A.N.A.F.: Depunerea Declarației informative privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2012

Media 2:50 pm - 13 februarie, 2013 Comentariile sunt închise pentru A.N.A.F.: Depunerea Declarației informative privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2012
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei,au obligația să depună formularul 392A <<Declarația informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2012>>.
Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 de lei, au obligația să depună formularul 392B <<Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul 2012>>.
Personele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează operațiuni scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 cu excepția celor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e), f), care nu sunt accesorii activității principale, nu au obligația depunerii formularului 392B  <<Declarația informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul 2012>>.
Termenul de depunere a acestor formulare pentru anul fiscal 2012 este până la data de 25 februarie 2013, inclusiv.
Aceste declarații în format hârtie, insotite de  formatul electronic se depun  la registratura organului fiscal competent sau  la poștă, prin scrisoare recomandată.
Formatul electronic se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziție, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa:
www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/ProgrameUtile.
Modelul și conținutul formularelor fiscale 392A și 392B, precum și instrucțiunile de completare a acestora sunt reglementate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative, cu modificările ulterioare ( OPANAF nr. 65/2013).
 Informații detaliate se pot obține la:
 
–     birourile pentru asistența contribuabililor din cadrul administrațiilor finanțelor publice;
–     telefonic, la Centrul de asistență a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;
–     accesând site-ul: www.anaf.ro
Direcția de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media 

Comentariile sunt inchise.