Acţiuni ce urmează a fi întreprinse, în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru respectarea prevederilor legale referitoare la deţinerea, transportul, manipularea, depozitarea şi comercializarea articolelor pirotehnice

Media 12:01 pm - 28 decembrie, 2020 0

În perioada 02.12.2020 – 08.01.2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă derulează o campanie naţională de verificare a legalităţii privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea articolelor pirotehnice utilizate in activităţile deţinătorilor.
Această acţiune este motivată de unele evenimente grave petrecute în anii anteriori care s-au soldat cu explozii si incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, ce au fost distruse in totalitate. Un alt motiv care a determinat această campanie este faptul că, în perioada sărbătorilor de iarnă, se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.
Având în vedere cele arătate, se vor efectua controale la toţi deţinătorii de astfel de articole, pentru a se verifica dacă:
– aceştia sunt autorizaţi conform legii de către Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie;
– mişcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege;
– transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale;
– depozitarea acestora este conformă;
– daca nu sunt depăşite cantităţile aprobate pentru a fi depozitate;
– articolele sunt etichetate conform legii şi au aplicate instrucţiuni de utilizare în limba română.
Condiţiile de mai sus au fost comunicate, în scris, tuturor solicitanţilor, cu ocazia depunerii cererii de autorizare pentru avizarea anuală.
Toate neconformităţile ce vor fi constatate cu ocazia controalelor care se vor efectua pe perioada derulării acţiunii de control , vor fi sancţionate conform prevederilor cap. IV din Legea 126/1995, modificată şi completată, coroborat cu prevederile Normei tehnice de aplicare a Legii nr.126/1995 aprobată prin H.G. 536/2002 modificată şi completată.

Lasă răspuns »