AJOFM Călărași sancționează angajatorii care nu declară locurile de muncă vacante

Media 3:38 pm - 11 iulie, 2013 Comentariile sunt închise pentru AJOFM Călărași sancționează angajatorii care nu declară locurile de muncă vacante

Reamintim tuturor angajatorilor, indiferent de forma de capital, privat de stat sau mixt, că, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, au obligația de a comunica La AJOFM Călărași toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Prin locuri de muncă vacante se înțelege atât locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum și locurile de muncă nou-create.
Comunicarea locurilor de muncă vacante se face pe suport hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic sau pe e-mail, conform formularului ''Situatia privind locurile de muncă vacante''. Necomunicarea acestora constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 3000 lei la 5000 lei.
Mediatizarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante prin orice alte mijloace de tipul mass-media, afișare la sediul unității sau pe site-uri, nu exonerează firmele respective de obligația de a anunța posturile disponibile la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași.
Transmiterea ofertelor de locuri de muncă vacante se poate face prin fax la nr. 0242.331.693, prin e-mail: ajofm@cl.anofm.ro , la sediul Agenției Locale Călărași, sau la punctele de lucru Oltenița și Lehliu.
Pentru săptămâna curentă, în evidența AJOFM Călărași sunt înregistrate 81 locuri de muncă vacante, dintre care 69 în domeniul confecțiilor textile (confecționer mașinist și muncitor necalificat), 6 în comerț ( vanzătoare, ospătar, agent comercial, manipulant mărfuri) și 6 în alte domenii de activitate (instructoare aerobic-fitness, strungar, secretară, șofer).

Comentariile sunt inchise.