C.A.B. a decis că fostul consilier local, Simion Paul s-a aflat în stare de incompatibilitate

Media 10:32 pm - 14 noiembrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru C.A.B. a decis că fostul consilier local, Simion Paul s-a aflat în stare de incompatibilitate

Curtea de Apel București (C.A.B.) a respins cererea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate (A.N.I.) depusă de fostul consilier local Simion Paul (PRM), prin care se constatase încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților.

Potrivit A.N.I., Simion Paul s-a aflat în stare de incompatibilitate ca urmare a încheierii, pe perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al muncipiului Călărași, a unui contract de procurare produse, în valoare totală de 9.999,57 lei, între S.C. ȘTEF S.R.L. (societate în cadrul căreia Simion Paul are calitatea de asociat) și Primăria municipiului Călărași, încălcând, astfel, prevederile art. 90, alin. (1) și (2) și art. 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare.

Conform legii, persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

În prezent, Simion Paul nu mai deține funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Călărași.

Soluția Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Comentariile sunt inchise.