AVOCATUL BĂBEANU IULIA-ANDREA DIN BAROUL BUCUREȘTI, ÎNCALCĂ LEGEA PENTRU CĂ AȘA „DECIDE” DIRECTOAREA DE LA ZOO BLEBEA VALENTINA GEORGIANA  – PARTEA I

Media 10:03 am - 13 august, 2022 0

În baza comunicatului de presă publicat potrivit art.7 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2004, pe site-ul Complexului de Agrement Dumbrava Călărași, la data de 12.08.2022, ora 10,00, jurnalistul Media Călărași a dat curs invitației adresată PRESEI de directoarea Blebea Valentina Georgiana, „de a participa la cercetarea disciplinară privind nerespectarea atribuțiilor de serviciu a unui angajat”.

Vezi comunicatul de presă emis pentru data de 12.08.2022:

Download (PDF, 224KB)

Precizăm că, avocata Băbeanu Iulia – Andrea, „împuternicită” alături de colaboratoarea ei, de către directoarea complexului prin Decizia nr.18/08.08.2022, să efectueze cercetarea disciplinară a angajatului la data de 12.08.2022, anterior începerii activităților specifice, a adus la cunoștința jurnaliștilor condițiile „participării”, dar care nu au fost agreate de toți cei prezenți, motiv pentru care doar cel de la Media Călărași, menționat și în procesul verbal încheiat la această dată, a fost singurul reprezentant al mass media, care „a asistat” la activitatea de cercetare disciplinară, fiind unul dintre jurnaliștii care au adus la cunoștința opiniei publice, o parte din dezvăluirile făcute de salariații de la ZOO, pentru care se urmărește să fie concediat disciplinar doar unul dintre ei, a cărui identitate avem obligația să o protejăm.

Subliniem că, în comunicatul de presă apare o informare contrară legii, fiind evident că un jurnalist nu poate „participa”, în sensul de a se „implica” în procedura de cercetare a unui salariat pentru „nerespectarea atribuțiilor de serviciu”, chiar dacă pentru noi a existat tentația de a interveni și de a le atrage atenția celor două avocate că încalcă flagrant legea, plecând chiar de la comunicatul publicat de directoarea complexului, deși legea prevede că avocatele erau obligate să invite presa, comunicat în raport de care am observat că salariatul este deja declarat vinovat, dovadă că se menționează obiectul cercetării ca fiind „nerespectarea atribuțiilor de serviciu”, și nu „existența indiciilor privind posibila încălcare a atribuțiilor de serviciu”, cum ar fi fost corect.

Cum invitația adresată „PRESEI” nu a fost una exclusivistă, fiind adresată tuturor jurnaliștilor interesați, precizăm că am verificat dispozițiile art.7 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2004 invocate ca temei legal de directorul complexului, ocazie cu care am constatat că „PRESA” a fost invitată, în realitate, la cererea salariatului cercetat disciplinar, pentru că mass media este calificată prin lege, ca fiind o garanție și un mijloc de protecție a acestuia în fața comisiei de disciplină, în calitatea lui de avertizor în interes public, care se va numi avertizor de integritate după ce Parlamentul României va transpune în lege Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția avertizorilor, fiind retrimisă la Parlament de către Președintele României, după ce Curtea Constituțională a României a dat undă verde Legii privind avertizorii de integritate.

Până va fi adoptată noua lege, precizăm că, în vigoare se află Legea nr.571/2004, pe care cele două avocate sunt obligate să o respecte, sub sancțiunile prevăzute de lege pentru cercetarea nelegală a avertizorului în interes public și dezvăluirea identității lui, fiind dovedit astfel și abuzul directoarei complexului, care urmărește să concedieze disciplinar un avertizor pentru fapte calificate de lege ca fiind avertizări în interes public.

