15 Martie 2013 – termen limită pentru depunerea formularului 204 “Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”

Media 6:15 pm - 6 martie, 2013 Comentariile sunt închise pentru 15 Martie 2013 – termen limită pentru depunerea formularului 204 “Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”
Direcția Generală a Finanțelor Publice Călărași informează contribuabilii interesați că data de 15 martie 2013 este termenul limită pentru depunerea formularului 204 “Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale” aferent anului 2012.
 
Declarația se depune de către asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum și de către asocierile dintre persoane fizice și persoane juridice microintreprinderi, în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente sau agricole pentru care venitul net se determină în sistem real.
 
Venitul net cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microintreprindere este asimilat în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din acesta fiind deductibile contribuțiile sociale obligatorii, în vederea calculării venitului net anual impozabil.
 
Declarația 204 se depune în format hârtie, înscriindu-se cu majuscule datele prevăzute în formular. Termenul de depunere este 15 martie, iar persoana care are obligația depunerii este asociatul desemnat prin contract sa răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de organul fiscal.
 
Formularul este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de către organele fiscale, sau se poate descărca de pe website-ul ANAF, secțiunea Asistență contribuabili, categoria Formulare și programe utile/ Toate formularele cu explicații.

Comentariile sunt inchise.