AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG IMPLEMENTEAZĂ ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, ȘI ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022, PROIECTUL NAŢIONAL „ABC-UL EMOŢIILOR”

Media 11:57 am - 28 ianuarie, 2022 0

Obiectivele proiectului vizează formarea şi consolidarea abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.

Proiectul se adresează copiilor din clasele I si a II-a şi se centrează pe următoarele teme principale: Autocunoaştere /valorizare personală („Cine sunt eu?”); Exersarea modalităţilor adecvate de gestionare a emoţiilor negative („Identificarea/Gestionarea emoţiilor negative”); Abilităţi de comunicare asertivă şi de a face faţă presiunii grupului („Cum să spunem NU în situaţii dificile”); Adoptarea deciziilor corecte pentru o dezvoltare sănătoasă („Alegeri responsabile”); Importanţa relaţiilor interpersonale („Lumea mea”).

La nivelul judeţului Călăraşi, proiectul se implementează în 6 de clase din 4 unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială „Carol I” Călăraşi, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Călăraşi, Şcoala Gimnazială  „T. Vladimirescu” Călăraşi și Şcoala Gimnazială nr. 2 Modelu.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 119 de elevi din clasele I şi a II-a şi 7 de cadre didactice din şcolile gimnaziale implicate în proiect, iar beneficiarii indirecţi – 119 familii şi comunităţile locale.

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG CĂLĂRAȘI

Lasă răspuns »