Anunț licitație publică – ARGOFISH SRL

Media 1:15 pm - 11 decembrie, 2022 0

ARGOFISH SRL – în faliment prin lichidator judiciar CII RUSU GICA GIORGIANA desemnat de Tribunalul Călărași în dosarul 586/116/2020 vinde prin licitație publică în condițiile Legea 85/2014 și a hotărârii adunării creditorilor din 15.11.2022 următoarele:
– bun imobil situat în Lupsanu, jud. Călărași, compus din Teren pășune situat în intravilan, în suprafata de 1500 mp, cvartal 261, parcela 1, UAT Lupșanu, valoare de evaluare 17.237 euro. Licitația va porni de la prețul de 17.237 euro reprezentând 100% din valoarea de evaluare. Prețul nu conține TVA.
Licitațiile vor avea loc în fiecare săptămână, în ziua de joi, începând cu data de 12.01.2023, ora 11:00, la sediul CII RUSU GICA GIORGIANA situat în Călărași, strada Prelungirea București, nr. 253B, jud. Călărași, timp de 12 săptămâni. Garanția de participare la licitație este 20% din prețul de pornire iar taxa de participare la licitație de 200 lei, sume care vor fi achitate cu cel puțin o zi înaintea licitației.
Informațiile privind condițiile de participare la licitație sunt cuprinse în caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar pentru suma de 300 lei.
Toți cei interesați în a cumpăra bunurile trebuie să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop iar documentele privind înscrierea la licitație vor fi transmise la sediul lichidatorului judiciar cu o zi înainte de ziua licitației, până la ora 16.
Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce urmează a fi scos la vanzare, au obligația sub sancțiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt, anunțând în scris lichidatorul judiciar, înainte de data licitației.
Informații suplimentare la adresa de e-mail: cii.rusugiorgiana@gmail.com.

Lasă răspuns »