Așadar, în calitatea conferită de lege mass mediei și după ce am asistat la 12.08.2022 la activitatea de cercetare disciplinară a salariatului a cărui identitate nu o putem dezvălui conform art.7 alin.2 din Legea nr.571/2004, constatând și că este supus unor abuzuri care au fost puse în discuția avocatelor, în prezența noastră, de către apărătorul ales al avertizorului, precizăm că avem obligația legală să îi oferim și noi protecție prin toate mijloacele legale, deoarece legea prevede clar și concis că avertizorul în interes public nu poate fi sancționat disciplinar, urmând să revenim asupra acestei probleme.

De altfel, din actele aflate la dosarul de cercetare disciplinară, am constatat că salariatul nu este cercetat disciplinar pentru că ar fi încălcat vreo obligație prevăzută de regulamentul intern, așa cum au încercat cele două avocate să ne convingă la 12.08.2022, ci pentru că ar fi pus la dispoziția presei înregistrări efectuate fără acordul salariaților, așa cum rezultă din cererea prin care Cabinetul de avocat „Băbeanu Iulia – Andrea” solicită să îi fie puse la dispoziție de către Complexul de Agrement Dumbrava Călărași, aceasta fiind singura cerere pe care au adresat-o angajatorului în vedere efectuării cercetării disciplinare.

Vezi cererea avocatului:

Având în vedere că pentru data de 17.08.2022, a fost emis de directoare Blebea Valentina Georgiana un alt comunicat de presă, cu un conținut identic cu cel emis pentru data de 12.08.2022, precizăm că până la această dată, vom prezenta pe larg abuzurile săvârșite de cele două avocate pentru a-i face pe plac directoarei Blebea Valentina Georgiana, așa cum rezultă din dispozițiile legii pe care le-au încălcat, din dezbateri, din actele aflate la dosarul disciplinar și din procesul verbal pe care l-au întocmit la această dată, fiind evident că vor continua cu abuzurile și la următorul termen stabilit la 17.08.2022, deși ar trebui să citească până atunci și dispozițiile art.4 lit.d din Legea nr.571/2004, care prevăd că avertizorul cercetat disciplinar este protejat prin lege și „nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public”, caz în care așteptăm cu interes data de 17.08.2022, pentru a constata dacă cele două avocate vor încălca legea doar pentru că au fost plătite de directoarea Blebea Valentina Georgiana sau își vor reveni și vor respinge sesizarea disciplinară formulată de administratorul Udrea Marian, care, se pare, că s-a internat în spital fix în ziua în care a început cercetarea disciplinară a salariatului pe care l-a reclamat, pentru că nu dorește să fie audiat, deși, la cererea acestuia, va fi obligat să participe  la ascultarea înregistrărilor care fac dovada că este cel care a făcut multe dezvăluiri și a adus grave acuzații directoarei complexului, fiind obligat să dea lămuriri și cu privire acuzațiile generice pe care le-a adus avertizorului prin cele două referate în baza cărora a început cercetarea lui disciplinară.

Vezi comunicatul de presă emis la data de 12.08.2022 pentru data de 17.08.2022:

Download (PDF, 208KB)

Subliniem faptul că salariatului cercetat disciplinar i-a fost recunoscută calitatea de avertizor în interes public de directoarea complexului și de cele două avocate, nu numai prin comunicatele de presă publicate pe site-ul complexului, în care este invocat ca temei juridic art.7 alin.1 lit.b din Legea nr.571/2004, dar și pentru că, în considerarea acestei calități conferită de lege celui care face avertizări în interes public, mass media a fost invitată și a participat la cercetarea disciplinară care a avut loc la 12.08.2022, fiind acuzat salariatul pentru divulgarea în presă a faptelor enumerate de lege ca fiind astfel de avertizări în interes public, celelalte fiind acuzații de „umplutură”, atât timp cât nu pot fi identificate în baza celor două referate disciplinare întocmite de administratorul Udrea Marian.

