Apariții editoriale

Media 10:13 am - 15 iunie, 2021 1

Cu ocazia Bicentenarului Revoluției de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu la Editura ”Sfera” din Bârlad și Editura ”Măiastra” din Târgu Jiu au apărut sub semnătura profesorului Serghei Coloșenco din Bârlad și inginerului Nelu Vasile din Turburea județul Gorj patru lucrări dedicate acestui eveniment, dintre care trei au conținut enigmistic având și semnăturile altor creaturi ai genului.

În cartea ”Tudor Vladimirescu în memoria românilor” Nelu Vasile, în urma unui efort considerabil ne demonstrează că ”Tudor Vladimirescu este una dintre cele mai populare personalități românești din toate timpurile”.  Adunând și studiind date din toate județele țării, autorul ne prezintă numărul localităților care îi poartă numele, a sutelor de unități stradale, a cartierelor, a zecilor de unități de învățământ etc. Alte capitole conțin monumentele amplasate pe teritoriul României, prezența monumentului istoric în cartofilie, numismatică și filatelie, Tudor Vladimirescu în viziunea graficienilor străini și a artiștilor plastici români, a prezenței sale ca personaj în teatru și cinematografie, în compoziții simfonice.

Aflăm date și din presa vremii, titlurile unor cărți referitoare la marele patriot ș.a.m.d. Volumul este și un valoros omagiu adus celui care la 27 mai 1821, la Târgoviște a fost asasinat de eteriști, după numai două luni de domnie pe tronul Țării Românești.

”Bicentenarul Revoluției de la 1821”, ”Tudor Vladimirescu” și ”Tudor Vladimirescu – 200 de ani de la moarte” sunt cele trei lucrări care au conținut enigmistic și vor solicita amatorilor de gen să-și amintească cu respect desfășurarea evenimentelor de la 1821, date, locuri și personaje mai puțin cunoscute dar care au influențat derularea evenimentelor, localități din Republica Serbia și Republica Macedonia unde sunt străzi ce poartă numele domnitorului român etc.

Sunt trei lucrări de referință, valoroase prin definiții și prin volumul de date “solicitat” celor care vor să afle mai multe decât știu până în prezent.

Este o mare favoare să intri în posesia acestor lucrări.
Constantin Mitulescu

One Comment »

  1. Vasile Nelu 17 iunie 2021 at 18:08 -

    Sincere mul?umiri ?i salut?ri prietene?ti domnului Constantin Mitulescu.