupşanu", de către SC PICON SRL Călăraşi, în sensul că nu s-a executat cantitatea înregistrată în situaţiile de lucrări (anexate facturilor), situaţii care au fost semnate doar de către dirigintele de şantier şi de către reprezentantul constructorului. Valoarea prejudiciului este de 23 mii lei (U.A.T.C. Lupşanu);
– a fost efectuată plata nelegală la data de 08.06.2011, a lucrărilor facturate şi neexecutate până în prezent, la obiectivul de investiţii: ,,Amenajare teren sport în satul Nucetu, Comuna Lupşanu ", de către SC TELPRON COMEX SRL Cuza Vodă, în sensul că la faţa locului nu se regăsesc toate articolele de deviz (stâlpi metalici), la cantitatea şi calitatea înregistrată în situaţiile de lucrări, care au fost semnate doar de către ordonatorul principal de credite şi de către reprezentantul constructorului. Nu s-a realizat recepţia finală a lucrărilor executate. Valoarea prejudiciului este de 4 mii lei (U.A.T.C. Lupşanu);
– a fost efectuată plata unor lucrări nerealizate de către furnizorul SC TELPRON COMEX SRL Cuza Vodă, la obiectivul de investiţii "Amenajare teren sport–Şcoala Plevna”. Astfel, deşi conform situaţiei de lucrări s-a facturat plantarea unui număr de 51 buc. stâlpi metalici pentru gard, faptic au fost plantate doar 37 buc. profile verticale (40x30x1,5), valoarea prejudiciului fiind de 2 mii lei (Şcoala Gimnazială nr.1 Radu Vodă, Lupşanu);
– în situaţiile de plată decontate în perioada 2011-2013, contribuţia la fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale a fost calculată eronat, prin aplicarea unei cote de 8,5% asupra valorii manoperei directe, în condiţile în care OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prevede că această contribuţie se calculează pe baza unui procent de 0,85%. Au fost decontate nejustificat cheltuielile aferente unei suprafeţe de 152 mp îmbrăcămite asfaltică, nerealizată în fapt, dar introdusă în situaţiile de lucrări decontate în anul 2013. Valoarea prejudiciului este de 37 mii lei (U.A.T.C. Perişoru).
 
Cauzele care au condus la producerea abaterilor constatate sunt:
– Nerespectarea prevederilor legale referitoare la normativul de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme;
– Nerespectarea responsabilităţilor în administrarea fondurilor publice în condiţii de eficienţă;
– Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, prin necunoaşterea, neaplicarea şi neurmărirea prevederilor din contractele de concesiune/închiriere de către funcţionarii publici care prin atribuţiunile din fişele posturilor ar trebui să conducă evidenţa contractelor şi să stabilească drepturile de creanţă;
– Interpretarea eronată a prevederilor legale ce reglementează acordarea drepturilor salariale ale personalului;
– Funcţionarea defectuasă a formelor de control intern.

 

 

Comentariile sunt inchise.