Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Media 3:09 pm - 14 decembrie, 2017 Comentariile sunt închise pentru Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Municipiului Călărași cu sediul in mun. Călărași ,str. Bucuresti ,nr. 140 A,jud. Călărași, titular al proiectului , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare FARA evaluare de impact asupra mediului fara evaluare adecvata de catre APM Călărași, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata,
pentru proiectul,, EXECUTIE PARCARE SALA POLIVALENTA ”, propus a fi amplasat în municipiul Călărași.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Călărași, Soseaua Chiciului , Nr.2, jud. Călărași, în zilele de luni- vineri , între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet : www.apmcl.anpm.ro
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Comentariile sunt inchise.