AVOCATUL BĂBEANU IULIA-ANDREA DIN BAROUL BUCUREȘTI, ÎNCALCĂ LEGEA PENTRU CĂ AȘA „DECIDE” DIRECTOAREA DE LA ZOO BLEBEA VALENTINA GEORGIANA – PARTEA a IV-a

Media 5:12 pm - 19 august, 2022 0

În continuarea dezvăluirilor pe care le-am făcut în articolele precedente (vezi link-uri), în prezentul articol prezentăm opiniei publice obiectul cercetării disciplinare salariatului despre care am aflat că este avertizor în interes public din comunicatele de presă publicate pe site-ul Complexului de Agrement Dumbrava, prin care PRESA a fost invitată la cele două termene care au avut loc la datele de 12 și 17.08.2022, să participe la cercetarea disciplinară a unui salariat în baza art.7 alin.1 lit b din Legea nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unității care semnalează încălcări ale legii.

https://mediacalarasi.ro/avocatul-babeanu-iulia-andrea-din-baroul-bucuresti-incalca-legea-pentru-ca-asa-decide-directoarea-de-la-zoo-blebea-valentina-georgiana-partea-i/

https://mediacalarasi.ro/avocatul-babeanu-iulia-andrea-din-baroul-bucuresti-incalca-legea-pentru-ca-asa-decide-directoarea-de-la-zoo-blebea-valentina-georgiana-partea-a-ii-a/

https://mediacalarasi.ro/avocatul-babeanu-iulia-andrea-din-baroul-bucuresti-incalca-legea-pentru-ca-asa-decide-directoarea-de-la-zoo-blebea-valentina-georgiana-partea-a-iii-a/

Am constatat că, nici până la sfârșitul cercetării disciplinare, avocata Băbeanu nu a înțeles că încalcă Legea nr.571/2004, a cărei incidență în cercetarea salariatului a fost stabilită de angajator prin publicarea celor două comunicate de presă, asumându-și riscul să răspundă pentru ceea ce a făcut în contul banilor primiți de la directoarea Blebea Valentina Georgiana. 

În acest sens, arătăm că angajatorul este cel care a recunoscut calitatea de avertizor în interes public a salariatului cercetat disciplinar, dovadă că i-a admis cererea pe care a formulat-o la data de 10.08.2022, în baza art.7 alin.1 lit b din Legea nr.571/2004 și a invitat PRESA pentru că se temea că va fi supus unor abuzuri din partea consultantului extern Băbeanu Iulia Andrea, care îi comunicase la data de 09.08.2022 o convocare pentru cercetare disciplinară, fiind evident că acesta nu putea avea nici cea mai mică încredere în avocatul personal al directoarei, cu care se întâlnise deja în procesele lor civile, la care a participat și jurnalistul Media Călărași.

Precizăm că, până la încheierea cercetării disciplinare, consultantul extern Băbeanu nu a făcut dovada la cererea avocatului salariatului, că ar fi specializat în legislația muncii așa cum prevede art.251 alin.1 ind.1 din Codul muncii, iar aceste lipsuri vor fi valorificate la instanță dacă această persoană, care nu știa măcar în ce calitate este desemnată de directoarea Blebea potrivit Deciziei nr.18/08.08.2022, va continua cu prostia pe care a manifestat-o de la primul termen, deși a fost atenționată și ironizată în repetate rânduri de avocatul salariatului că își încalcă obligațiile de consultant extern prin modul părtinitor în care a efectuat cercetarea disciplinară.

Până și noi am înțeles că Băbeanu Iulia-Andrea nu a fost desemnată să efectueze cercetarea în baza Legii nr.51/1995, în calitate de avocat, ci în baza Codului muncii, în calitate de consultant extern, însă credem că a fost obligată să meargă mai departe doar pentru că a fost plătită de directoarea Blebea Valentina Georgiana, pe care o apără și în procesele civile pe care le are cu acest salariat pe rolul instanțelor civile. 

Cu toate acestea, am constatat că avocatei nu i s-a părut nimic anormal să îl cerceteze disciplinar pe salariat în calitate de consultant extern, nici măcar după ce avocatul lui i-a întins o mână de ajutor și a atenționat-o că este incompatibilă și în conflict de interese, fiindu-i prezentate dovezile că este avocatul personal al directoarei Blebea în procesele civile deschise de același salariat pe care l-a cercetat disciplinar.

