Beneficiarii POS DRU vor putea solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectelor cu maximum opt luni

Media 8:19 am - 27 decembrie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Beneficiarii POS DRU vor putea solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectelor cu maximum opt luni

Perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) ar putea fi prelungită cu cel mult opt luni, potrivit unui proiect de Ordin publicat de Autoritatea de Management POS DRU pentru consultare publică. Implementarea proiectelor urmează să fie extinsă la cererea beneficiarilor, prin încheierea unui act adițional cu Autoritatea de Management POS DRU. Conform proiectului de Ordin comun al ministrului Fondurilor Europene și al ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, perioada de implementare urmează să fie extinsă cu patru luni în cazul proiectelor de tip grant, cele cu valori mai mici de 0,5 milioane de euro, respectiv cu până la opt luni în cazul proiectelor de tip strategic, adică cele cu valori între 0,5 milioane de euro și 5 milioane de euro. Totodată, bugetele proiectelor vor putea fi modificate prin realocarea a maximum 20% din total între liniile bugetare, cu posibilitatea de extindere a  planului de activități, în limita bugetul alocat inițial.

Perioada de implementare poate fi extinsă doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a fost depusă cel puțin o cerere de rambursare, situațiile care au condus la necesitatea modificării contractului de finanțare nu sunt din culpa beneficiarilor, indicatorii de rezultat au fost îndepliniți în proporție de minimum 30%, iar beneficiarul dovedește ca respectat condițiile inițiale prevăzute în ghidul solicitantului aplicabil.  Autoritatea de Management POS DRU le poate interzice beneficiarilor care nu îndeplinesc indicatorii stabiliți în contractele de finanțare nici la finalul perioadei extinse de implementare să depună noi cereri de finanțare timp de doi ani.

Totodată, proiectul de Ordin va permite prelungirea cu trei luni a perioadei în care mai pot fi depuse cereri de rambursare, atât în cazul proiectelor de tip grant cât și pentru cele de tip strategic. Suplimentar, beneficiarii care au depus ultima cerere de rambursare pentru a respecta termenul impus de contractul de finanțare, dar nu au inclus toate cheltuielile eligibile, vor putea să mai depună încă doua cereri de rambursare a sumelor eligibile.

Comentariile sunt inchise.