Anunț – Primaria municipiului Calarasi

Media 12:00 am - 16 noiembrie, 2017 Comentariile sunt închise pentru Anunț – Primaria municipiului Calarasi

Primăria Municipiului Călăraşi organizează concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios – Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

Condiții cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional principal – Biroul Juridic Contencios – Direcția Juridică și Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Călărași
– sa îndeplinească condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
– studii juridice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 5 ani;

Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din strada București nr.140 A , în data de 18.12.2017, ora 10,00 – proba scrisa și 21.12.2017, ora 14,00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la Biroul Resurse Umane Salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi, respectiv 16.11.2017 orele 8,00 – 05.12.2017 orele 16,30
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi .
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

PRIMAR,
DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

Comentariile sunt inchise.