Așadar, precizăm și faptul că toate dezvăluirile salariaților de la ZOO pe care noi le-am publicat până la începerea cercetării disciplinare împotriva unui avertizor, sunt astfel de avertizări în interes public, caz în care am constatat din lecturarea Legii nr.571/2004, că avertizorul nu numai că nu poate fi tras la răspundere disciplinară sau de altă natură, ci trebuia să fie protejat, în primul rând, prin ascunderea identității lui, care a fost dezvăluită și de primarul Dulce Marius Grigore unor jurnaliști de la Antena 3.

Faptul că este cercetat disciplinar un avertizor în interes public a cărui identitate a fost dezvăluită de cele două avocate tocmai persoanelor vizate de avertizări, contrar obligațiilor lor prevăzute în Legea nr.571/2004, precizăm că nu este singura încălcare a legii pe care am observat-o, însă am fi optat pentru publicarea unor informații referitoare la  modul în care s-a derulat cercetarea disciplinară împotriva unui avertizor protejat de lege, după finalizarea ei, dacă nu s-ar fi întâmplat anumite lucruri care ne obligă să începem seria dezvăluirilor.

Precizăm că, la data de 12.08.2022, cele două avocate au mers în biroul directoarei și au stat câteva ore și în prezența soțului acesteia, care nu este angajatul complexului, sărbătorind, cel mai probabil, o pretinsă victorie privind faptul că nu au fost îndepărtate de la „butoane” și că vor continua să efectueze cercetarea disciplinară, chiar dacă sunt conștiente că ceea ce fac este nelegal, dar și că  vor fi efectuate toate demersurile legale pentru a fi trase la răspundere pentru abuzurile lor.

În acest sens, arătăm că există suspiciuni rezonabile că avocatele și-au încălcat obligația legală privind confidențialitatea înregistrărilor audio în posesia cărora au intrat în calitatea ce le-a fost atribuită prin Decizia nr.18/08.08.2022 emisă de directoare, urmând să prezinte justificări în fața organelor competente cu privire motivul pentru care nu au sigilat camera video  cu care au înregistrat dezbaterile, mai ales că aparține Complexului ZOO, și nici suportul de stocare a înregistrărilor audio depuse ca probă de apărătorul salariatului cercetat disciplinar, după care au fost puse la dispoziția directoarei și soțului ei, vizați de avertizările în interes public, fiind evident că nu pot justifica legal această conduită.

Vom solicita lămuriri oficiale prin intermediul apărătorului salariatului cercetat disciplinar la data de 17.08.2022, dacă până la această dată avocatele nu vor renunța la mandat, cu privire la motivele pentru care au dezvăluit identitatea avertizorului către persoanele vizate de avertizările în interes public și cu privire la motivele pentru care le-a pus la dispoziție, în mod nelegal, înregistrările audio pe care aveau obligația să le sigileze în fața noastră, fiind evident că nu cunoșteau ce obligații aveau în cadrul acestei proceduri de cercetare disciplinară, care nu este una obișnuită dacă avem în vedere dispozițiile Legii nr.571/2004, dar pe care avocatele nu au citit-o, caz în care susținem că vor fi obligate să dea explicații organelor competente, pentru că avertizările în interes public sunt exceptate de la orice formă de răspundere, iar doamnele avocat fix tocmai aceste fapte vor să le cerceteze, asumându-și consecințele activității lor.

De asemenea, precizăm că vom reveni cu informații noi, ocazie cu care vom prezenta și dovezile referitoare la abuzurile celor două avocate, care au acceptat „contra cost” să efectueze cercetarea disciplinară a unui avertizor în interes public, fiind plătite de Blebea Valentina Georgiana în calitate de avocat personal în procesele civile declanșate de avertizor, dar și în calitate de „consultant extern”, urmând să prezentăm dovezi care le plasează în afara atributului de neutralitate pe care ar fi trebuit să îl dovedească încă de la data desemnării prin Decizia nr.18/08.08.2022 emisă de directoarea complexului, pe care o vom prezenta în PARTEA a II – a.

Lasă răspuns »