ADR a realizat prima versiune a analizei socio-economice a regiunii Sud Muntenia

Media 4:33 pm - 10 octombrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru ADR a realizat prima versiune a analizei socio-economice a regiunii Sud Muntenia

ADR Sud Muntenia a realizat la sfârşitul lunii septembrie prima versiune a analizei socio-economice a regiunii Sud Muntenia.

Potrivit unui comunicat remis miercuri de ADR Sud Muntenia, documentul a fost elaborat de către experţii Serviciului Strategii, dezvoltare, cooperare şi reprezintă un capitol important al viitorului Plan de Dezvoltare Regională (PDR) Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020. PDR reprezintă documentul fundamental privind necesarul de finanțare din fonduri europene și alte fonduri internaționale și naționale la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea își promovează prioritățile și interesele în domeniul socio-economic, reprezentând în același timp contribuția regiunii la elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare.
 
În afara analizei socio-economice, la baza fundamentării Planului vor sta şi şase studii ce iau în considerare indicatorii statistici actualizaţi (cu evidenţierea efectelor crizei), rezultatele obţinute în actuala perioadă de programare şi toate fondurile disponibile pentru finanţarea obiectivelor strategice post 2013. În acelaşi timp, Planul de Dezvoltare Regională va conţine un portofoliul de proiecte, care va reprezenta o anexă a Planului și va include proiecte prioritare pentru nivelul regional, acestea putând fi finanțate atât din fonduri europene, cât și din alte surse de finanțare.
 
În scopul elaborării PDR, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au constituit, potrivit prevederilor H.G. nr. 1115/2004, privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare, structurile care vor fi implicate în elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020, respectiv: Comitetul Regional de Planificare (CRP) – la nivel regional şi Grupurile de Parteneriat Local (GPL) în cele şapte județe ale regiunii.
 
Totodată, în concordanță cu domeniile prioritare ce vor fi finanţate din fonduri structurale în următoarea perioadă de programare, au fost înfiinţate cinci Grupuri Tematice Regionale (formate din membri GPL) pe următoarele domenii prioritare: Dezvoltarea infrastructurii locale și regionale, Competitivitate și cercetare-dezvoltare-inovare, Educație, ocupare și incluziune socială, Dezvoltare rurală și agricultură, Mediu și eficiență energetică şi Dezvoltare urbană. Persoanele care alcătuiesc structurile descrise mai sus sunt reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor deconcentrate, institutelor de cercetare și învățământ superior, patronatelor, sindicatelor, ONG-urilor etc..
 
Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se la nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud – Est, la vest cu regiunea Sud-Vest, iar la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al treilea ca mărime din cele opt regiuni de dezvoltare.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este instituţia responsabilă pentru elaborarea strategiei şi a  Planului de Dezvoltare Regională pentru următoarea perioadă de programare. Experții din cadrul Direcţiei Dezvoltare coordonează activitatea Grupurilor de Parteneriat Local şi a Grupurilor Tematice de Parteneriat.

Comentariile sunt inchise.