Am observat însă, că avocatei nu i-a convenit când i-au fost prezentate dovezile sesizărilor disciplinare pe care salariatul le înregistrase deja împotriva ei la organele de conducere ale profesiei, urmând să le înainteze și dovezile că a efectuat cercetarea disciplinară, după cum, credem că nu îi va conveni când va da explicații procurorilor DNA, pentru că ce au făcut aceste avocate împreună cu directoarea Blebea pentru a scăpa de un salariat incomod, îl îndreptățește să folosească de toate căile legale.

În ceea ce ne privește, vom insista ca directoarea Blebea să ne comunice de la compartimentul de achiziții al Complexului ZOO, informații și copii de pe documentația pe care a întocmit-o și a publicat-o pe SICAP pentru selectarea unui consultant extern specializat în legislația muncii și prețul contractului, pentru că legea spune că nu numai avocații pot fi desemnații în această calitate, iar contractul nu este confidențial, cum greșit a susținut avocata Băbeanu când i s-a cerut de avocatul salariatului să prezinte contractul prin care a fost desemnată.

Precizăm că, dacă Blebea refuză să ne comunice informațiile de interes public, pentru că e vorba de bani publici folosiți pentru plata unei avocate care nici nu are specializarea cerută de lege pentru a fi desemnată consultant extern, nefiind prezentată nicio dovadă la cererea avocatului salariatului, ne vom adresa și noi procurorilor, pentru că suntem considerați prin Legea nr.571/2004, ca fiind unul dintre mijloacele de protecție al avertizorului în interes public, iar în îndeplinirea acestei misiuni, vom uza de toate căile legale.

Totodată, menționăm că, până la finalizarea cercetării disciplinare, urmând să fie întocmit referatul de către consultantul extern Băbeanu, acesta nu a răspuns celei mai importante probleme ridicată de avocatul salariatului prin cererea de probatorii, respectiv cum se poziționează față de dispozițiile Legii nr.571/2004 și care au fost măsurile luate de acesta pentru respectarea dispozițiilor acestei legi, care obligau consultantul (mai ales că este și avocat și se presupune că știe să citească și să interpreteze o lege), să protejeze identitatea avertizorilor în interes public, pentru că, am constatat la cel de-al doilea termen al cercetării, că au fost dezvăluite identitățile acestora și au fost puși de Băbeanu să precizeze dacă recunosc realitatea dezvăluirilor publicate în presă, ceea ce contravine prevederilor acestei legi.

Mai mult, am constatat că această lege conține dispoziții prin care sunt încurajați angajații instituțiilor statului enumerate în lege, să dezvăluie faptele nelegale de care au cunoștință, fiind exonerați de orice răspundere atât timp cât dezvăluirile sunt făcute cu bună credință și nu trebuie neapărat să se confirme.

În cazul pe care l-am prezentat, precizăm că avertizorul în interes public, nu numai că a făcut dezvăluirile cu bună credință, dar au fost recunoscute ca fiind reale dezvăluirile publicate de Media Călărași, chiar de către salariații care le-au făcut, fiind obligați de avocata Băbeanu Iulia-Andrea în cercetarea disciplinară la care am asistat, în calitate de martori audiați sub prestare de jurământ, să recunoască că le aparțin dezvăluirile din înregistrările audio pe care le-am publicat și să precizeze dacă sunt reale.

Subliniem faptul că, în această procedură administrativă, avocata a cercetat fapte care sunt considerate prin lege ca fiind avertizări în interes public, a înregistrat audio declarațiile salariaților care sunt considerați potrivit legii avertizori și le-a pus la dispoziția directoarei Blebea Valentina Georgiana, deși aceasta este vizată de avertizări și nu trebuia niciodată să afle identitatea avertizorilor, fiind evident că se va răzbuna și va încerca să îi concedieze pentru că au recunoscut că sunt reale faptele penale pe care le-au dezvăluit și care sunt cercetate de procurori, chiar dacă se mișcă precum melcul.

Așadar, pentru acest motiv, Media Călărași se va adresa UNBR, Baroului București și Procurorului general al României pentru a ne preciza dacă avocata Băbeanu Iulia-Andrea a procedat legal atunci când a dezvăluit identitatea unor avertizori în interes public și le-a cerut să se poziționeze față de înregistrările audio care au apărut în presă, fiind înregistrați audio atunci când au recunoscut realitatea lor, punându-le în pericol locul de muncă și împiedicându-i să mai facă astfel de avertizări în interes public.

Despre ceea ce s-a întâmplat la cercetarea disciplinară a avertizorului în interes public, vom reveni în articolul următor.

Lasă răspuns »